Този сайт е личен. Всички материали в него изразяват само и единствено моите собствени виждания, убеждения, възгледи и позиции. Всички съдържащи се тук принципни становища и идеи не са имали, нямат и няма да имат за цел да засегнат човешката и професионалната чест на когото и да било.
  Нищо, написано тук, по никакъв начин не може да ангажира нито един от моите настоящи и бъдещи работодатели от правителствени и неправителствени, областни и общински, корпоративни и частни организации, от университети и академии.
  Отсега нататък аз, като наемен работник на умствения труд, искрено се надявам, че моето мнение по даден въпрос няма да стане повод да бъдат застрашени интересите (икономически и финансови, материални и морални) на работодателите ми, само защото това мое мнение не е допаднало на някой от властимащите - министър-председател, председател на Народното събрание, президент, министър, депутат, висш магистрат, областен управител или кмет.
  Mисия на сайта >>

GO vs. Не се сърди човече или Кой (трябва да) управлява? и Как (трябва да) управлява?

  1.
  Imagine there's no heaven
  It's easy if you try
  No hell below us
  Above us only sky
  Imagine all the people living for today...
   John Lennon

Нямам, за жалост, никакви илюзии...

  1.
  До демокрацията бях математик, даже кандидат на математическите науки. Днес – доктор по математика.
  След демокрацията постепенно от естествените науки се прехвърлих в обществените, главно в науката за сигурността.
  Днес размишлявах над случващото се на най-високо равнище в Москва.

Позорният опус

  Да, опусът на Мадам В. предизвиква погнуса, като всяко морално падение от подобен род и с подобен мащаб.
  Но нека не се взираме в конкретния случай. Трябва да разглеждаме такива събития в реалния контекст и като знаци - като знаци, които и без това да съзнават персони като Мадам В., чрез тях ни дава Животът.

Ей такова плагиатство не бях виждал!

  Говорят днес колеги за виден наш учен в сигурността, за когото аз, това явно е моя вина, не съм чувал нищо, нищичко! При условие, че чета много, практически всичко в нашата наука!

Нищо не може да спре един български политик, когато иска да гледа мач на държавни разноски

  Мачове не гледам, но всички са на футболна вълна, та да кажа и аз нещо по тази тема и за релакс. :)
  Веднъж президентът Първанов страшно искаше да отиде на мач на националите ни в Кипър. Беше задвижена цялата система от институции и персони с влияние в организацията на това му заветно желание. Посещението в Кипър бе рекламирано като важен принос в усилията на България в региона. Президентът Първанов очевидно искаше да мине за един бял гълъб на мира, а Кипър е много специален случай - защо български държавник да не даде своя принос в усилията за по-добро и мирно бъдеще на острова.
  Но...

Експорт на съдържанието