Този сайт е личен. Всички материали в него изразяват само и единствено моите собствени виждания, убеждения, възгледи и позиции. Всички съдържащи се тук принципни становища и идеи не са имали, нямат и няма да имат за цел да засегнат човешката и професионалната чест на когото и да било.
  Нищо, написано тук, по никакъв начин не може да ангажира нито един от моите настоящи и бъдещи работодатели от правителствени и неправителствени, областни и общински, корпоративни и частни организации, от университети и академии.
  Отсега нататък аз, като наемен работник на умствения труд, искрено се надявам, че моето мнение по даден въпрос няма да стане повод да бъдат застрашени интересите (икономически и финансови, материални и морални) на работодателите ми, само защото това мое мнение не е допаднало на някой от властимащите - министър-председател, председател на Народното събрание, президент, министър, депутат, висш магистрат, областен управител или кмет.
  Mисия на сайта >>

В памет на Рей Бредбъри (За Теорията на хаоса и Ефекта на пеперудата - етюд от моята последна книга)

  В съвременната наука за сигурността все повече навлизат различни математически теории и идеи: синергетика, теория на катастрофите, теория на хаоса, теория на фракталите, теория на игрите, Марковски процеси, теоремите за непълнотата на Гьодел и изследванията на мрежовите структури.
  В памет на починалия вчера велик писател Рей Бредбъри, реших да приведа тук кратък пасаж за Теорията на хаоса, включен в последната ми книга „Сигурността – същност, смисъл и съдържание”. Правя това, защото най-красивият символ на тази теория е пряко свързан с разказ на Рей Бредбъри.

За предизвикателствата пред държавата, отбраната и отбранителната индустрия при съвременната еволюция на сигурността

  Доклад: "За предизвикателствата пред държавата, отбраната и отбранителната индустрия при съвременната еволюция на сигурността"
  Международна научна конференция „Решения и технологии за интелигентна отбрана”, 31 май 2012 година, Пловдив, в рамките на Специализирано изложение за военна техника „Хемус”-2012.
  Проф. д-р Николай Слатински, Военна академия „Г. С. Раковски”.
  

  В началото на ХХІ век човечеството навлезе в рисковото общество (Улрих Бек[1]), с присъщата за него мрежовизация на главните структури и водещите предизвикателства.

За кръстоносния поход срещу тютюнопушенето (Алтернативно мнение на един заклет непушач)

  Аз не съм пушач - абсолютно. Когато близък човек пуши се разстройвам, защото така си съсипва здравето, а мои приятели и роднини пострадаха от пушенето - след определена възраст те дълбоко съжаляваха, че са пушили и са си вредили, но беше късно.
  Обаче има две неща, които ми пречат да възприема спокойно случващото се у нас.

Малка бележка за Човека като Homo timens, т.е. страхуващо се същество (Или колко еднакви сме с хората от Средновековието)

  При написването на последната си книга разглеждах връзката Несигурност-Страх.
  Там се въвеждаше т.нар. Долен праг на Несигурност – под който системата (човек, общност, общество...) започва да изпитва структурни и психологически деформации, които могат да доведат дори до нейния разпад.
  А Страхът бе анализиран като реакция на Несигурност, която индивидът не може да контролира и управлява.

Едно уточнение. Защо съветвам моите деца да се спасяват оттук.

  Когато пиша в своите анализ, че вече давам съвет на моите деца да се спасяват оттук, не малко приятели ми казват, че това е лош съвет, че младите трябва да остават тук.
  Моето мнение (след дълги и тежки размисли, а не емоционално хрумване) е:

Експорт на съдържанието