Този сайт е личен. Всички материали в него изразяват само и единствено моите собствени виждания, убеждения, възгледи и позиции. Всички съдържащи се тук принципни становища и идеи не са имали, нямат и няма да имат за цел да засегнат човешката и професионалната чест на когото и да било.
  Нищо, написано тук, по никакъв начин не може да ангажира нито един от моите настоящи и бъдещи работодатели от правителствени и неправителствени, областни и общински, корпоративни и частни организации, от университети и академии.
  Отсега нататък аз, като наемен работник на умствения труд, искрено се надявам, че моето мнение по даден въпрос няма да стане повод да бъдат застрашени интересите (икономически и финансови, материални и морални) на работодателите ми, само защото това мое мнение не е допаднало на някой от властимащите - министър-председател, председател на Народното събрание, президент, министър, депутат, висш магистрат, областен управител или кмет.
  Mисия на сайта >>

Оптимизмъм в песимизма

На 2 април писах, че "от природен газ и още повече от енергетика не разбирам", но не споделям оптимизма на нашите енергийни експерти във връзка с последствията от политиката на Адлоф Путин по отношение на природния газ.
В позициите на нашите експерти, смятах аз, има икономически и финансови аргументи, обаче "това, което прави Адолф Путин не може да се обяснява само с рационални изчисления и разумни очаквания. Адолф Путин е сатрап, психопат, подлец и луд за връзване. Тези ирационални елементи в поведението му далеч надхвърлят всякаква негова рационалност. От Адолф Путин може да се очаква почти всичко".

Истинският кремълски агент за влияние

Дано поне сега българският народ проумее две неща:
първо, колко вредно бе за България управлението на ББ от гледна точка на стратегическите ни интереси за диверсификация в енергийната сфера;
второ, кой е истински опасният агент на влияние на Кремъл у нас - не, това не е БСП, не е Израждане, не е дори големят шлем на Първанов, а ББ!

90% от предстоящите икономически и финансови трудности на страната ни заради спирането на руския газ ще бъдат пряко и непосредствено следствие от пропутинската енергийна политика в продължение на повече от 10 години, системно и съзнателно провеждана от ББ. Именно заради тази негова политика ние и парите платихме (3-4 милиарда), и солта ще изближем, и тоягите ще изядем.

27.04.2022 г.

Войната може би тепърва започва

На 26 март се опитах да прогнозирам развитието на войната в Украйна и очаквах критичната дата да бъде 15 април. Смятах, че след тази дата нещата ще изглеждат по различен, а може би и по коренно различен начин.
Всяка война, водена от разпасал се и обезумял диктатор има тенденцията да ескалира. Затова и пишех през изминалите седмици докъм края на март, че войната на рашисткия Мордор срещу Украйна тепърва започва.

Време е премиерът да започне да поумнява като политик!

Съжалявам, че не написах още преди два дни, че БСП няма да прати човек в делегацията за Киев. Приятели знаят за тази моя абсолютно убедена и категорична прогноза.
Нищо друго от БСП не може да се очаква.
Премиерът отново стана жертва на своето повърхностно, първосигнално, неаналитично и пожелателно мислене. Работата е там, че той какъвто си е в живота, такъв е и в политиката.

Днес е 26 април...

Всяка година на 26 април привеждам този мой текст със съвсем мънички редакционни поправки.
И продължавам да си мисля колко брутален и циничен може да бъде режимът, който, докато се грижеше за себе си и безценното си здраве, скри от своя народ истината за случилото се! За такива неща прошка няма и не може да има...

Експорт на съдържанието