Този сайт е личен. Всички материали в него изразяват само и единствено моите собствени виждания, убеждения, възгледи и позиции. Всички съдържащи се тук принципни становища и идеи не са имали, нямат и няма да имат за цел да засегнат човешката и професионалната чест на когото и да било.
  Нищо, написано тук, по никакъв начин не може да ангажира нито един от моите настоящи и бъдещи работодатели от правителствени и неправителствени, областни и общински, корпоративни и частни организации, от университети и академии.
  Отсега нататък аз, като наемен работник на умствения труд, искрено се надявам, че моето мнение по даден въпрос няма да стане повод да бъдат застрашени интересите (икономически и финансови, материални и морални) на работодателите ми, само защото това мое мнение не е допаднало на някой от властимащите - министър-председател, председател на Народното събрание, президент, министър, депутат, висш магистрат, областен управител или кмет.
  Mисия на сайта >>

Франсис Фукуяма, "Идентичност. Борбата за признание и политиката на гнева"

  Много сериозна книга, must read!
  
  Независимо от ескалиращата уродливост, която произвежда политическата ни реалност, животът продължава, големите въпроси остават.
  Тъкмо бях започнал да чета като файл тази книга на английски и тя е вече издадена на български!
  Либералната демокрация е в опасност.

Като глупава купчина пясък

  Тук съм давал пример от теорията на самоорганизиращите се, комплексни, нелинейни и динамични системи - купчината пясък, при която известно време се насипва отгоре още пясък, тя расте, расте, а в един момент, независимо дали ще се добави шепа пясък или песъчинка, купчината започва да се срива, тръгва лавина. И кога ще тръгне лавината, кога купчината ще започне да се срива, зависи не от това колко пясък ще се добави - шепа или песъчинка, а от вътрешните свойства на купчината.
  Да, но дори в този случай купчините се делят на "умни" и "глупави".

Голият цар на корупцията

  А сега какво – ние, професорите, доцентите, асистентите ще продължаваме ли да разказваме теорията на борбата с корупцията, ще анализираме ли обилно и обстойно нормативната уредба и архитектурата на системата за противодействие на това огромно зло?
  Докато в същото време първите борци с корупцията (според техните постове и позиции) ще са нейният авангард?

Българският нарцис и блатото на застоя

  1.
  Ще възкликна по радичковски за случващото се напоследък у нас:
  - Ега ти суматохата! Голяма суматоха и паника!
  Ти на нас ни дай суматохи да свършваме...
  Всъщност, България не е случила и на случващо се. Нищо добро не ѝ се случва. От скандал на скандал, кой от кой по-уродлив.

Безнадежден случай

  1.
  Очаквам скоро новина:
  Откри се представител на властта без апартамент от "Артекс"!
  
  
  2.
  Поправка:
  Навсякъде изразът
  "Шефът на антикорупционната комисия"
  да се чете като
  "Шефът на прокорупционната комисия".

Експорт на съдържанието