Този сайт е личен. Всички материали в него изразяват само и единствено моите собствени виждания, убеждения, възгледи и позиции. Всички съдържащи се тук принципни становища и идеи не са имали, нямат и няма да имат за цел да засегнат човешката и професионалната чест на когото и да било.
  Нищо, написано тук, по никакъв начин не може да ангажира нито един от моите настоящи и бъдещи работодатели от правителствени и неправителствени, областни и общински, корпоративни и частни организации, от университети и академии.
  Отсега нататък аз, като наемен работник на умствения труд, искрено се надявам, че моето мнение по даден въпрос няма да стане повод да бъдат застрашени интересите (икономически и финансови, материални и морални) на работодателите ми, само защото това мое мнение не е допаднало на някой от властимащите - министър-председател, председател на Народното събрание, президент, министър, депутат, висш магистрат, областен управител или кмет.
  Mисия на сайта >>

ЕТЮДИ ЗА СИГУРНОСТТА: ЕТЮД 2. КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЧЕТИРИТЕ ВИДА СИГУРНОСТ

  Тези Етюди за Сигурността съдържат единствено резултати от научните ми виждания, изследвания, анализи и модели. С други думи, те представляват КРАТКО изложение на моите ГЛАВНИ приноси в Науката за Сигурността.
  
  ЕТЮД 2. КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЧЕТИРИТЕ ВИДА СИГУРНОСТ
  
  Класификацията на Четирите вида Сигурност е ключова за разбирането на същността, смисъла и съдържанието на сигурността.
  

Ретроградни и реакционни

Случайно попадам по НОВА на един депутат от БСП.
Не, не му се чудя на акъла – първо, защото ми е бил студент и имам представа за него; второ, защото е от БСП, която и за еврото, и за Мултака на Републиката, и за военната помощ на Украйна зае ретроградна и реакционна, антинационална и антиевропейска позиция.
Мисял си за друго.

Вирусът: Дни 969-975

06 ноември, Вирусът: Дни 969-975

Равносметката до Ден 975 на вируса:
1281252 официално установени заразени, 37920 починали.

2022 година
31.10.-06.11. 846 513 409 580 424 147 97 общо 3016
24.10.-30.10. 1145 665 619 577 593 180 121 общо 3900
17.10.-23.10. 1147 787 630 586 718 220 167 общо 4255
10.10.-16.10. 1414 909 885 779 783 195 289 общо 5254
03.10.-09.10. 1339 937 721 685 697 288 212 общо 4879
26.09.-02.10. 1127 883 769 752 801 298 179 общо 4809
19.09.-25.09. 946 618 539 162 748 269 188 общо 3470

ЕТЮДИ ЗА СИГУРНОСТТА: ЕТЮД 1. СХЕМА НА ПЕТТЕ НИВА НА СИГУРНОСТТА

  Тези Етюди за Сигурността съдържат единствено резултати от научните ми виждания, изследвания, анализи и модели. С други думи, те представляват КРАТКО изложение на моите ГЛАВНИ приноси в Науката за Сигурността.
  
  ЕТЮД 1. СХЕМА НА ПЕТТЕ НИВА НА СИГУРНОСТТА
  
  Схемата на Петте нива на Сигурността е пространствен модел на сигурността.
  

Необратимата морална деградация на кремълския сатрап

Както се очакваше, Русия излезе от сделката за износа на украинско зърно. За милиони, по-скоро за стотици милиони хора в света подобно решение може да доведе до колосален и придължителен, вещаещ мрачни прогнози и катастрофални последици глад.
По различен начин може да се обяснява това действие на кремълския сатрап, но можем да приведем още едно основание за неговото предприемане.

Експорт на съдържанието