Този сайт е личен. Всички материали в него изразяват само и единствено моите собствени виждания, убеждения, възгледи и позиции. Всички съдържащи се тук принципни становища и идеи не са имали, нямат и няма да имат за цел да засегнат човешката и професионалната чест на когото и да било.
  Нищо, написано тук, по никакъв начин не може да ангажира нито един от моите настоящи и бъдещи работодатели от правителствени и неправителствени, областни и общински, корпоративни и частни организации, от университети и академии.
  Отсега нататък аз, като наемен работник на умствения труд, искрено се надявам, че моето мнение по даден въпрос няма да стане повод да бъдат застрашени интересите (икономически и финансови, материални и морални) на работодателите ми, само защото това мое мнение не е допаднало на някой от властимащите - министър-председател, председател на Народното събрание, президент, министър, депутат, висш магистрат, областен управител или кмет.
  Mисия на сайта >>

Когато чалгата на политиката срещне политиката на чалгата

  Привеждам отново тук този свой текст, защото за мен той е важен и много близък до действителността.
  http://nslatinski.org/?q=bg%2Fnode%2F1586&fbclid=IwAR3Slh7SEq1zLRn_0qRSg7xZW3CBpPzYibto9_bl21SlI65qq9VDLtoMv7w
  Ще добавя следното:
  Ние у нас не измерваме състоянието на националната сигурност и затова за нея се базираме на усещания, предположения, догадки и емоционални оценки.
  А можем да подберем определен брой (напр. 60-80-100) критерии, да ги оценяваме по определена скала (с 6-8-10 степени), като ги калибрираме, както например в десетобоя се съизмерват 100 м бягане и овчарски скок.

Протестите просто казват Баста!

  1.
  Вчера споделих във Фейсбук мнение на мой приятел от Перник, че политическата криза прераства в национална. И вече се прави не равносметка на последните 10, а на последните 30 години!
  
  Нямам какво да добавя към това му виждане и не бих написал нищо повече.
  Но съм потресен как масово се нахвърлят върху протестиращите. Как си били показали истинското лице, защото искали мажоритарни избори, как били дело на Решетников, как били срещу Европа-та, как не знаели какво искат да бъде...

"Хайде! Капитализъм, късогледство, население и разрушаване на планетата"

  Ернст Улрих фон Вайцзекер и Андерс Вийкман
"Хайде! Капитализъм, късогледство, население и разрушаване на планетата"
  Доклад на Римския клуб, подготвен за 50-годишнината на Римския клуб през 2018 г.
  
  Удивително важно и навременно издание!
  Сега вече мога да го цитирам на студентите си и на български!
  Книга, която всеки, който се интересува от сериозни анализи на действителността, от съвременните процеси в сигурността, от сценарийно планиране и стратегическо прогнозиране, трябва да прочете.
  От онзи суперважен първи Доклад "Границите на растежа" на Римския клуб изминаха 50 години.
  Време е за равносметка и по-важното - за поглед напред.

Оставката е заздравяване

  Оставката – 1
  Това не е началото. Това дори не е краят на началото. Но може би е началото на края.
  
  
  Оставката – 2
  Обикновено казват, че успехът има много бащи...
  Днес успехът има много майки и нито един баща...

Голям взрив или голям срив

  Обществото е сложна система. Затова с някаква условност и с известно приближение могат и към обществото да се прилагат знания от теорията на системите.
  Една система може да попадне в ситуация, когато тя осъществява своите функции на някакво минимално ниво, основните ѝ процеси зациклят, информацията постепенно се превръща в шум и неразбираеми послания, ентропията, т.е. хаосът се стреми да нараства ускорено и системата може да забавя това нарастване като понижава сложността си или се самоизяжда, т.е като черпи енергия чрез разграждане на жизнено важни свои структури и дори подсистеми.

Експорт на съдържанието