Този сайт е личен. Всички материали в него изразяват само и единствено моите собствени виждания, убеждения, възгледи и позиции. Всички съдържащи се тук принципни становища и идеи не са имали, нямат и няма да имат за цел да засегнат човешката и професионалната чест на когото и да било.
  Нищо, написано тук, по никакъв начин не може да ангажира нито един от моите настоящи и бъдещи работодатели от правителствени и неправителствени, областни и общински, корпоративни и частни организации, от университети и академии.
  Отсега нататък аз, като наемен работник на умствения труд, искрено се надявам, че моето мнение по даден въпрос няма да стане повод да бъдат застрашени интересите (икономически и финансови, материални и морални) на работодателите ми, само защото това мое мнение не е допаднало на някой от властимащите - министър-председател, председател на Народното събрание, президент, министър, депутат, висш магистрат, областен управител или кмет.
  Mисия на сайта >>

Вирусът: Ден 2

  Имаше някога един детски телевизионен театър или дали не беше театър за по-големи деца - "Юнаци с умни калпаци". Мисля, че в него уникалният Георги Парцалев казваше Според както сочи науката...
  
  Та според както сочи Науката, управлението на и при извънредни ситуации
започва с ранното сигнализиране/предупреждение (про-активното действие),
минава през превенцията (активното действие),
продължава с реагирането (ре-активното действие) и
приключва с преодоляването/ликвидирането на последствията (пост-активното действие).

Вирусът: Ден 1

  Едва ли някой разумен човек се е съмнявал, че корона-вирусък ще дойде и у нас. Само глупаците вярват в аури и подобни тъпотии. Поне ще стане ясно, че някои шарлатани правят състояние с всякакви ирационални вещания и паранормални предсказания… Защото са случили на народ, който е удивително неадекватен и като електорат.

"Но не свойте пари, братя, а парите на народа!"

  ББ: Тотото може да помогне на "Левски"!
  
  А защо точно на този отбор? И защо премиерът постоянно помага именно на този отбор?
  Ах, да! Защото е заклет левскар!!

Джеймс Рикардс, „След кризата. Как да запазим парите си по време на задаващия се хаос“.

  Лично за мен това бе една превъзходна и много полезна книга.
  Разбира се, финансисти и икономисти могат да я оценят от професионална гледна точка.
  През последните години мен ме вълнува въпросът – как да направим така, че потокът от информация, който ни залива и с който ние, преподавателите, заливаме студентите, да се превръща не в тъмен лес, където ориентацията е все по-трудна, а да започне да работи в наша полза – да ни помага да прогнозираме бъдещето, за да сме подготвени за него.

Реабилитиране на Науката

  Вече писах, че корона-вирусът, дай Боже да мине и замине по-скоро, ще ни накара в най-голяма степен да се замислим, че живеем в качествено различно общество – Рисковото общество, Обществото на рисковете.
  Това ще реабилитира науката, занемарена напоследък от политиците на Запада и натикана в седма глуха у нас от властта.

Експорт на съдържанието