Този сайт е личен. Всички материали в него изразяват само и единствено моите собствени виждания, убеждения, възгледи и позиции. Всички съдържащи се тук принципни становища и идеи не са имали, нямат и няма да имат за цел да засегнат човешката и професионалната чест на когото и да било.
  Нищо, написано тук, по никакъв начин не може да ангажира нито един от моите настоящи и бъдещи работодатели от правителствени и неправителствени, областни и общински, корпоративни и частни организации, от университети и академии.
  Отсега нататък аз, като наемен работник на умствения труд, искрено се надявам, че моето мнение по даден въпрос няма да стане повод да бъдат застрашени интересите (икономически и финансови, материални и морални) на работодателите ми, само защото това мое мнение не е допаднало на някой от властимащите - министър-председател, председател на Народното събрание, президент, министър, депутат, висш магистрат, областен управител или кмет.
  Mисия на сайта >>

ПатрEот е - душа дава

  По повод на депутата-патриот, решил абсолютно безкористно, разбира се, да помогне на олигарх с футболно бижу, се досетих как аз като бях депутат (1990-1994), в приемната ми в Перник веднъж дойде един чичко - оплака ми се, че в тяхното село някакъв от нашите, сиреч от СДС, взел, че преградил половината от неговата бахча (градина) и решил да си строи вила върху присвоеното място и ... до своята къща!

Аритметичните действия на лошите и добрите политици

  1.
  Искра, Ирена, Вяра, Калина, Гинка, Султанка...
  Тайфуни с нежни имена.
  09.07.2018 г.

Баналността на некадърността и баналното зло

  Тези, които са по-навътре в науката за сигурността и в други науки за обществото и неговото управление и съответно се занимават с изучаване на прилагането на сила, т.е. изследват насилието, знаят, че понякога насилието се ражда съвсем неочаквано – тогава, когато някакво зло избива на повърхността у хора, притежаващи власт и чувстващи се безпомощни да осъществяват функциите, които са им поверени и затова търся виновни - за да ги накажат. Те най-напред намират малцина, една шепа виновни, после добавят към тях други, после трети и така постепенно разширяват кръга на подлежащите, според тях, на наказание.
  А злото трудно се разпознава веднага именно като зло. Нерядко – заради своята баналност. Още Хана Аренд пише за баналността на злото. А Мишел Фуко има удивителна книга за деструктивността на насилието - "Надзор и наказание".

Правилата като инструмент за репресия и присвояване на повече власт

  Всеки от нас непрекъснато се спъва в какви ли не ежедневни аномалии. Стана нещо с обществото ни, държавата очевидно и очевадно губи своя европейски облик, действителността постоянно ни дава примери за израждане на отношенията, за деструктивни процеси, за вървене в сбъркана посока.
  Въпросът е именно в това – зад конкретните случаи на безобразия и социални перверзии да се види общата картина, да се сглоби целият пъзел на ставащото в нашата страна.

Кондоминиум

  Тази дума инкогнито, добре замаскирала се като при активно мероприятие, навлиза в нашата, българската геополитическа действителност.
  Не, не си мислете, че това е някаква цинична или еротична дума!
Кондоминиум произлиза от латинските думи Con — заедно и Dominium — владение.
  Тя на езика на международните отношения означава съвместно владеене, съвместна власт, съвместно управление на една територия от повече от една държава.

Експорт на съдържанието