Предизвикана дискусия във Фейсбук за драконовския контрол на посещенията на лекции

  1.
  Разговаряме в момента и пием кафе колеги от 2-3 университета. Аз съм леко шокиран.
  Става дума за нещо, което през 2016 г. ми звучи невероятно.
  Преподавал съм за четвърт век сигурно в поне 10, ако не и в повече наши университети и никога не съм правил строга проверка с цел санкции на присъстващите студенти. Винаги за мен главното е било качеството на образователния продукт, който предлагам и неизменно съм смятал, че не с административна репресия, а с ниво на преподаването трябва да се боря за повече студенти в аудиторията.
  А се оказва, че не всеки мисли така.
  Ето защо ми се ще да попитам моите Фeйсбук-приятели - преподаватели и студенти:
  
  Без да назовавате изрично вашия университет, моля ви, кажете ми -
  Дали при вас се следи най-строго за присъствието на студентите по време на часовете?
  Дали преподавателят губи от учебното време за да записва в съответен дневник отсъстващите студенти?
  Дали на преподавателите им е вменено от ръководството като стриктно задължение да следят документално за това кой посещава и кой не посещава техните лекции?
  Дали по време на часовете определени от ръководството чиновници минават най-редовно и проверяват кои студенти са в аудиториите и кои не са и дали преподавателите отбелязват отсъстващите?
  
  21.12.2016 г.
  
  
  2.
  Вчера, като следствие от разговор с мои колеги, написах статус с въпроси за това – дали в съответните университети, където преподават или учат мои ФБ приятели, има драконовски контрол от страна на администрацията над присъствието на студентите на лекции.
  Получи се интересна дискусия, а по редица причини мнозина ми писаха на лични. Впрочем, това ми е ясно защо е така – четвърт век съм в университетското преподаване и знам, че има университети, в които си е доста тоталитарен манталитетът на ръководството, а колегите съвсем разбираемо си пазят хляба.
  Без изказаните мнения да са твърде представителна извадка, може да се направят изводите, че :
  1. С изключително редки (1-2) изключения в българските университети няма административно решение, което под страх от наказание да вменява на всички преподаватели да водят възможно най-строг контрол за присъствието на студентите на лекции.
  2. С изключение на тези твърде редки изключения, никъде в българските университети ръководството няма подобно разбиране за учебния процес – че главната задача на преподавателите е да обезпечат максималното присъствие на студентите на лекциите.
  3. Също така без да се броят тези нищожни изключения, ръководството на нито един от българските университети не ангажира сериозни административни ресурси за осъществяване на политика на железен контрол на присъствието на лекции.
  4. Във всички български университети преподавателите в огромното си мнозинство оценяват евентуалното въвеждане на подобен задължителен строг контрол на присъствието със сакнции за тези, които не го провеждат и за студентите, които не посещават възможно най-редовно лекциите, като неразумно и ретроградно, разминаващо се с основните цели на висшето образование и със същностното съдържание на учебния процес, и същевременно смятат, че ако в техния университет бъде въведен такъв контрол, това ще нанесе непоправими щети на университета – и като имидж, и като качество на образователния продукт, и като самочувствие и вътрешни стимули на преподавателите за развитие, и като брой студенти, защото те ще откликнат незабавно, пренасочвайки се към други университети с много по-либерален дух.
  
  22.12.2016 г.