Този сайт е личен. Всички материали в него изразяват само и единствено моите собствени виждания, убеждения, възгледи и позиции. Всички съдържащи се тук принципни становища и идеи не са имали, нямат и няма да имат за цел да засегнат човешката и професионалната чест на когото и да било.
  Нищо, написано тук, по никакъв начин не може да ангажира нито един от моите настоящи и бъдещи работодатели от правителствени и неправителствени, областни и общински, корпоративни и частни организации, от университети и академии.
  Отсега нататък аз, като наемен работник на умствения труд, искрено се надявам, че моето мнение по даден въпрос няма да стане повод да бъдат застрашени интересите (икономически и финансови, материални и морални) на работодателите ми, само защото това мое мнение не е допаднало на някой от властимащите - министър-председател, председател на Народното събрание, президент, министър, депутат, висш магистрат, областен управител или кмет.
  Mисия на сайта >>

За Украйна: само цялата истина е истина, останалото е PRопаганда

  Изведнъж се случи това, за необходимостта на което много пъти съм писал (вероятно, защото съм свързан емоционално чрез младостта си с тази страна) - България започна да осъзнава колко близо, вкл. геополитически ни е Украйна. Винаги в началото на 90-те съм отстоявал тезата си, вкл. на международни форуми, че Западът има сбъркана политика спрямо Украйна, принуди я да си предаде статута на ядрена сила в полза на Русия и я закотви като "близкая заграница", подвасален придатък, крайднепърска губерния на Русия. А после пак необмислено Западът обърна политиката си на 180 градуса. И ето днес: Олеле! Олеле, я...
  Сега вече в България се пише много за Украйна. Най-често идеологизирано, спекулативно, а понякога и едно-a-spect(н)o...

За принципите на международното право

  Две заглавия, две гледни точки:
  
  Първата - "93 страни отказаха да подкрепят Резолюцията срещу Русия в ООН".
  
  Втората - "Със 100 гласа "за", 11"против" и 58 "въздържал се" Общото събрание на ООН прие резолюция в подкрепа на териториалната цялост на Украйна, с която обявява референдума в Крим за незаконен."
  
  Някога, в съветско време имаше виц за изхода от един двубой:
"Представителят на СССР се класира втори, а на САЩ - предпоследен."

Притча за предизвикателството

  Уморително е, даже е убийствено да се гледа как голяма част от народа ни като че ли се е отказала да живее с предизвикателствата на днешното време и отчаяно се хваща за илюзии, митове и измислени пророчества на баба Ванга, върви с поглед обърнат към миналото, самосъжалява се, русофилства и фобства спрямо демокрацията, Европа и всичко, което не желае да живее в подобна хленчеща, мрънкаща, стенеща и (както казват в Перник) панкяща държавица със затихващи функции.
  Да, не са леки и лесни предизвикателствата, но всяко предизвикателство зависи от отговора, който му даваш. Ако отговорът е верен, ползите от предизвикателството се оптимизират, а щетите се минимизират, но ако отговорът е погрешен, то ползите се минимизират, а щетите се оптимизират.
  
  По-долу за онзи, на когото му се чете, следва една притча за предизвикателството и отговорите на него.

След референдума в Крим: Кутията на Пандора е отворена - 2

  Тук публикувам втора подборка от моите коментари за геополитическия проблем „Крим“, които съм направил през последните дни във Фейсбук.

Путин – тактическа победа или стратегическа загуба

  Това, което виждаме сега е естествено. От едната страна са правителствата на редица държави (от Европа и САЩ, наричани за улеснение Запад), а от другата страна – Путин.
  Знае се, че в кризисни ситуации демокрациите не са най-безпроблемно работещите управленски машини, те вземат решенията си по-бавно, след много обмисляне, напасване на различни интереси, колебания и съмнения дали най-логичното решение е най-вярното и дали най-разумното решение е най-правилното.
  Докато Путин действа еднолично, авторитарно, без да допуска дебати, без да се вслушва в гласове, които не му казват това, което той мисли и смята да прави.
  В този смисъл в краткосрочен план винаги ще се създава усещането, че Путин е с един ход напред.

Експорт на съдържанието