Този сайт е личен. Всички материали в него изразяват само и единствено моите собствени виждания, убеждения, възгледи и позиции. Всички съдържащи се тук принципни становища и идеи не са имали, нямат и няма да имат за цел да засегнат човешката и професионалната чест на когото и да било.
  Нищо, написано тук, по никакъв начин не може да ангажира нито един от моите настоящи и бъдещи работодатели от правителствени и неправителствени, областни и общински, корпоративни и частни организации, от университети и академии.
  Отсега нататък аз, като наемен работник на умствения труд, искрено се надявам, че моето мнение по даден въпрос няма да стане повод да бъдат застрашени интересите (икономически и финансови, материални и морални) на работодателите ми, само защото това мое мнение не е допаднало на някой от властимащите - министър-председател, председател на Народното събрание, президент, министър, депутат, висш магистрат, областен управител или кмет.
  Mисия на сайта >>

Вирусът: Дни 1354 – 1360

26 ноември, Вирусът: Дни 1354 – 1360

Равносметката до Ден 1360 на вируса:
1328242 официално установени заразени, 38616 починали.

2023 година
20.11.-26.11. 272 205 191 179 177 56 59 общо 1139
13.11.-19.11. 269 210 188 183 197 55 22 общо 1124
06.11.-12.11. 366 301 219 196 170 49 46 общо 1347
30.10.-05.11. 468 357 320 298 267 72 56 общо 1838
23.10.-29.10. 586 403 397 376 294 125 82 общо 2263
16.10.-22.10. 599 417 328 309 310 104 96 общо 2163

Вирусът: Дни 1347 – 1353

19 ноември, Вирусът: Дни 1347 – 1353

Равносметката до Ден 1353 на вируса:
1327103 официално установени заразени, 38604 починали.

2023 година
13.11.-19.11. 269 210 188 183 197 55 22 общо 1124
06.11.-12.11. 366 301 219 196 170 49 46 общо 1347
30.10.-05.11. 468 357 320 298 267 72 56 общо 1838
23.10.-29.10. 586 403 397 376 294 125 82 общо 2263
16.10.-22.10. 599 417 328 309 310 104 96 общо 2163

Вирусът: Дни 1340 – 1346

12 ноември, Вирусът: Дни 1340 – 1346

Равносметката до Ден 1346 на вируса:
1325979 официално установени заразени, 38585 починали.

2023 година
06.11.-12.11. 366 301 219 196 170 49 46 общо 1347
30.10.-05.11. 468 357 320 298 267 72 56 общо 1838
23.10.-29.10. 586 403 397 376 294 125 82 общо 2263
16.10.-22.10. 599 417 328 309 310 104 96 общо 2163
09.10.-15.10. 550 442 347 304 302 185 70 общо 2200

„2028“ (АНТИУТОПИЯ)

2028 година е изключително тежка за България. Съществуването на страната е заложено на карта.
Всъщност, всичко лошо започна през 2026 година.
Тогава руски зелени човечета все по-често и във все по-големи количества пристигат във Варна, Бургас и други градове в Източна България. Проруски сили, съставени от агресивни и фанатизирани българи начело с минаващи за националистически дучета като КК и ВС подкрепят безусловно тези плъзнали буквално навсякъде зелени човечета.

Вирусът: Дни 1333 – 1339

05 ноември, Вирусът: Дни 1333 – 1339

Равносметката до Ден 1339 на вируса:
1324632 официално установени заразени, 38561 починали.

2023 година
30.10.-05.11. 468 357 320 298 267 72 56 общо 1838
23.10.-29.10. 586 403 397 376 294 125 82 общо 2263
16.10.-22.10. 599 417 328 309 310 104 96 общо 2163
09.10.-15.10. 550 442 347 304 302 185 70 общо 2200
02.10.-08.10. 434 305 277 266 296 87 79 общо 1744
25.09.-01.10. 445 311 238 231 253 76 33 общо 1587

Експорт на съдържанието