Този сайт е личен. Всички материали в него изразяват само и единствено моите собствени виждания, убеждения, възгледи и позиции. Всички съдържащи се тук принципни становища и идеи не са имали, нямат и няма да имат за цел да засегнат човешката и професионалната чест на когото и да било.
  Нищо, написано тук, по никакъв начин не може да ангажира нито един от моите настоящи и бъдещи работодатели от правителствени и неправителствени, областни и общински, корпоративни и частни организации, от университети и академии.
  Отсега нататък аз, като наемен работник на умствения труд, искрено се надявам, че моето мнение по даден въпрос няма да стане повод да бъдат застрашени интересите (икономически и финансови, материални и морални) на работодателите ми, само защото това мое мнение не е допаднало на някой от властимащите - министър-председател, председател на Народното събрание, президент, министър, депутат, висш магистрат, областен управител или кмет.
  Mисия на сайта >>

Цели, Цена, Ценности

  За здравето на едно общество може да се съди по формулата 4 "С" - Сигурност (ниво на защитеност), Свобода (ниво на независимост на индивида), Стандарт (ниво на благосъстоянието), Справедливост (ниво на разпределение на националното богатство).
  Всички тези четири "С" могат да бъдат измерени количествено и качествено. Аз също съм готов да участвам в споровете как сме за всяко едно "С" сега в сравнение с преди 30 години. Но днес думата ми не е затова. А за трите "Ц", които също могат да бъдат привлечени като оценка за здравето на обществото - Цели, Цена, Ценности.

За повече корумпирани и по-голяма корупция

  Така излиза след днешния ден, че проблем има не когато има корупция, а когато корумпираният е спипан за корупция. Случи ли се да го спипат - пощада няма да има.
  Изводът е само един - корупционерствай колкото искаш, но умно.
  Който е запознат с борбата срещу престъпността и корупцията, а по-общо - срещу нарушенията на правилата, знае, че когато е въпрос на личен избор дали да нарушаваш правилата, тогава нарушенията стават много по-сериозни и мащабът им става много по-значителен, защото колкото по-голям е рискът, толкова за по-голямо нещо рискуваш (не е точно, но например, ако мога да спечеля 1000 лева, ще заложа 10 лева; ако обаче мога да спечеля 100 000 лева, ще заложа 1000 лева).
  Далеч по-краен пример е, че налагането на смъртни наказания като правило (не казвам - винаги) води до ръст на тежките престъпления.

Заложници на едно Его

  Днес бе тежък ден за България.
  Видя се колко сериозни поражения са нанесени на политическата ни система. Унищожено е вземането на решения от институциите, не работят съветите - Консултативният съвет за национална сигурност към президента и Съветът по сигурността към премиера.
  Цялата държава е заложник на един човек и неговото Его.

Остап Бендер и светлото бъдеще

  От миниколайдер до суперкомпютър!
  Наддаването на първите лица нека да продължи!
  Миниколайдерът ще ни позволи да наблюдаваме малката черна дупка, в която се превръщаме и която поглъща всичко по пътя си - надежди, доверие, амбиции, бъдеще.
  Суперкомпютърът ще ни помогне да анализираме в детайли свръхкорупцията, защото с обикновените изчислителни средства всички излизат невинни като вода ненапита и чисти като момина сълза.

Мислене от старокаменното време на филията с мас

  Гоце Делчев е като Че Гевара.
  
  Защо не ни спусне списък:
  Васил Левски е като ...
  Христо Ботев е като...
  Георги Бенковски е като...
  Даме Груев е като...
  И ако до всяко чуждо добро същество застане наше добро същество, тогава ще настане ... пълно мазало в историята ни!
  Моля ви - помолете го да спре да гази с ботуши из оголените нерви на нашето минало. Поне него да ни остави намира, след като ипотекира настоящето ни и капарира бъдещето ни!

Експорт на съдържанието