Този сайт е личен. Всички материали в него изразяват само и единствено моите собствени виждания, убеждения, възгледи и позиции. Всички съдържащи се тук принципни становища и идеи не са имали, нямат и няма да имат за цел да засегнат човешката и професионалната чест на когото и да било.
  Нищо, написано тук, по никакъв начин не може да ангажира нито един от моите настоящи и бъдещи работодатели от правителствени и неправителствени, областни и общински, корпоративни и частни организации, от университети и академии.
  Отсега нататък аз, като наемен работник на умствения труд, искрено се надявам, че моето мнение по даден въпрос няма да стане повод да бъдат застрашени интересите (икономически и финансови, материални и морални) на работодателите ми, само защото това мое мнение не е допаднало на някой от властимащите - министър-председател, председател на Народното събрание, президент, министър, депутат, висш магистрат, областен управител или кмет.
  Mисия на сайта >>

Ударихме дъното

  Отечество, Държава, Стратегия, Геополитика, Демокрация, Свобода, Сигурност, Собственост, Отговорност, Дълг, Върховенство на закона, Либерализъм, Патриотизъм, Запад, Евразия...
  Ние си мислим, че отговорите на големите въпроси, в частност на този защо сме аутсайдерско общество в опашката на Европа по всички позитивни параметри и сме далеч откъснали се лидери по всички негативни показатели, се крият в големите думи, обясняват се с гръмките слова, стават ясни чрез фундаменталните понятия, формулират се чрез философските категории...

А аз какво правя в това надписване и надприказване?

  Напоследък забелязвам все по-засилваща се с агресивността си тенденция в агитацията и пропагандата, наричани деликатно ПиаР.
  Преминават като тайфуни с дълбокомъдри сетива из различните медии разни несменяеми десетилетия наред всичколози и хвърлят манипулации и заблуди като сеячи на истината от последна инстанция.

За да няма илюзии и Той да си знае - Всеки ден ще е така! И още по...

  За мен бъдещето на България е свързано единствено и само с Европа.
  Това, което е добро за Европа, аз категорично смятам, че е добро и за България.
  Това, което отдалечава България от Европа, за мен е лошо за България.
България, по моите представи (и мечти!), трябва да бъде европейска държава, което означава тя да бъде нормална, модерна, с върховенство на закона и демократична страна.

Все пак не сме аборигени

  Не, че съм постоянно присъстващ на концертите на всички звездни изпълнители и групи, но за последните десетина години сигурно съм бил на десетина такива концерти.
  Като цяло, усещането е било едно и също - годините неумолимо са взели своето, аз харесвам не точно това, което идва от сцената, а спомените от моята младост.

Преходът от псевдодемокрация към нормална демокрация може да мине през анархия

  Имах среща с чужденец, прави си свое проучване и ще пише анализ за страната ни - като учен, не като официално лице. Отговорих на въпросите му, разбрахме се да ми пише ако има и други въпроси. Интересно ми бе да чуя негови наблюдения за страната ни.
  Ето какво ми каза той (опитах се почти неуспешно да систематизирам главното в тезите му):

Експорт на съдържанието