Този сайт е личен. Всички материали в него изразяват само и единствено моите собствени виждания, убеждения, възгледи и позиции. Всички съдържащи се тук принципни становища и идеи не са имали, нямат и няма да имат за цел да засегнат човешката и професионалната чест на когото и да било.
  Нищо, написано тук, по никакъв начин не може да ангажира нито един от моите настоящи и бъдещи работодатели от правителствени и неправителствени, областни и общински, корпоративни и частни организации, от университети и академии.
  Отсега нататък аз, като наемен работник на умствения труд, искрено се надявам, че моето мнение по даден въпрос няма да стане повод да бъдат застрашени интересите (икономически и финансови, материални и морални) на работодателите ми, само защото това мое мнение не е допаднало на някой от властимащите - министър-председател, председател на Народното събрание, президент, министър, депутат, висш магистрат, областен управител или кмет.
  Mисия на сайта >>

Интервю за Анелия Попова, Информационна агенция „Блиц”.

Интервю за Анелия Попова, Информационна агенция „Блиц”.
Това е текстът, съдържащ изцяло и без никаква редакторска намеса моите отговори на всички, зададени ми въпроси от журналистката Анелия Попова, Информационна агенция „Блиц”.
Тъй като сайтът е личен, аз неизменно следвам в него практиката да публикувам, точно и без да украсявам в моя полза, какво съм казал пред журналистите и правя това веднага, щом науча по някакъв начин, че съответното интервю е излязло.

Войната на Системата и Статуквото срещу протестиращите млади хора. (Протестът днес е всъщност борба за самото право на протест)

  Диана Найденова предизвика огромно възмущение и отвращение. Но проблемът не е в Диана или в някоя друга богиня на некадърната, арогантна и самовлюбена журналистика, ако това – да си безпардонен, невъзпитан и обслужващ изобщо е журналистика. Диана е просто неестетична пъпка излязла набързо по лицето на системата - една самозаблудила се и самовлюбена жена, която сега ще се държи агресивно в своя самозащита, а после, като осъзнае колко ниско и низко е паднала, ще страда дълбоко и тъжно. Милост към нея!

В памет на Рей Бредбъри (За Теорията на хаоса и Ефекта на пеперудата - етюд от моята последна книга)

  В съвременната наука за сигурността все повече навлизат различни математически теории и идеи: синергетика, теория на катастрофите, теория на хаоса, теория на фракталите, теория на игрите, Марковски процеси, теоремите за непълнотата на Гьодел и изследванията на мрежовите структури.
  В памет на починалия вчера велик писател Рей Бредбъри, реших да приведа тук кратък пасаж за Теорията на хаоса, включен в последната ми книга „Сигурността – същност, смисъл и съдържание”. Правя това, защото най-красивият символ на тази теория е пряко свързан с разказ на Рей Бредбъри.

За предизвикателствата пред държавата, отбраната и отбранителната индустрия при съвременната еволюция на сигурността

  Доклад: "За предизвикателствата пред държавата, отбраната и отбранителната индустрия при съвременната еволюция на сигурността"
  Международна научна конференция „Решения и технологии за интелигентна отбрана”, 31 май 2012 година, Пловдив, в рамките на Специализирано изложение за военна техника „Хемус”-2012.
  Проф. д-р Николай Слатински, Военна академия „Г. С. Раковски”.
  

  В началото на ХХІ век човечеството навлезе в рисковото общество (Улрих Бек[1]), с присъщата за него мрежовизация на главните структури и водещите предизвикателства.

За кръстоносния поход срещу тютюнопушенето (Алтернативно мнение на един заклет непушач)

  Аз не съм пушач - абсолютно. Когато близък човек пуши се разстройвам, защото така си съсипва здравето, а мои приятели и роднини пострадаха от пушенето - след определена възраст те дълбоко съжаляваха, че са пушили и са си вредили, но беше късно.
  Обаче има две неща, които ми пречат да възприема спокойно случващото се у нас.

Експорт на съдържанието