Този сайт е личен. Всички материали в него изразяват само и единствено моите собствени виждания, убеждения, възгледи и позиции. Всички съдържащи се тук принципни становища и идеи не са имали, нямат и няма да имат за цел да засегнат човешката и професионалната чест на когото и да било.
  Нищо, написано тук, по никакъв начин не може да ангажира нито един от моите настоящи и бъдещи работодатели от правителствени и неправителствени, областни и общински, корпоративни и частни организации, от университети и академии.
  Отсега нататък аз, като наемен работник на умствения труд, искрено се надявам, че моето мнение по даден въпрос няма да стане повод да бъдат застрашени интересите (икономически и финансови, материални и морални) на работодателите ми, само защото това мое мнение не е допаднало на някой от властимащите - министър-председател, председател на Народното събрание, президент, министър, депутат, висш магистрат, областен управител или кмет.
  Mисия на сайта >>

Ти броиш!

Надявам се младите да се включат в инициативата "Ти броиш"!
Преди 30 години младите не трябваше да бъдат агитирани за подобни идеи. Тогава те свършиха чудесна работа в по-големите населени места и на първите избори (за Великото Народно събрание) в Перник и Радомир, ние от СДС спечелихме с 4:0, а в малките населени места, където нямахме наблюдатели, паднахме с 0:4. Прав се оказа другарят Сталин там - не е важно кой гласува, а кой брои.

Вирусът: Ден 302

02 януари, Вирусът: Ден 302

Равносметката за Ден 302 на вируса:
202880 официално установени заразени, 7644 починали.

Нарастването на официално установените заразени:

28.12.-03.01. 337 1438 1729 1046 247 340
21.12.-27.12. 1277 1799 1615 772 257 469 332 общо 6521
14.12.-20.12. 2095 2743 1959 2042 1739 1002 166 общо 11746
07.12.-13.12. 2764 3980 3328 3075 3097 1287 497 общо 18028
30.11.-06.12. 2814 3475 3138 3280 3614 2037 577 общо 18935
23.11.-29.11. 3146 4382 3712 3568 3327 1792 739 общо 20666
16.11.-22.11. 3519 4828 3938 3899 3983 2279 1123 общо 23569
09.11.-15.11. 3816 4390 3945 3414 4212 2498 816 общо 23091
02.11.-08.11. 2427 4041 4054 3754 3839 2301 675 общо 21091
26.10.-01.11. 2243 2569 2760 2689 2891 1803 1225 общо 16180

21 век

Иван Кръстев: Пандемията маркира истинското начало на 21 век...
***
А според мен началото на 21 век бе на 11 септември 2001 г. Тогава навлязохме в Рисковото общество, в Обществото на рисковете, които въздействат не само на наши конкретни уязвимости, а на цялостното, на системното ниво.

Вирусът: Ден 301

01 януари, Вирусът: Ден 301

Равносметката за Ден 301 на вируса:
202540 официално установени заразени, 7604 починали.

Нарастването на официално установените заразени:

28.12.-03.01. 337 1438 1729 1046 247
21.12.-27.12. 1277 1799 1615 772 257 469 332 общо 6521
14.12.-20.12. 2095 2743 1959 2042 1739 1002 166 общо 11746
07.12.-13.12. 2764 3980 3328 3075 3097 1287 497 общо 18028
30.11.-06.12. 2814 3475 3138 3280 3614 2037 577 общо 18935
23.11.-29.11. 3146 4382 3712 3568 3327 1792 739 общо 20666
16.11.-22.11. 3519 4828 3938 3899 3983 2279 1123 общо 23569
09.11.-15.11. 3816 4390 3945 3414 4212 2498 816 общо 23091
02.11.-08.11. 2427 4041 4054 3754 3839 2301 675 общо 21091
26.10.-01.11. 2243 2569 2760 2689 2891 1803 1225 общо 16180

Оцеляващите

Чета панегирици или отчаяни вопли как тези били оцелели!
Да оставим настрана самата същност на „оцеляването“…
Оцеляването е присъщо на биологическото (животинското) ниво – там то е и необходимото и достатъчното условие за съществуването на съществата.
На социалното (общественото) ниво то е само необходимото условие; достатъчното е вече на едно ниво на сложност, на организиране, целеполагане и целепостигане по-високо – това е развитието.

Експорт на съдържанието