Този сайт е личен. Всички материали в него изразяват само и единствено моите собствени виждания, убеждения, възгледи и позиции. Всички съдържащи се тук принципни становища и идеи не са имали, нямат и няма да имат за цел да засегнат човешката и професионалната чест на когото и да било.
  Нищо, написано тук, по никакъв начин не може да ангажира нито един от моите настоящи и бъдещи работодатели от правителствени и неправителствени, областни и общински, корпоративни и частни организации, от университети и академии.
  Отсега нататък аз, като наемен работник на умствения труд, искрено се надявам, че моето мнение по даден въпрос няма да стане повод да бъдат застрашени интересите (икономически и финансови, материални и морални) на работодателите ми, само защото това мое мнение не е допаднало на някой от властимащите - министър-председател, председател на Народното събрание, президент, министър, депутат, висш магистрат, областен управител или кмет.
  Mисия на сайта >>

Вирусът: Ден 256

17 ноември, Вирусът: Ден 256

Равносметката за Ден 256 на вируса:
106598 официално установени заразени, 2413 починали.

Нарастването на официално установените заразени:

16.10.-22.11. 3519 4828
09.10.-15.11. 3816 4390 3945 3414 4212 2498 816 общо 23091
02.10.-08.11. 2427 4041 4054 3754 3839 2301 675 общо 21091
26.10.-01.11. 2243 2569 2760 2689 2891 1803 1225 общо 16180
19.10.-25.10. 1024 1336 1472 1595 1589 1043 327 общо 8386
12.10.-18.10. 587 785 819 914 998 603 395 общо 5101

Неевропейско, твърде неевропейско

Споделям тук този текст, защото споделям напълно казаното в него.
С мои думи преди няколко дни казах нещо подобно в същия дух.
Неевропейско, носещо ни европейски и регионални щети, обречено на провал, зациклило в миналото, тесногръдо поведение.

Вирусът: Ден 255

16 ноември, Вирусът: Ден 255

Равносметката за Ден 255 на вируса:
101770 официално установени заразени, 2282 починали.

Нарастването на официално установените заразени:

16.10.-22.11. 3519
09.10.-15.11. 3816 4390 3945 3414 4212 2498 816 общо 23091
02.10.-08.11. 2427 4041 4054 3754 3839 2301 675 общо 21091
26.10.-01.11. 2243 2569 2760 2689 2891 1803 1225 общо 16180
19.10.-25.10. 1024 1336 1472 1595 1589 1043 327 общо 8386
12.10.-18.10. 587 785 819 914 998 603 395 общо 5101

Божие наказание

Всички виждат хаоса в болниците, разиграването на потресаващи трагедии, мизерията и безсилието на броящия се на пръсти все още жив и здрав медицински персонал.
Министърът обикаля, за да види резултата от собствената си министърска неадекватност и некомпетентност. Премиерът се е покрил, той е по даването, по добрите новини; той за лошото в страната не отговаря, затова си има бушони.

Вирусът: Ден 254

15 ноември, Вирусът: Ден 254

Равносметката за Ден 254 на вируса:
98251 официално установени заразени, 2130 починали.

Нарастването на официално установените заразени:

09.10.-17.11. 3816 4390 3945 3414 4212 2498 816 общо 23091
02.10.-08.11. 2427 4041 4054 3754 3839 2301 675 общо 21091
26.10.-01.11. 2243 2569 2760 2689 2891 1803 1225 общо 16180
19.10.-25.10. 1024 1336 1472 1595 1589 1043 327 общо 8386
12.10.-18.10. 587 785 819 914 998 603 395 общо 5101

Експорт на съдържанието