Този сайт е личен. Всички материали в него изразяват само и единствено моите собствени виждания, убеждения, възгледи и позиции. Всички съдържащи се тук принципни становища и идеи не са имали, нямат и няма да имат за цел да засегнат човешката и професионалната чест на когото и да било.
  Нищо, написано тук, по никакъв начин не може да ангажира нито един от моите настоящи и бъдещи работодатели от правителствени и неправителствени, областни и общински, корпоративни и частни организации, от университети и академии.
  Отсега нататък аз, като наемен работник на умствения труд, искрено се надявам, че моето мнение по даден въпрос няма да стане повод да бъдат застрашени интересите (икономически и финансови, материални и морални) на работодателите ми, само защото това мое мнение не е допаднало на някой от властимащите - министър-председател, председател на Народното събрание, президент, министър, депутат, висш магистрат, областен управител или кмет.
  Mисия на сайта >>

Ваксинирах се - 2

:)
Впрочем – това малко за релакс – днес при ваксинирането се разигра абсолютна ситуация от Теория на игрите! Направо като по учебник.
Това за сетен път подсказва и показва колко предсказуеми са хората. Техните, с извинение, рационални решения, са всъщност резултат от емоции и преследване на егоситични лични интереси (говоря за егоистичните, доколкото не всички лични интереси са егоистични).

Ваксинирах се - 1

Един университет, от който съм видял само добро доста години поред (а и аз съм му давал качествен творчески продукт, който там винаги бе ценЕн), не прави разлика между преподаватели на щат и на хонорар по отношение на пандемията и благодарение на това преди малко бях ваксиниран.
Не споменавам кой е университетът, защото не знам дали мога да го направя според техните етични правила.
А за имунизирането ще кажа засега, че не болеше изобщо. Нека видим как ще бъде в близките дни.
Но едно мога в този момент да ви посъветвам - вярвайте в науката, вярвайте в прогреса, вярвайте в медицината, вярвайте в здравия разум!
Бъдете хора от третото десетилетие на 21 век през Третото хилядолетие!!
  
  05.02.2021 г.

За Холокоста и България - 5

Из отчета за проведената от 25 април до 6 май 1943 г. „събирателната акция на евреите“ в Беломорието
[това си е било истинска, с ловджийски хъс, хайка за хора, организирана с брутално безсърдечие и безсъвестна ефективност от българската държава – бел.моя]:

Гласност, гласност и пак гласност…

Говорим си с много добър приятел преди малко и той най-напред съвсем доброжелателно за стотен път ме съветва да не се занимавам със случващото се по света и у нас и по-малко да пиша за такива неща, защото полза няма, само си отваряш фронтове, дразниш ги, те пет пари не дават, правят си каквото искат, политиката у нас роди десетки (поне) милионери на всички нива на властта и няколко (поне) милиардери на най-високите нива на властта. Не виждаш ли, казва ми той, че у нас решенията за всичко, дейностите във всяко едно направелние и всеки един процес се вземат не защото са най-важни, а от гледна точка на корупцията, на това, което може да се укрàдне, както казвате вие в Пернишко….

Те и Ние

Така се случи, че тия дни около статусите ми за вируса, за въпиющата некомпетентност на управляващите, за загубеното ни от ББ десетилетие, за това, че ако е писано, в петък ще се ваксинирам, ме пресрещна залп от писания на „лични“, от коментари под статусите ми, от четящи ми конско всякакви хора из (гр)адския транспорт и даже насред улицата.

Експорт на съдържанието