Този сайт е личен. Всички материали в него изразяват само и единствено моите собствени виждания, убеждения, възгледи и позиции. Всички съдържащи се тук принципни становища и идеи не са имали, нямат и няма да имат за цел да засегнат човешката и професионалната чест на когото и да било.
  Нищо, написано тук, по никакъв начин не може да ангажира нито един от моите настоящи и бъдещи работодатели от правителствени и неправителствени, областни и общински, корпоративни и частни организации, от университети и академии.
  Отсега нататък аз, като наемен работник на умствения труд, искрено се надявам, че моето мнение по даден въпрос няма да стане повод да бъдат застрашени интересите (икономически и финансови, материални и морални) на работодателите ми, само защото това мое мнение не е допаднало на някой от властимащите - министър-председател, председател на Народното събрание, президент, министър, депутат, висш магистрат, областен управител или кмет.
  Mисия на сайта >>

Вирусът: Дни 1263-1269

27 август, Вирусът: Дни 1263-1269

Равносметката до Ден 1269 на вируса:
1310550 официално установени заразени, 38448 починали.

2023 година
21.08.-27.08. 74 59 54 58 42 15 10 общо 312
14.08.-20.08. 53 42 37 31 40 13 3 общо 219
07.08.-13.08. 49 37 35 36 31 15 5 общо 208
31.07.-06.08. 32 28 27 36 37 11 0 общо 171
24.07.-30.07. 30 15 28 10 17 6 6 общо 112
17.07.-23.07. 33 26 12 27 16 4 9 общо 127

МНОГО СТРАШНА СТРАНА Е РУСИЯ

Разбира се, че не е разумно да се правят обобщения за цял един народ в една отделна държава.
Народът е сбор от различни хора – различни по манталитет, нагласи и убеждения, по социален статус, отношение към държавата и разбиране за личната отговорност за собствената си жизнена стратегия.

Една и съща картина

Приятел от Украйна:
Една и съща картина – в редица големи градове в Европа и в Украйна децата тръгват на училище и гарите са претъпкани с хора.
Родителите на децата в Европа се вълнуват за учебните програми, кои и какви ще са учителите, как ще бъде организиран учебният процес, ще работят ли и до колко часа следобедните занимални.
Родителите на децата в Киев, в Харков и други украински градове се вълнуват има ли скривалища в училищата или в близките до училищата сгради.
На гарите в големите европейски градове е пълно с радостни хора, които пътуват към курорти, на екскурзии, за развлечения, при баби и дядовци.
На гарите в в Киев, в Харков и други украински градове е пълно с разплакани хора – едните плачат, защото посрещат своите съпрузи, братя, сестри, синове, внуци, участвали в битките за Украйна, другите плачат, защото изпращат своите съпрузи, братя, сестри, синове, внуци за участие в битките за Украйна.

01.09.2023 г.

ЕТЮДИ ЗА СИГУРНОСТТА: ЕТЮД 21. ИНТЕРЕС, КОНФЛИКТ, СИЛА, СИГУРНОСТ – ПАРАДИГМАЛНИ, АКСИОМАТИЧНИ ПОНЯТИЯ В НАУКАТА ЗА СИГУРНОСТТА

  Тези Етюди за Сигурността съдържат единствено резултати от научните ми виждания, изследвания, анализи и модели. С други думи, те представляват КРАТКО изложение на моите ГЛАВНИ приноси в Науката за Сигурността.
  
  ЕТЮД 21. „ИНТЕРЕС“, „КОНФЛИКТ“, „СИЛА“ И „СИГУРНОСТ“ КАТО ПАРАДИГМАЛНИ, АКСИОМАТИЧНИ ПОНЯТИЯ В НАУКАТА ЗА СИГУРНОСТТА
  
  Обсъждат се четирите фундаментални понятия, образуващи надстройката, суперструктурата на Науката за сигурността – „интерес“, „конфликт“, „сила“ и „сигурност“; те, заедно с другите четири фундаментални понятия – „система“, „процес, „логика“ и „абстракция“, образуващи базата, инфраструктура на тази Наука, създават единен категориален комплекс, върху който се гради съвременната Наука за сигурността..

ЗА НАЙ-МЛАДИЯ БЪЛГАРСКИ ГРОСМАЙСТОР МОМЧИЛ ПЕТКОВ

Светът на големия спорт има свои железни и трудно подлежащи на обжалване закони.
Мой колега в науката обича да казва, че всички спортове си имат свои достойнства, но понеже някои от тях са силно комерсиализирани и са станали повече бизнес, отколкото спорт, трябва да се подпомагат предимно останалите, лишени от прекомерно внимание от медиите спортове.

Експорт на съдържанието