Този сайт е личен. Всички материали в него изразяват само и единствено моите собствени виждания, убеждения, възгледи и позиции. Всички съдържащи се тук принципни становища и идеи не са имали, нямат и няма да имат за цел да засегнат човешката и професионалната чест на когото и да било.
  Нищо, написано тук, по никакъв начин не може да ангажира нито един от моите настоящи и бъдещи работодатели от правителствени и неправителствени, областни и общински, корпоративни и частни организации, от университети и академии.
  Отсега нататък аз, като наемен работник на умствения труд, искрено се надявам, че моето мнение по даден въпрос няма да стане повод да бъдат застрашени интересите (икономически и финансови, материални и морални) на работодателите ми, само защото това мое мнение не е допаднало на някой от властимащите - министър-председател, председател на Народното събрание, президент, министър, депутат, висш магистрат, областен управител или кмет.
  Mисия на сайта >>

Превръщайки лъжата в норма, в навик, в нещо съвсем естествено

  За мен е крайно, дори безкрайно тревожно, когато ключово лице в нашата държава превръща лъжата в норма, в практика, в навик, в ежедневие, в политически инструмент, в нещо съвсем естествено, в средство за разправа с опонентите.
  Възможни са само следните варианти:

Така си ма'а

  Това, което видях през годините, когато бях във, край, около, зад и под политиката ме убеди, че за мнозинството наши водещи политици практически няма нищо свято в политиката, че те са брутални пердета по отношение на принципите, че са хазартни играчи спрямо националните интереси и алчни сребролюбци в грижата за личното си богатство. Утешавам се, че неспособността ми да бъда като тях ме направи неспособен политик. И все пак, макар и видял в политиката 2 и 200, дори и 20 000, не съм си и представял даже, че ще ни управлява като води народа за носа човек,

Така е при демокрацията – тяхната демокрация

  Не ми се сеят апокалиптични прогнози, а също така допускам, че не всяка карикатура е шедьовър.
  И все пак и по-рано съм писал - карикатурите, особено на Комарницки и Николов (за други всъщност много трудно се досещам в този контекст), са реалната картина на нашия политически живот, в тях се оглежда уродливата ни обществено-управленска действителност, те показват истинската физиономия на властниците, те служат за своеобразна опозиция на властта, останала без опозиция сред основните партии.

Стратегически сляпа и тактически безсилна Власт

  Науките, занимаващи се с управление на сложни системи (такава е и Науката за сигурността) са разказали, показали и доказали, че за да бъде успешно управлявана една сложна система (каквато е и Държавата), трябва да има Цел (или съвкупност от цели) - към какво се стреми системата; и Стратегия - как да се постигне Целта (как да се постигнат целите).
  Постигането на Целта чрез Стратегията не се определя от субективното усещане, пожелателното мислене, бруталния ПиаР или на око, а от определен брой много добре обмислени Критерии.

Зажми да те лажем

  Дето щяло било да бъде наредено на ДАНС и МВР да проверят всички приватизационни сделки е Зажми да те лажем. Така пийнал руснак разклащал ствола на брезичката и си вярвал, че прави вятър.
  От друга страна се демонстрира без капка самокритика абсолютно непознаване на това що е МВР и що е ДАНС и как те работят. Но то пък е простимо, защото някои неща или се знаят, или не се знаят - те са както жената, която не може да бъде донякъде бременна - или е, или не е.

Експорт на съдържанието