Този сайт е личен. Всички материали в него изразяват само и единствено моите собствени виждания, убеждения, възгледи и позиции. Всички съдържащи се тук принципни становища и идеи не са имали, нямат и няма да имат за цел да засегнат човешката и професионалната чест на когото и да било.
  Нищо, написано тук, по никакъв начин не може да ангажира нито един от моите настоящи и бъдещи работодатели от правителствени и неправителствени, областни и общински, корпоративни и частни организации, от университети и академии.
  Отсега нататък аз, като наемен работник на умствения труд, искрено се надявам, че моето мнение по даден въпрос няма да стане повод да бъдат застрашени интересите (икономически и финансови, материални и морални) на работодателите ми, само защото това мое мнение не е допаднало на някой от властимащите - министър-председател, председател на Народното събрание, президент, министър, депутат, висш магистрат, областен управител или кмет.
  Mисия на сайта >>

Криза на самото съществуване на България

  Управлението във и на България страда от остра научна недостатъчност.
  Тук не се визират едни или други конкретни управляващи, макар вината на едните или другите да е различна и да е нужно да бъде измерена и оценена.
  Това означава, че е скъсана връзката на управлението с науката. Управлява се интуитивно, импулсивно, импровизационно, имитационно. И най-вече по метода „Проба – грешка – пак проба – пак грешка“ или на принципа „Цели сме изгорели от парене и пак не знаем да духаме“. С течение на годините имаме изработена вече култура, а по-точно „култура“ да се управлява без науката, въпреки науката и нерядко – напук на науката.

Моята диагноза за случващото се

  Аз се чувствам доста обезпокоен от това, което се случва в страната ни:
  Има общо чувство на повишена тревожност. Обществото ни се държи като организъм, чиято имунна система е отслабнала и не може да се справя с вирусите, които проникват в него.
  Последните месеци не се вижда каквото и да било управление на което и да било равнище. Произвеждат се скандали и разправии, случват се някакви стихийни неща на принципа иди ми-дойди ми, някоя ачик-ачик лобистка люта по(д)правка. Няма дискусия по важни въпроси. Европейското председателство, което е редуващо се на ротационен принцип и като цяло изобщо не отвлича съответната председателстваща държава от нейните вътрешни проблеми и от нивото на амбициите й във външната политика, тук се превръща в нещо извънредно като властово напрежение и екстремално като финансови и от различен друг ресурсен тип разходи.

Първите седесари в Перник – кой от кой по-безработни

  Ех, вика преди малко един приятел от първите години на демокрацията в Перник, всичко хубаво, ама да не се бяха навъртели толкоз бързо годинките!
  

  Пита ме - мога ли да му помогна за работа? Как да му помогна, кой ти взема хора пред пенсия. Пък и аз отвсякъде съм изпаднал като връзки и приятелства. Други времена са сега и други хора решават кой да има работа и кой да няма.

Така е при демокрацията! При наш’та демокрация, де!

  1.
  Само мен ли ме тревожи националната сигурност на държавата, в която второто лице в управляващата тази държава партия подозира в корупционни интереси първото лице в държавата и то по отношение на най-сериозен въпрос на националната отбрана и българската армия?
  Много ми се иска да си пазим държавата от подобни сътресения. Иначе за каква национална сигурност може да се говори и как за нея да се преподава?

И мен ме дадоха на Етична комисия

  Този статус публикувах във Фейсбук вчера, 29.06.2017 г.
  
  
  Не бих съобщил това, защото уважавам институциите на демократичната държава и моите принципи ме карат да отстоявам името, авторитета, професионализма и човешкото си достойнство най-напред чрез институциите.

Експорт на съдържанието