Този сайт е личен. Всички материали в него изразяват само и единствено моите собствени виждания, убеждения, възгледи и позиции. Всички съдържащи се тук принципни становища и идеи не са имали, нямат и няма да имат за цел да засегнат човешката и професионалната чест на когото и да било.
  Нищо, написано тук, по никакъв начин не може да ангажира нито един от моите настоящи и бъдещи работодатели от правителствени и неправителствени, областни и общински, корпоративни и частни организации, от университети и академии.
  Отсега нататък аз, като наемен работник на умствения труд, искрено се надявам, че моето мнение по даден въпрос няма да стане повод да бъдат застрашени интересите (икономически и финансови, материални и морални) на работодателите ми, само защото това мое мнение не е допаднало на някой от властимащите - министър-председател, председател на Народното събрание, президент, министър, депутат, висш магистрат, областен управител или кмет.
  Mисия на сайта >>

Вирусът: Ден 251

12 ноември, Вирусът: Ден 251

Равносметката за Ден 251 на вируса:
90725 официално установени заразени, 1970 починали.

Нарастването на официално установените заразени:

09.10.-17.11. 3816 4390 3945 3414
02.10.-08.11. 2427 4041 4054 3754 3839 2301 675 общо 21091
26.10.-01.11. 2243 2569 2760 2689 2891 1803 1225 общо 16180
19.10.-25.10. 1024 1336 1472 1595 1589 1043 327 общо 8386
12.10.-18.10. 587 785 819 914 998 603 395 общо 5101

Вирусът: Ден 250

11 ноември, Вирусът: Ден 250

Равносметката за Ден 250 на вируса:
87311 официално установени заразени, 1898 починали.

Нарастването на официално установените заразени:

09.10.-17.11. 3816 4390 3945
02.10.-08.11. 2427 4041 4054 3754 3839 2301 675 общо 21091
26.10.-01.11. 2243 2569 2760 2689 2891 1803 1225 общо 16180
19.10.-25.10. 1024 1336 1472 1595 1589 1043 327 общо 8386
12.10.-18.10. 587 785 819 914 998 603 395 общо 5101

Пак е 10 ноември

Управляват ни хора, които ги е нямало на 10 ноември 1989 г. Нямало ги е не защото не са били родени. А защото не са били видими, не са били личности, като правило са били сред утайката на обществото - пасивни, приспособленци, сметкаджии, хитреци, страхливци и безлични.

Вирусът: Ден 249

10 ноември, Вирусът: Ден 249

Равносметката за Ден 249 на вируса:
83366 официално установени заразени, 1851 починали.

Нарастването на официално установените заразени:

09.10.-17.11. 3816 4390
02.10.-08.11. 2427 4041 4054 3754 3839 2301 675 общо 21091
26.10.-01.11. 2243 2569 2760 2689 2891 1803 1225 общо 16180
19.10.-25.10. 1024 1336 1472 1595 1589 1043 327 общо 8386
12.10.-18.10. 587 785 819 914 998 603 395 общо 5101

Вирусът: Ден 248

9 ноември, Вирусът: Ден 248

Равносметката за Ден 248 на вируса:
78976 официално установени заразени, 1771 починали.

Нарастването на официално установените заразени:

09.10.-17.11. 3816
02.10.-08.11. 2427 4041 4054 3754 3839 2301 675 общо 21091
26.10.-01.11. 2243 2569 2760 2689 2891 1803 1225 общо 16180
19.10.-25.10. 1024 1336 1472 1595 1589 1043 327 общо 8386
12.10.-18.10. 587 785 819 914 998 603 395 общо 5101

Експорт на съдържанието