Този сайт е личен. Всички материали в него изразяват само и единствено моите собствени виждания, убеждения, възгледи и позиции. Всички съдържащи се тук принципни становища и идеи не са имали, нямат и няма да имат за цел да засегнат човешката и професионалната чест на когото и да било.
  Нищо, написано тук, по никакъв начин не може да ангажира нито един от моите настоящи и бъдещи работодатели от правителствени и неправителствени, областни и общински, корпоративни и частни организации, от университети и академии.
  Отсега нататък аз, като наемен работник на умствения труд, искрено се надявам, че моето мнение по даден въпрос няма да стане повод да бъдат застрашени интересите (икономически и финансови, материални и морални) на работодателите ми, само защото това мое мнение не е допаднало на някой от властимащите - министър-председател, председател на Народното събрание, президент, министър, депутат, висш магистрат, областен управител или кмет.
  Mисия на сайта >>

ПОДРОБНОСТ ОТ ПЕЙЗАЖА

Към 10.00 днес излизаме с майка ми, почти на 90 години, в инвалидна количка, на разходка около блока.
Насред нашия маршрут (а избор на друг маршрут трудно можем да направим) седи в колата си съсед, който на възраст може да ми бъде син, включил двигателя да работи и това вмирисва целия въздух наоколо.
Върви към колата му неговият син средношколец. Моля го учтиво да спрат колата или да я изместят, защото тази разходка е единствената възможност за майка ми да подиша чист въздух. Средношколецът ме гледа със смес на безразличие и презрение. Появява се след известно време съпругата. Обръщам се с молба и към нея, казвам й, че не е никак приятно и изобщо не е честно толкова време да ни тровят въздуха, ако може да спрат или поместят колата. Тя отговаря с каменно лице - добре!
В този момент от колата се чува груб, арогантен, бабаитски глас: Какъв ти е проблемът на тебе бе??
Съпругата му казва: Остави ги тия, не им се ядосвай!
Онзи явно се колебае минута-две какво да направи. После потегля с мръсна газ и мръсна ругатня...

22.07.2023 г.

ЕТЮДИ ЗА СИГУРНОСТТА: ЕТЮД 18. ПРИЛОЖЕНИЯ НА ТЕОРИЯТА НА ИГРИТЕ В СИГУРНОСТТА И КОНФЛИКТНИТЕ СИТУАЦИИ (КОНФЛИКТИТЕ)

  Тези Етюди за Сигурността съдържат единствено резултати от научните ми виждания, изследвания, анализи и модели. С други думи, те представляват изложение на моите ГЛАВНИ приноси в Науката за Сигурността.
  
  ЕТЮД 18. ПРИЛОЖЕНИЯ НА ТЕОРИЯТА НА ИГРИТЕ В СИГУРНОСТТА И КОНФЛИКТНИТЕ СИТУАЦИИ (КОНФЛИКТИТЕ)
  
  Анализират са различни класове игри по отношение на конфликтните ситуации (конфликтите) с повишена несигурност и се дискутират стратегиите за поведение в такива ситуации като ефективен микс от елементи както на конфронтация (водещ приоритет на своите интереси), така и на сътрудничество (отчитане в приемлива степен на интересите на другата страна).

НОВА ФАЗА НА ПОСТПРЕХОДА

Демокрацията започна с ясно очертани разделителни линии:
СДС vs. БСП (к)
Шокова терапия vs. Постепенен преход;
Частна собственост vs. Държавна собственост;
Пазарна икономика vs. Планова икономика;
Заклеймяване на ДС vs. ДС е работила за държавността.

Всеки четеше политически програми и се знаеше коя политическа сила за какво е.

Нека бъдем бдителни!

Няма да гласувам за човека на ПП-ДБ от солидарност към поколението на моите деца, на децата на близки и приятели, на моите студенти и докторанти.
Защото мнозина от тях са талантливи и кадърни, бореха се въпреки всичко, макар да нямаха V нулево от ДС и подкрепата на ДС-мрежите.

Вирусът: Дни 1221-1227

16 юли, Вирусът: Дни 1221-1227

Равносметката до Ден 1227 на вируса:
1309401 официално установени заразени, 38437 починали.

2023 година
10.07.-16.07. 26 25 24 22 24 12 5 общо 138
03.07.-09.07. 56 29 31 19 14 15 6 общо 170
26.06.-02.07. 51 50 35 24 27 8 8 общо 203
19.06.-25.06. 69 60 40 42 39 16 10 общо 276
12.06.-18.06. 102 80 61 64 46 19 10 общо 382

Експорт на съдържанието