Този сайт е личен. Всички материали в него изразяват само и единствено моите собствени виждания, убеждения, възгледи и позиции. Всички съдържащи се тук принципни становища и идеи не са имали, нямат и няма да имат за цел да засегнат човешката и професионалната чест на когото и да било.
  Нищо, написано тук, по никакъв начин не може да ангажира нито един от моите настоящи и бъдещи работодатели от правителствени и неправителствени, областни и общински, корпоративни и частни организации, от университети и академии.
  Отсега нататък аз, като наемен работник на умствения труд, искрено се надявам, че моето мнение по даден въпрос няма да стане повод да бъдат застрашени интересите (икономически и финансови, материални и морални) на работодателите ми, само защото това мое мнение не е допаднало на някой от властимащите - министър-председател, председател на Народното събрание, президент, министър, депутат, висш магистрат, областен управител или кмет.
  Mисия на сайта >>

Контрол на контрола на контрола на контрола

  "Възложихме контрол на контрола..."...
  Честно казано, от гледна точка на съвременната Наука за сигурността, това е най-глупавата фраза, която може да се чуе. Тя е в разрез с днешните тенденции в управлението. Показва пълна безпомощност на мениджърското мислене и стои здраво закотвена в 20 век.

Боиш се, когато е страшно, а!?

  Писал съм за новата книга „Skin in the Game” на Насим Талеб (онзи с черните лебеди) - буквално преведено название "Кожа в играта".
  Идеята, накратко казано, е, че този, който може да взема решения, би трябвало да има някакъв залог в тях - материален или морален, т.е. да понесе наказание, щета, ущърб, укор, неуважение, ако решението му е лошо.

Ледът се пука

  "Ролята на В. В. Путин като едноличен "организатор" на всички възможни победи, не означава отказване от принципното положение за това, че лидерът е длъжен преди всичко да покаже ясна политико-идеологическа цел, а след това - стратегия за нейното постигане. Засега няма нито едното, нито другото. Има хаотични опити, предизвикани от обективната потребност, но не подкрепени от политическа воля. Ние се намираме в апогея на политиката на "ръчно управление", когато даже най-дребните въпроси не се решават без намесата на президента. Или въобще не се решават."

Докато не започнем да живеем по неговите разбирания

  Не си мислете, че са само бездарно некачествените и ужасно грозни ремонти!
  Една тълпа зле образовани, лошо възпитани, твърде некомпетентни и страшно арогантни хора се набутаха или бяха спуснати къде ли не.
  Те са в управлението на здравеопазването в центъра и по места.
  Те са в образованието, да не ви казвам как вилнеят във висшето образование, без да си имат и хал хабер от това що е всъщност висше образование - просто това било свободното място и това им се паднало да управляват - висшето образование! Докато им намерят друго поле за изява.   Със същия успех те биха управлявали и федерацията по ръгби. Ако има все още такава. Така в соца пращаха верните кадри да управляват това, което в момента е свободно.

Злото е тук

  Ела Зло, че без теб още по-зло!
  Викахме така и ето - Злото дойде!
  
  Българинът си мисли, че щом много пъти нещо се е случвало, то ще се случи още веднъж, щом много пъти някак са се подредили нещата, ще се подредят и този път - мисли си го вкъщи, мисли си го в работата, мисли си го в населено място, мисли си го в държавата.

Експорт на съдържанието