Този сайт е личен. Всички материали в него изразяват само и единствено моите собствени виждания, убеждения, възгледи и позиции. Всички съдържащи се тук принципни становища и идеи не са имали, нямат и няма да имат за цел да засегнат човешката и професионалната чест на когото и да било.
  Нищо, написано тук, по никакъв начин не може да ангажира нито един от моите настоящи и бъдещи работодатели от правителствени и неправителствени, областни и общински, корпоративни и частни организации, от университети и академии.
  Отсега нататък аз, като наемен работник на умствения труд, искрено се надявам, че моето мнение по даден въпрос няма да стане повод да бъдат застрашени интересите (икономически и финансови, материални и морални) на работодателите ми, само защото това мое мнение не е допаднало на някой от властимащите - министър-председател, председател на Народното събрание, президент, министър, депутат, висш магистрат, областен управител или кмет.
  Mисия на сайта >>

За конструиране на адекватен обяснителен модел

  Все повече си давам сметка, че ние сме приели, че живеем във и при демокрация, че оценяваме процесите в страната сякаш общественото устройство в България е демокрация. И оттук следват всички наши заблуди.
  Това, което в момента имаме в България е ново, следпреходно статукво, облечено във формална и процедурна демокрация. Статуквото и силите/прослойките, които печелят от него (олигархията и гравитиращите край нея, печелещите от нея, паразитиращите върху нея – както някои птички паразитират върху крокодилите или едрите риби-хищници, като с човчици почистват зъбите и устната им кухина) взимат от демокрацията само онова, което ги устройва, всичко – именно формалните видимости и процедурните и функционалности. Останалото те или игнорират, или обезличават, или деформират, или окарикатуряват.

За образователния министър и кръглите нули

  Първоначално не смятах да коментирам "изцепките" на образователния министър. Защото макар и бегло, но се познаваме; в труден момент той не ми подаде ръка; но пък съм го цитирал в мои публикации, защото прави нелоша наука (не в сигурността, която не му е силата), а в публичната администрация, отчасти в управлението и също така в стратегирането...
  Ала се завърза яростен спор, включително и във Фейсбук. Едни го атакуват или бранят за съдържанието на казаното, други - за формата. .

РБ: нарушена и дори липсваща чуваемост между избиратели и избрани

  Първоначално това бе отговор, който исках да дам по отношение на коментар под мой статус във Фейсбук, но реших да го изведа като отделен текст:
  Аз си мисля (и адресирам това към себе си най-вече), че всичко вече е казано от нас за, към и по отношение на РБ. Направих си труда да прегледам коментарите под статуси на някои политици от РБ - масово, смазващо, потресаващо единодушно (сигурно 90%) е мнението за ставащото и станалото.   Вече се повтаряме (аз особено) и едва ли може да се добави нещо по-ново или по-силно.

Контрапреходна революция

  Случващото се в България в момента може да се обясни и по следния начин (не твърдя, че това е единствено възможният начин за обяснение!):
  Върви преоценка не Прехода. Точка първа на тази преоценка е следната: „Частникът е лош, държавата е добра!“.
С други думи, ние виждаме всъщност не преоценка, а отричане на Прехода.

ББ в страната на чудесата и в огледалния свят

  Слушам какви сладки нелепици говори ББ днес (всъщност вчера) – и разбирам за сетен път, че той очевидно няма проблем да живее в измислена реалност.
  В тази измислена реалност ББ е против строителството на "Южен поток", когато Русия прави максималното, за да го има и е за строителството на "Южен поток", когато Русия заяви, че няма да го има.
  В тази измислена реалност ББ може да бъде в един момент категорично за санкциите срещу Русия, но твърдо не ги подкрепя, а в друг момент да бъде твърдо срещу санкциите спрямо Русия, но категорично да ги подкрепя.

Експорт на съдържанието