Този сайт е личен. Всички материали в него изразяват само и единствено моите собствени виждания, убеждения, възгледи и позиции. Всички съдържащи се тук принципни становища и идеи не са имали, нямат и няма да имат за цел да засегнат човешката и професионалната чест на когото и да било.
  Нищо, написано тук, по никакъв начин не може да ангажира нито един от моите настоящи и бъдещи работодатели от правителствени и неправителствени, областни и общински, корпоративни и частни организации, от университети и академии.
  Отсега нататък аз, като наемен работник на умствения труд, искрено се надявам, че моето мнение по даден въпрос няма да стане повод да бъдат застрашени интересите (икономически и финансови, материални и морални) на работодателите ми, само защото това мое мнение не е допаднало на някой от властимащите - министър-председател, председател на Народното събрание, президент, министър, депутат, висш магистрат, областен управител или кмет.
  Mисия на сайта >>

Истината за държавата ни

  Случващото се в България е толкова абсурдно, така нелепо и тъй гротескно, че няма как да не е истина - Истината за държавата ни!
  Все повече не мога и не желая да участвам в панаира на суетата и във всуе дебата за всяко случващо се нещо поотделно, изолирано, само за себе си и като нямащо нищо общо с цялостната ситуация в страната!

10 черти на лошия организационен мениджър

  Започнах трудовия си стаж на 12.12.1979 г. Много, много отдавна.
  Самото започване е доста интересна и твърде любопитна история (беше след 6 месеца като ... безработен), но за нея – друг път.
  За изминалите почти 40 години, натрупах сериозен жизнен опит и прочетох немалко книги за управлението на организациите. Какво ли не видях. И какво ли не съм и очаквал да видя.

По средата на две мегаломании

  Замислям се, как би изглеждало продължението на следната логика:
  - Ще си летим над България, защото тя нищо не може да направи срещу това.
  Например - ще минем през България, защото тя нищо не може да направи срещу това.
  Или - ще отхапем нещо от България, защото тя нищо не може да направи срещу това.

В името на успеха, преследван на всяка цена и с цената на всичко

  В Науката за сигурността:
  -- Интересът е осъзната потребност, намираща се високо в скалата на приоритетите.
  -- Конфликтът е сблъсъкът (срещата, взаимодействието) на различните интереси на два субекта (индивид, общност, държава, съюз от държави и т.н.).
  -- Силата са всичките ресурси, с които един субект отстоява своите интереси в конфликта.
  -- Сигурността е мярата за това как субектът чрез своята сила е защитил интересите си в конфликта.

Мат Ридли, "Еволюция на всичко". Или как некомпетентността смята, че лодките моделират морето

  Прекрасна книга, но който е чел нещо от Мат Ридли, той знае, че казвайки това, не казвам нищо ново!
  Еволюцията протича спонтанно, като наслагване на случайни изменения, хрумвания и озарения. Няма го големият Дизайн, резултат от някакъв епохален замисъл. Нещата вървят на принципа проба-грешка, колкото-толкова, където може и ако може. Новото идва тогава, когато е настанало времето за него. Средата "поръчва" това, което й е нужно.

Експорт на съдържанието