Този сайт е личен. Всички материали в него изразяват само и единствено моите собствени виждания, убеждения, възгледи и позиции. Всички съдържащи се тук принципни становища и идеи не са имали, нямат и няма да имат за цел да засегнат човешката и професионалната чест на когото и да било.
  Нищо, написано тук, по никакъв начин не може да ангажира нито един от моите настоящи и бъдещи работодатели от правителствени и неправителствени, областни и общински, корпоративни и частни организации, от университети и академии.
  Отсега нататък аз, като наемен работник на умствения труд, искрено се надявам, че моето мнение по даден въпрос няма да стане повод да бъдат застрашени интересите (икономически и финансови, материални и морални) на работодателите ми, само защото това мое мнение не е допаднало на някой от властимащите - министър-председател, председател на Народното събрание, президент, министър, депутат, висш магистрат, областен управител или кмет.
  Mисия на сайта >>

Бъдещият президент трябва добре да помисли дали това, което мисли е добро за България

  Много пъти съм изразявал своето крайно критично отношение към грубата и вредна за националните интереси Грешка на бъдещия президент по отношение на Крим.
  Разбирам донякъде аргументите на част от неговите привърженици, които не са фанатични левичари, че по време на предизборна кампания се говори не това, което човек мисли, а онова, което избирателите, на които разчита, иска да чуят.

Отново за бруталното плагиатство в науката у нас

  Постоянно се натъквам на случаи на плагиатство от мои научни разработки.
  Ето, сега получих мейл от студентка, която е попаднала случайно на порездния
  Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ от 2013 г.,
  в който съм преписан брутално и едно към едно.

Вълча действителност

  През последните месеци редовно получавам такива изповеди и разкази от различни хора за служебните неправди, които са се случили с тях. Очевидно може да се говори за нещо като пандемия на подобни административни репресии, причинени от хора, въоръжени до зъби с власт и началническа безпардонност.
  Няма да открия Америка ако кажа, че за едно огромно мнозинство хора у нас е станало безпощадно ясно следното:

Да си стегнем системата за гражданска сигурност

  Ако не си стегнем системата за гражданска сигурност ("гражданска" тук е в смисъла, в който се говори за гражданска защита) нормативно и материално, като инвестиции и кадрово укрепване на значителна част от критичната инфраструктура и извънредните ситуации, първите реагиращи и ранното сигнализиране и превенцията, действията при кризи и ликвидирането на последиците от тях, ние ще продължим да се скапваме като държава, да изпадаме в потрес и безпомощност всяка пролет от наводнения, всяко лято от пожари, всяка есен от дъждове и всяка зима от снегове.

Тотално доминираща общност Учени и учЕни - 2

  Наскоро писах за това, че (http://nslatinski.org/?q=bg/node/1025):
  "В областта (областите) на националната сигурност, външната политика, вътрешния ред, отбраната, международните отношения и политологията у нас тотално доминират като количество (може би 80%, дори 90%), начин на анализиране, заявени позиции и отправяни послания, хората с определен тип мислене, което включва в значителна степен следното - то е политически ляво, геополитически прокремълско, открито антиамериканско, отявлено антизападно, безспорно антинатовско и леко приглушено, но убедено ентиевропейско (донякъде по-скоро анти-ЕС)."

Експорт на съдържанието