Този сайт е личен. Всички материали в него изразяват само и единствено моите собствени виждания, убеждения, възгледи и позиции. Всички съдържащи се тук принципни становища и идеи не са имали, нямат и няма да имат за цел да засегнат човешката и професионалната чест на когото и да било.
  Нищо, написано тук, по никакъв начин не може да ангажира нито един от моите настоящи и бъдещи работодатели от правителствени и неправителствени, областни и общински, корпоративни и частни организации, от университети и академии.
  Отсега нататък аз, като наемен работник на умствения труд, искрено се надявам, че моето мнение по даден въпрос няма да стане повод да бъдат застрашени интересите (икономически и финансови, материални и морални) на работодателите ми, само защото това мое мнение не е допаднало на някой от властимащите - министър-председател, председател на Народното събрание, президент, министър, депутат, висш магистрат, областен управител или кмет.
  Mисия на сайта >>

Демагогия без съвест

  Отново и отново, с риск да стана банален, ще си кажа мнението, че ние като общество в никакъв случай не бива да се отнасяме лекомислено към политиканстващите социопати, лумпен-патриотари, популисти, шизоиди и фашизоиди...
  И Позитания допуска огромна грешка, че тайничко толерира бруталното, с ненавист, с тежки етикети и груби обиди, антиевропейско говорене сред една голяма част електората й. Защото сега това се прави с късогледи политически цели, но веднъж изпусне ли се духът от бутилката, ще дойде време, когато на хитрите и ловките играчи от Позитания може да им се наложи да тичат пред вятъра и да угаждат на електората си със подобно говорене...
  Има неща, с които даже шеги не бива да се правят, камо ли сериозни отстъпки...

По-малко и завинаги

  От години гледам разтревожено как разсъждава огромна част от хората. А по-скоро как вървят превъзбудени като тълпа - лесно манипулируема и поддаваща се на нерядко първосигнални емоции, отнасяща се към жизнено важи принципи и проблеми сякаш е публика на футболен мач и вика за своите независимо дали те играят добре и даже независимо дали играят честно и красиво.

За Украйна: само цялата истина е истина, останалото е PRопаганда

  Изведнъж се случи това, за необходимостта на което много пъти съм писал (вероятно, защото съм свързан емоционално чрез младостта си с тази страна) - България започна да осъзнава колко близо, вкл. геополитически ни е Украйна. Винаги в началото на 90-те съм отстоявал тезата си, вкл. на международни форуми, че Западът има сбъркана политика спрямо Украйна, принуди я да си предаде статута на ядрена сила в полза на Русия и я закотви като "близкая заграница", подвасален придатък, крайднепърска губерния на Русия. А после пак необмислено Западът обърна политиката си на 180 градуса. И ето днес: Олеле! Олеле, я...
  Сега вече в България се пише много за Украйна. Най-често идеологизирано, спекулативно, а понякога и едно-a-spect(н)o...

За принципите на международното право

  Две заглавия, две гледни точки:
  
  Първата - "93 страни отказаха да подкрепят Резолюцията срещу Русия в ООН".
  
  Втората - "Със 100 гласа "за", 11"против" и 58 "въздържал се" Общото събрание на ООН прие резолюция в подкрепа на териториалната цялост на Украйна, с която обявява референдума в Крим за незаконен."
  
  Някога, в съветско време имаше виц за изхода от един двубой:
"Представителят на СССР се класира втори, а на САЩ - предпоследен."

Притча за предизвикателството

  Уморително е, даже е убийствено да се гледа как голяма част от народа ни като че ли се е отказала да живее с предизвикателствата на днешното време и отчаяно се хваща за илюзии, митове и измислени пророчества на баба Ванга, върви с поглед обърнат към миналото, самосъжалява се, русофилства и фобства спрямо демокрацията, Европа и всичко, което не желае да живее в подобна хленчеща, мрънкаща, стенеща и (както казват в Перник) панкяща държавица със затихващи функции.
  Да, не са леки и лесни предизвикателствата, но всяко предизвикателство зависи от отговора, който му даваш. Ако отговорът е верен, ползите от предизвикателството се оптимизират, а щетите се минимизират, но ако отговорът е погрешен, то ползите се минимизират, а щетите се оптимизират.
  
  По-долу за онзи, на когото му се чете, следва една притча за предизвикателството и отговорите на него.

Експорт на съдържанието