Този сайт е личен. Всички материали в него изразяват само и единствено моите собствени виждания, убеждения, възгледи и позиции. Всички съдържащи се тук принципни становища и идеи не са имали, нямат и няма да имат за цел да засегнат човешката и професионалната чест на когото и да било.
  Нищо, написано тук, по никакъв начин не може да ангажира нито един от моите настоящи и бъдещи работодатели от правителствени и неправителствени, областни и общински, корпоративни и частни организации, от университети и академии.
  Отсега нататък аз, като наемен работник на умствения труд, искрено се надявам, че моето мнение по даден въпрос няма да стане повод да бъдат застрашени интересите (икономически и финансови, материални и морални) на работодателите ми, само защото това мое мнение не е допаднало на някой от властимащите - министър-председател, председател на Народното събрание, президент, министър, депутат, висш магистрат, областен управител или кмет.
  Mисия на сайта >>

ТАКА НЕ СЕ ПРАВИ! ТОВА НЕ СЕ ПРАВИ!

Продемократи, моля ви - трябва да има предел на онова, което сте готови да приемете за нормално!
Принципите не са наши и ваши, тях или ги има, или ги няма.

Не е най-адекватен примерът, но защо ние не можем да правим това, което правят терористите - да пребиваме пленници, да предприемаме действия, които ще доведат до много невинни жертви и т.н.?
Защото ако правим същите неморални неща като терористите, то по какво се отличаваме от тях? По каузата за която се борим? А кой преценява коя и чия кауза има по-голяма тежест?
Да, Целта оправдава средствата. Но тук не се слага точка, а запетая - Целта оправдава средствата, ако средствата са дойстойни за целта!

Дела, дела и само дела!

Препоръчвам най-позитивно и съвсем приятелски:

1. Да се престане с това, че има саботаж на правителството.

Няма нищо извънредно засега. А какво се очаква - всички да помагат и да се възхищават ли? Слабаците търсят оправдания, управленците намират решения.

2. Да се внимава с кадровия подбор - той е истинският авто-саботаж.

Вирусът: Дни 1186-1192

11 юни, Вирусът: Дни 1186-1192

Равносметката до Ден 1192 на вируса:
1308232 официално установени заразени, 38404 починали.

2023 година
05.06.-11.06. 113 77 60 66 52 34 17 общо 419
29.05.-04.06. 150 100 77 81 92 23 20 общо 543
22.05.-28.05. 173 122 33 108 84 42 19 общо 581
15.05.-21.05. 166 155 135 120 110 39 27 общо 752
08.05.-14.05. 58 222 149 86 136 31 13 общо 695
01.05.-07.05. 43 300 182 155 134 40 36 общо 890

ЕТЮДИ ЗА СИГУРНОСТТА: ЕТЮД 16. ЗА ЧЕТИРИТЕ ПРЯКО СВЪРЗАНИ СЪС СИГУРНОСТТА ТРАНСФОРМАЦИИ (ПРЕХОДА) В ЧОВЕШКАТА ИСТОРИЯ

  Тези Етюди за Сигурността съдържат единствено резултати от научните ми виждания, изследвания, анализи и модели. С други думи, те представляват изложение на моите ГЛАВНИ приноси в Науката за Сигурността.
  
  ЕТЮД 16. ЗА ЧЕТИРИТЕ ПРЯКО СВЪРЗАНИ СЪС СИГУРНОСТТА ТРАНСФОРМАЦИИ (ПРЕХОДА) В ЧОВЕШКАТА ИСТОРИЯ
  
  Систематизирани са Четирите цивилизационни Прехода, които човечеството осъществява, преминавайки през качествено различни периоди на своето развитие, свързани с радикални промени в отношението си към Времето, в мирогледа, индивидуалното битие, общностното съзнание, ценностите, принципите и не на последно място – в схващанията за Сигурността.

УКРАЙНА ЩЕ ПОБЕДИ

Рашисткото варварство в Каховка нанесе на Украйна, на Европа, на Запада, на Демократичния свят и на всички нас, които сме за Украйна, много тежки удари - поне четири, кой от кой по-тежки.

Първият удар е самото бедствие, което рашисткото зверство причинù. Това бедствие има и ще има за години наред огромни ущърби и трудно преодолими последици - екологически, социални, икономически, финансови и др. Ненапразно Женевските конвенции забраняват посегателствата срещу подобни обекти тип язовирни стени. Разрушаването на такъв обект е равнозначно по вредите, които то нанася, на използване на оръжие за масово унищожение.

Експорт на съдържанието