Този сайт е личен. Всички материали в него изразяват само и единствено моите собствени виждания, убеждения, възгледи и позиции. Всички съдържащи се тук принципни становища и идеи не са имали, нямат и няма да имат за цел да засегнат човешката и професионалната чест на когото и да било.
  Нищо, написано тук, по никакъв начин не може да ангажира нито един от моите настоящи и бъдещи работодатели от правителствени и неправителствени, областни и общински, корпоративни и частни организации, от университети и академии.
  Отсега нататък аз, като наемен работник на умствения труд, искрено се надявам, че моето мнение по даден въпрос няма да стане повод да бъдат застрашени интересите (икономически и финансови, материални и морални) на работодателите ми, само защото това мое мнение не е допаднало на някой от властимащите - министър-председател, председател на Народното събрание, президент, министър, депутат, висш магистрат, областен управител или кмет.
  Mисия на сайта >>

За случващото се в България и външния вид на Мис Хелзинки

  Няма и аз да коментирам външния вид на Мис Хелзинки. Та тя е на възраст някъде по средата между най-малкото ми дете и по-голямото ми внуче...
  Едно време какви кандидатки за Мис имаше, но, както се казва в стар съветски виц - конкурсите се печелеха от онези, които са виждали с очите си Ленин.
Няма да коментирам, защото други неща за мен са далеч по-важни и те са свързани не с Финландия, а с България.

За речта на Мерил Стрийп

  И мен много силно ме впечатли речта на Мерил Стрийп.
  Първо, в тази реч става дума за ценности, качествено различни ценности. Това с ценностите е огромен проблем и за нас. Вчера се начетох на расистки коментари по конкретен повод. Защо ни е трудно да допуснем, че очите виждат и така, както ние сме устроени ментално? Ценностите не ни правят еднакви в оценките и преценките, те само ни помагат да допуснем, че нашите оценки и преценки не са абсолютни и единствено възможни.

България между симулакрумите и абсурдите

  С цялото вътрешно съмнение, че да се използват постмодерни понятия за нещо, свързано с най-актуалната българска политика (и особено с най-високите й етажи), е малко кощунствено по простата причина за острата интелектуална несъвместимост на въпросните понятия с тази политика,
  както и с трудно преборимото вътрешно съмнение дали използването на подобни понятия ще бъде разбрано от мнозинството читатели,

Бъдещият президент трябва добре да помисли дали това, което мисли е добро за България

  Много пъти съм изразявал своето крайно критично отношение към грубата и вредна за националните интереси Грешка на бъдещия президент по отношение на Крим.
  Разбирам донякъде аргументите на част от неговите привърженици, които не са фанатични левичари, че по време на предизборна кампания се говори не това, което човек мисли, а онова, което избирателите, на които разчита, иска да чуят.

Отново за бруталното плагиатство в науката у нас

  Постоянно се натъквам на случаи на плагиатство от мои научни разработки.
  Ето, сега получих мейл от студентка, която е попаднала случайно на порездния
  Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ от 2013 г.,
  в който съм преписан брутално и едно към едно.

Експорт на съдържанието