Този сайт е личен. Всички материали в него изразяват само и единствено моите собствени виждания, убеждения, възгледи и позиции. Всички съдържащи се тук принципни становища и идеи не са имали, нямат и няма да имат за цел да засегнат човешката и професионалната чест на когото и да било.
  Нищо, написано тук, по никакъв начин не може да ангажира нито един от моите настоящи и бъдещи работодатели от правителствени и неправителствени, областни и общински, корпоративни и частни организации, от университети и академии.
  Отсега нататък аз, като наемен работник на умствения труд, искрено се надявам, че моето мнение по даден въпрос няма да стане повод да бъдат застрашени интересите (икономически и финансови, материални и морални) на работодателите ми, само защото това мое мнение не е допаднало на някой от властимащите - министър-председател, председател на Народното събрание, президент, министър, депутат, висш магистрат, областен управител или кмет.
  Mисия на сайта >>

Малка бележка за Човека като Homo timens, т.е. страхуващо се същество (Или колко еднакви сме с хората от Средновековието)

  При написването на последната си книга разглеждах връзката Несигурност-Страх.
  Там се въвеждаше т.нар. Долен праг на Несигурност – под който системата (човек, общност, общество...) започва да изпитва структурни и психологически деформации, които могат да доведат дори до нейния разпад.
  А Страхът бе анализиран като реакция на Несигурност, която индивидът не може да контролира и управлява.

Едно уточнение. Защо съветвам моите деца да се спасяват оттук.

  Когато пиша в своите анализ, че вече давам съвет на моите деца да се спасяват оттук, не малко приятели ми казват, че това е лош съвет, че младите трябва да остават тук.
  Моето мнение (след дълги и тежки размисли, а не емоционално хрумване) е:

Трусовете в СДС и БСП като пореден повод за размисъл над проваления Преход (Как на два пъти СДС бе убит или се самоуби)

  Не, че чак толкова ме интересуват, но макар и повърхностно, все пак следя разправиите през последните седмици, обхванали червения и синия полюс на агонизиращото ни публично пространство - тези бури в чаша вода, сантименталните мелодрами, елегичните изповеди, разядени от черна завист и черен пиар, елегантно-подлите удари под кръста и очевадната подмолна жестокост, която цели да съсипе, да унищожи другарчето по партия или коалиция.
  Но дори да има известна аналогия в тези баталии между паяци, затворени в стъклен буркан, небрежно тръскан от олигархичното задкулисие, АСИМЕТРИЯТА се набива в очите дори на напушените със словесна трева самозвани шамани и на късогледите т.нар. експерти на Прехода, вечно разполагащи с възложената им срещу солидно заплащане версия на истината. ?

За възможната полза от фарса с братя Галеви...

  Фарсът с братя Галеви и засиленото публично внимание към тяхното позорно за трите власти (Правителство, Съд, Парламент) бягство могат да бъдат и полезни - ако накарат обществото да се замисли за обвързването на политическия елит със сенчестия бизнес, за проникването на частни, корпоративни, лобистки и криминални интереси по всички етажи на управлението.

Демокрацията е болна от все по-малко демокрация (За глобалната криза и нейната дълбока причина)

  Симптомите и синдромите на криза в Западното геополитическо пространство (Европа и САЩ) са все по-очевидни и все по-очевадни.
  И причините за тази криза трябва да бъдат потърсени там, където те са. Ние не трябва да сме като онзи, който си загубил някъде ключа, но го търсил под уличния фенер, защото там е най-светло.
  Несъмнено е стратегическа кокоша слепота всяко политическо, и-или икономическо, и-или финансово, и-или социално глобално бедствие, което ни сполетява с упоритата периодичност на Махалото на Фуко, да бъде разглеждано самò за себе си и сàмо за себе си.

Експорт на съдържанието