Този сайт е личен. Всички материали в него изразяват само и единствено моите собствени виждания, убеждения, възгледи и позиции. Всички съдържащи се тук принципни становища и идеи не са имали, нямат и няма да имат за цел да засегнат човешката и професионалната чест на когото и да било.
  Нищо, написано тук, по никакъв начин не може да ангажира нито един от моите настоящи и бъдещи работодатели от правителствени и неправителствени, областни и общински, корпоративни и частни организации, от университети и академии.
  Отсега нататък аз, като наемен работник на умствения труд, искрено се надявам, че моето мнение по даден въпрос няма да стане повод да бъдат застрашени интересите (икономически и финансови, материални и морални) на работодателите ми, само защото това мое мнение не е допаднало на някой от властимащите - министър-председател, председател на Народното събрание, президент, министър, депутат, висш магистрат, областен управител или кмет.
  Mисия на сайта >>

Франсоа Жулиен, "Искаш ли да успееш, заобиколи. Стратегии на смисъла в Китай и Гърция"

  Не искам във всеобщата суматоха да пропусна да кажа добри думи за тази много сериозна книга.
  Който вече е чел "Трактат за ефикасността. Стратегии за успеха в Европа и Китай" на същия автор, той знае за какво иде реч!
  В Китай нищо не е такова, каквото е в Европа. Няма за се разпростирам тук, но ще кажа, че на второто от петте нива на сигурността - Сигурността на групата от индивиди - задълбочено се изучават различията между Западната индивидуалистична и Източната колективистична цивилизации.

Симеон Евстатиев, "Салафизмът в Близкия Изток и границите на вярата"

  Покрай абсолютно повишения градус на преживяването за случващото се отчасти по света и най-вече у нас, гледам да не пропусна да напиша колко силно съм респектиран от научното ниво на тази книга!
  Даже не ми се вярва, че българин днес може да напише такава солидна монография! Значи не всичко е загубено...
  Аз изобщо не съм експерт по темата на този забележителен трактат, надявам се специалистите да се произнесат за несъмнените му достойнства, но споделям тук радостта си, че на нашия книжен пазар излиза подобно фундаментално изследване от български автор!

Това е идеалът

  Махаме расизма и ксенофобията – те са гадни, те са, освен всичко друго, и инстинкти, нагони на неудовлетворения човек, който така компенсира своите дефицити, който търси лесни обяснения на сложни проблеми.
  Махаме ги за това, което искам тук да кажа. Иначе нещо отдавна подозирано, се оказа жизнено, реално. Помним отношението на немалка част от обществото към „голямата екскурзия“ и „екскурзиантите“.

Деспотични нагони и робски инстинкти

  Чета романа „Бенковски“ на Яна Язова: Масово спотайване, подвити опашки и души... Да би мирно седяло... Преклонена главица... Аз ли ще оправя света. Нищо не може да се промени! Какво зависи от нас? Да правят каквото щат...

САЩ, включете инстинкта си за самосъхранение!

  1.
  Михаил Сергеевич Тръмп...
  Само че срещу него не седи Владимир Владимирович Рейгън, а   Владимир Владимирович Путин.
  Няма по-опасен за глобалната сигурност днес от Михаил Сергеевич Тръмп. Това е един безполезен идиот, който не просто руши световния ред, а предизвиква световен хаос.

Експорт на съдържанието