Този сайт е личен. Всички материали в него изразяват само и единствено моите собствени виждания, убеждения, възгледи и позиции. Всички съдържащи се тук принципни становища и идеи не са имали, нямат и няма да имат за цел да засегнат човешката и професионалната чест на когото и да било.
  Нищо, написано тук, по никакъв начин не може да ангажира нито един от моите настоящи и бъдещи работодатели от правителствени и неправителствени, областни и общински, корпоративни и частни организации, от университети и академии.
  Отсега нататък аз, като наемен работник на умствения труд, искрено се надявам, че моето мнение по даден въпрос няма да стане повод да бъдат застрашени интересите (икономически и финансови, материални и морални) на работодателите ми, само защото това мое мнение не е допаднало на някой от властимащите - министър-председател, председател на Народното събрание, президент, министър, депутат, висш магистрат, областен управител или кмет.
  Mисия на сайта >>

Imagine...

Понякога и най-невероятното може да стане възможно. А понякога и най-абсурдните предчувствия могат да се осъществят.
Разказвал съм тук за подобни случаи с мен.

Ветото за Македония граничи с национално предателство!

За 1234567и път да поясня, за да няма спекулации.
Аз съм българин, кръвно свързан с Македония. Винаги съм бил български патриот и съм отстоявал българските национални интереси. Според фамилните предания в къщата на моя прадядо в село Стоб са гостували Гоце, Даме и Яне.
Разбирам всички български сантименти към Македония
Но!

Фрапиращият казус „Везиева“ - защо мълчи министърът, който бе обявил борбата с плагиатството за свой приоритет?

1.
Аз нямам представа защо след като в свой анализ доказвам (а знам за аналогични оценки от още двама референти) в доклад до министъра на образованието и науката, че Даниела Везиева има 100% плагиатство в дисертацията си (своевременно написах за този свой доклад и във ФБ, и на своя сайт), все още няма решение на МОН по този случай на брутално, рекордно плагиатство??

Жалба за математиката

Някога, преди доста години мой приятел ми каза с огромна тревога, че България отива на зле и нищо хубаво не я очаква. Попитах го защо мисли така. А той ми отговори - защото намаляват рязко часовете по математика в училище!

България – видяна откъм Европа

Понеже съм в Европа, виждам как тя си живее сякаш в Украйна няма война. Аз тези дни съм точно в тази част на Европа, която почти е готова да пропука европейското единство. Това, впрочем, е част от моята по-дългосрочна прогноза, направена малко преди началото на войната.
Заради тази прогноза бях обект на приятелски огън. Доказваше ми се, че европейското единство е несъкрушимо и легендарно.

Експорт на съдържанието