Този сайт е личен. Всички материали в него изразяват само и единствено моите собствени виждания, убеждения, възгледи и позиции. Всички съдържащи се тук принципни становища и идеи не са имали, нямат и няма да имат за цел да засегнат човешката и професионалната чест на когото и да било.
  Нищо, написано тук, по никакъв начин не може да ангажира нито един от моите настоящи и бъдещи работодатели от правителствени и неправителствени, областни и общински, корпоративни и частни организации, от университети и академии.
  Отсега нататък аз, като наемен работник на умствения труд, искрено се надявам, че моето мнение по даден въпрос няма да стане повод да бъдат застрашени интересите (икономически и финансови, материални и морални) на работодателите ми, само защото това мое мнение не е допаднало на някой от властимащите - министър-председател, председател на Народното събрание, президент, министър, депутат, висш магистрат, областен управител или кмет.
  Mисия на сайта >>

ДЪРЖАВАТА - НЕ МАЙКА, А МАЩЕХА

Американката, както се очакваше, победи.
Белослава, американката и аржентинката събраха по 8.5 точки.
Допълнителните коефициенти определиха, че Белослава ще взема бронзовия медал... А беше невероятно близо до златния... Уви!

Преди малко приятел ми писа, че Нургюл и Белослава са два диаманта в българския спорт.
Да! Абсолютно!
Като ги гледаш тези деца, тези момичета - и умни, и красиви, и възпитани, и силни като характери.
Какви деца е раждала, ражда и сега...

ЕТЮДИ ЗА СИГУРНОСТТА: ЕТЮД 23. ЕВОЛЮЦИЯТА В РАЗБИРАНЕТО ЗА (ОТНОШЕНИЕТО КЪМ) РИСКОВЕТЕ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ

  Тези Етюди за Сигурността съдържат единствено резултати от научните ми виждания, изследвания, анализи и модели. С други думи, те представляват КРАТКО изложение на моите ГЛАВНИ приноси в Науката за Сигурността.
  
  ЕТЮД 23. ЕВОЛЮЦИЯТА В РАЗБИРАНЕТО ЗА (ОТНОШЕНИЕТО КЪМ) РИСКОВЕТЕ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ
  
  Обсъжда се промяната в отношението на обществото и индивидите към рисковете от древността до наши дни.

Вирусът: Дни 1291-1297

24 септември, Вирусът: Дни 1291-1297

Равносметката до Ден 1297 на вируса:
1312837 официално установени заразени, 38459 починали.

2023 година
18.09.-24.09. 233 143 143 191 32 80 39 общо 861
11.09.-17.09. 154 100 98 82 133 28 26 общо 621
04.09.-10.09. 100 84 20 101 93 18 25 общо 441
28.08.-03.09. 92 49 67 53 63 22 18 общо 364
21.08.-27.08. 74 59 54 58 42 15 10 общо 312

Разни държави, разни идеали

Поляците са народ, който през столетията на няколко пъти е доказвал, че или е бягал от часа на Историята, или е игнорирал и заабравял главните поуки от него.
Те се държат самовлюбено и националистично, самоуверено и патриотично, смятат се за крайъгълния камък на човешката цивилизация и за пъпа на Европа, а накрая не пропускат да направят грешния, фаталния, гибелния и самоубийствен ход.
След това плащат много висока, безумно тежка цена. Остават без държава. А после пеят, че Полша още не е загинала.
Дават ли си сметка поляците какво някой ден ги чака, ако всички престанат като тях да помагат в най-тежките дни, седмици и месеци на Украйна и рашистите пречупят нейния гръбнак?

КАКВО СИ МИСЛЯ АЗ

Докато се сглобяваше това правителство, на няколко пъти изразих своето категорично несъгласие с обвързването на продемократичните партии със Злото на Десетилетието на Безвремието - с ББ.
Не само защото ББ преследваше своите лични и безскрупулни цели за политическото, финансовото, юридическото и физическото си оцеляване;
не само защото всякакви политически компромиси с него са аморални и безнравствени;
не само защото ББе готов да употреби, излъже и предаде всеки;
но и защото неговата користна и опасна за България цел е да дискредитира в катастрофична степен и така да унищожи продемократическите партии.

Експорт на съдържанието