Този сайт е личен. Всички материали в него изразяват само и единствено моите собствени виждания, убеждения, възгледи и позиции. Всички съдържащи се тук принципни становища и идеи не са имали, нямат и няма да имат за цел да засегнат човешката и професионалната чест на когото и да било.
  Нищо, написано тук, по никакъв начин не може да ангажира нито един от моите настоящи и бъдещи работодатели от правителствени и неправителствени, областни и общински, корпоративни и частни организации, от университети и академии.
  Отсега нататък аз, като наемен работник на умствения труд, искрено се надявам, че моето мнение по даден въпрос няма да стане повод да бъдат застрашени интересите (икономически и финансови, материални и морални) на работодателите ми, само защото това мое мнение не е допаднало на някой от властимащите - министър-председател, председател на Народното събрание, президент, министър, депутат, висш магистрат, областен управител или кмет.
  Mисия на сайта >>

Четворният убиец

  Някога, някога, толкова някога, колкото деветнадесет лета, като гледах как в дружен съюз представители на иначе воюващи партии, действаха съвсем демократично и несъмнено социално в Перник на великия принцип на българската криминална приватизация:
  Кой що докàчи!
   (надявам се, че не се налага превод от пернишки),
  аз в едно интервю ли, в статия ли, предрекох нещо, което от отчаяна прогноза стана постепенно самосбъдващо се пророчество:
  
  Ще дойде време, когато реалната цена и получената комисионна ще си разменят местата, т.е. комисионната ще бъде колкото цената, а цената ще стане колкото комисионната.

Мъничко теория в помощ на практиката

  В Рисковото общество, т.е. в Обществото на рисковете, в което навлизаме, много важни понятия са
  уязвимост (vulnerability) и устойчивост (resilience).
  В частност, това са ключови понятия и в киберсигурността, която у нас се оказва все повече и повече кибер(не)сигурност!

Главният проблем на България

  Няма да открия Америка, ако кажа, че главният проблем на България днес е управленският, т.е. това е начинът на управляването.
  Държавата и отделните нейни подсистеми и институции не се управляват никак добре.
  Всяка система трябва да има свои цели, за постигането на тези цели се разработват стратегии и се заделят необходимите ресурси.

В мъка след мъка

  1.
  За жалост, каквото и да напиша за реалната ситуация в страната ни, все някой ще помисли, че това са политически оценки, че се правят с някакви политически цели.
  
  Не! Животът ми минава в науката. При това наука, пряко свързана с управлението на обществото.
  Защото какво друго е Науката за сигурността!?
  И ми се ще да преведа на нормален език онова, което науката за управлението на сложни системи ни казва.
  Защото България се управлява дилетантски, некомпетентно, лошо, зле, без особена идея, без никаква стратегия, антинаучно.

Пиле в кълчища...

  Това е ситуация, при която трескаво и без стратегия правиш хаотични, лишени от логика, разбалансирани и хистерични движения, в резултат на които ситуацията ти става още по-тежка.
  
  Има четири възможни поведения в такава ситуация.
  Първата възможност е да продължиш по досегашния начин, уповавайки напразно кълчищата някак сами да се разплетат.

Експорт на съдържанието