Този сайт е личен. Всички материали в него изразяват само и единствено моите собствени виждания, убеждения, възгледи и позиции. Всички съдържащи се тук принципни становища и идеи не са имали, нямат и няма да имат за цел да засегнат човешката и професионалната чест на когото и да било.
  Нищо, написано тук, по никакъв начин не може да ангажира нито един от моите настоящи и бъдещи работодатели от правителствени и неправителствени, областни и общински, корпоративни и частни организации, от университети и академии.
  Отсега нататък аз, като наемен работник на умствения труд, искрено се надявам, че моето мнение по даден въпрос няма да стане повод да бъдат застрашени интересите (икономически и финансови, материални и морални) на работодателите ми, само защото това мое мнение не е допаднало на някой от властимащите - министър-председател, председател на Народното събрание, президент, министър, депутат, висш магистрат, областен управител или кмет.
  Mисия на сайта >>

Моето гневно мнение за Виваком (Абсолютно грабителско общество стана нашето)

  Един Хамлетов въпрос ме измъчваше тези дни:
  Дали аз съм единственият българин, който смята, че Vivacom са компания, в най-лошия смисъл на думата социалистическа по свръхниско качество на обслужването и в най-противния смисъл на понятието капиталистическа по свръхвисоко преследване на печалбата?

Моето мнение за досегашното поведение на съпругата на новия президент (И защо това поведение ми е симпатично)

   Да кажа и тук своето мнение за съпругата на новия президент, което съм споделял вече в различни коментари във Фейсбук:
  На мен ми е любопитно какво пише тя за някои лидери на "ГЕРБ", но само любопитно и не повече от това - всеки има правото да мисли, вкл. да мисли като мен... :))) Шегичка!
  По-важното е обаче какво тя прави. И тук нейното поведение ми е не просто любопитно, а и симпатично!

За първата реч на новия президент (Впечатление след първия прочит)

  Прочетох речта на новия президент. В известна степен съм изненадан, тя надхвърли силно скептичните ми очаквания.
  Разбира се, можеше да бъде наполовина по-кратка, за да не се разводнява излишно. Би могло да се спори дали институцията има правомощия да реализира амбициозните намерения. Жалко, че като досегашния президент и този мисли за България затворено, клаустрофобно - в рамките на нейните граници и не забелязва 1 милион българи зад граница. В сферата на сигурността, отбраната и външната политика имаше и повърхностни думи, и баналности, че дори дилетантство.

Ангел Марин върна на Бойко Борисов висшето си държавно отличие (А ето аз какво мисля по този повод)

  Днес Ангел Марин направи нещо силно, смело и скандално, с което след 10 години пребиваване в почти пълна анонимност, най-сетне припомни на обществото ни, че сме единствената европейска държава (ако се досещате за друга, кажете ми, искрено моля!) в която има вицепрезидент.
  Тъй като се уморих да споря под постингите на мои ФБ-приятели и в различни интернет-форуми за спорните и безспорните страни на този много патетичен и твърде театрален акт, с който по никакъв начин не се укрепва българската сържавност, аз се самоупълномощавам да заявя следното: :)))).

Четири етюда за сигурността. Етюд 4: Понятия и релации, свързани със сигурността.

  Сигурността е една от най-значимите, най-многостранните (и много странните!), най-красивите и най-вълнуващи научни категории. С тези четири етюда се надявам да разкрия четири мънички частици от нейната дълбока същност, широко съдържание и висок смисъл.
  Четвъртият етюд е посветен на редица важни понятия и релации, свързани пряко със сигурността и подпомагащи ни в разбирането на нейната дълбочина, сложност и красота.

Експорт на съдържанието