Този сайт е личен. Всички материали в него изразяват само и единствено моите собствени виждания, убеждения, възгледи и позиции. Всички съдържащи се тук принципни становища и идеи не са имали, нямат и няма да имат за цел да засегнат човешката и професионалната чест на когото и да било.
  Нищо, написано тук, по никакъв начин не може да ангажира нито един от моите настоящи и бъдещи работодатели от правителствени и неправителствени, областни и общински, корпоративни и частни организации, от университети и академии.
  Отсега нататък аз, като наемен работник на умствения труд, искрено се надявам, че моето мнение по даден въпрос няма да стане повод да бъдат застрашени интересите (икономически и финансови, материални и морални) на работодателите ми, само защото това мое мнение не е допаднало на някой от властимащите - министър-председател, председател на Народното събрание, президент, министър, депутат, висш магистрат, областен управител или кмет.
  Mисия на сайта >>

Ерозия

Макар и на различни нива, в различни структури, с различни професионални и интелектуални качества, но поне според мен, Кристалина Георгиева и Петър Илиев се държат по абсолютно един и същи начин.
Те отказват да разберат, че вече са приключили, че са бити карти, че са се изложили непоправимо, че летят по стълбата надолу.

В новогодишната нощ

По-долу следва третият разказ, открит в моите архиви, който също ще може да бъде прочетен в рубриката „Ескизи от младостта“. Както и останалите някогашни мои разкази, той е писан в периода от края на 1979 г. до началото на 1980 г.

В новогодишната нощ

Нощта бавно се спусна над Харков и го прегърна с тиха нежност, преливаща от обич, както всеки друг път от много години насам. Градът този път не отговори на ласките ѝ, дори ѝ обърна гръб и продължи да потръпва в трескаво и трепетно очакване на Новата година.

За плагиатството – 3

И последно за плагиатството днес.

Въпреки всичко аз не съм оптимист за резултата от борбата с плагиатството.
Първо, защото немалко от хората, които са с години в науката ще се съпротивляват срещу тази борба. Мнозина от тях през последните години под някаква форма са съгрешавали по този начин.

За плагиатството – 2

Злостният плагиат живее в някаква своя реалност, а това по принцип е вече повод за смущаващи изводи за психологическия му статус и причина за психиатрична диагноза.
Той не разбира, че вече е дискредитиран фатално и уволнението му е въпрос на дни. За него било важно дали етичната комисия можела или не можела да се произнесе за злостното му плагиатство, а не самият факт на злостното плагиатство...

За плагиатството – 1

Окончателно установено: Петър Илиев е плагиат!
Браво! Толкова седмици цяла комисия доказва, че две плюс две е четири!!
Невероятно откритие!!!

Експорт на съдържанието