Този сайт е личен. Всички материали в него изразяват само и единствено моите собствени виждания, убеждения, възгледи и позиции. Всички съдържащи се тук принципни становища и идеи не са имали, нямат и няма да имат за цел да засегнат човешката и професионалната чест на когото и да било.
  Нищо, написано тук, по никакъв начин не може да ангажира нито един от моите настоящи и бъдещи работодатели от правителствени и неправителствени, областни и общински, корпоративни и частни организации, от университети и академии.
  Отсега нататък аз, като наемен работник на умствения труд, искрено се надявам, че моето мнение по даден въпрос няма да стане повод да бъдат застрашени интересите (икономически и финансови, материални и морални) на работодателите ми, само защото това мое мнение не е допаднало на някой от властимащите - министър-председател, председател на Народното събрание, президент, министър, депутат, висш магистрат, областен управител или кмет.
  Mисия на сайта >>

Вирусът - нито пръв, нито последен. Важни са поуките

  Спокойствието по отношение на корона-вируса наистина може да премине в пожелателно мислене. Но малко повече спокойствие не е излишно.
  Първо, всеки вирус, за който организмите на хората нямат минимално необходими имунни защити, в началото набира скорост.
  Второ, говорят за лавинообразно напредване на този вирус. Лавинообразно е когато имаме нещо като ядрена реакция, като спиралата на Фибоначи, като геометрична прогресия, а ние засега имаме все пак близка до аритметичната прогресия. За месец заразените са 0,001% от световното население.

Страхът от страха

  Отишъл си е съвсем наскоро от този свят френският историк Жан Делюмо (Jean Delumeau, 1923–2020)…
  На български език е излязла преди време великолепната му книга „Страхът в Западния свят (XIV–XVIII век)”.
  
  Тази книга днес е особено актуална.
  Тя ни показва на какво могат да заприличат хорските маси когато загубят ума и дума, изпаднат в паника и се превърнат в подплашени стада, а нерядко и в освирепели глутници.

Лошообразованите политици коват лоши закони за образованието

  Първите, може би емоционални, мои впечатления от промените в закона за висшето образование...
  Като веднага ще кажа, че ги споделям не поради субективност и не с оглед на моята възраст.
  И още ще кажа – науките, особено обществените науки, а най-вече общественаТА наука – тази за сигурността, са изключително динамични и непрекъснато се генерират нови знания, теории, модели и подходи, които неизбежно изискват вливането на свежа, млада кръв.

Правят каквото щат и каквото си искат

  Тече пълзяща деморализация, обвива ни като в пашкул, обгръща ни като смог, полепва навсякъде по нас, парализира съзнанията и сетивата ни...
  -- Издевателстват над момче в градския автобус - пълно безразличие и овча пасивност на околните.

Надцакване

  Започна надцакване - кой ще направи по-мрачна прогноза за пораженията от корона-вируса.
  Както казва един приятел - ще изляза от тоя Фейсбук, той с новините за корона-вируса ще ме ликвидира със сигурност, докато самият вирус може и да не успее!
  Така постепенно страхът от този вирус ще бъде заместен от страха от страха от този вирус.

Експорт на съдържанието