Този сайт е личен. Всички материали в него изразяват само и единствено моите собствени виждания, убеждения, възгледи и позиции. Всички съдържащи се тук принципни становища и идеи не са имали, нямат и няма да имат за цел да засегнат човешката и професионалната чест на когото и да било.
  Нищо, написано тук, по никакъв начин не може да ангажира нито един от моите настоящи и бъдещи работодатели от правителствени и неправителствени, областни и общински, корпоративни и частни организации, от университети и академии.
  Отсега нататък аз, като наемен работник на умствения труд, искрено се надявам, че моето мнение по даден въпрос няма да стане повод да бъдат застрашени интересите (икономически и финансови, материални и морални) на работодателите ми, само защото това мое мнение не е допаднало на някой от властимащите - министър-председател, председател на Народното събрание, президент, министър, депутат, висш магистрат, областен управител или кмет.
  Mисия на сайта >>

Срутища и свлачища

Отново се убеждаваме – с природата шега не бива!
Спрямо природата и некомпетентно управление не бива.
Иначе все така ще се тича след събитията; както винаги ще се реагира пост-фактум; по непроменима традиция властите ще се накичват със загрижени физиономии и ще се правят, че нещо правят. за да не бъдат питани защо не са го направили когато е трябвало да го направят.

Вирусът: Ден 311

11 януари, Вирусът: Ден 311

Равносметката до Ден 311 на вируса:
209131 официално установени заразени, 8232 починали.

Нарастването на официално установените заразени:

11.01.-17.01. 620
04.01.-10.01. 1029 1310 1002 867 753 394 105 общо 5460
28.12.-03.01. 337 1438 1729 1046 247 340 171 общо 5308
21.12.-27.12. 1277 1799 1615 772 257 469 332 общо 6521
14.12.-20.12. 2095 2743 1959 2042 1739 1002 166 общо 11746
07.12.-13.12. 2764 3980 3328 3075 3097 1287 497 общо 18028
30.11.-06.12. 2814 3475 3138 3280 3614 2037 577 общо 18935
23.11.-29.11. 3146 4382 3712 3568 3327 1792 739 общо 20666
16.11.-22.11. 3519 4828 3938 3899 3983 2279 1123 общо 23569
09.11.-15.11. 3816 4390 3945 3414 4212 2498 816 общо 23091
02.11.-08.11. 2427 4041 4054 3754 3839 2301 675 общо 21091

Вирусът: Ден 310

10 януари, Вирусът: Ден 310

Равносметката за Ден 310 на вируса:
208511 официално установени заразени, 8126 починали.

Нарастването на официално установените заразени:

04.01.-10.01. 1029 1310 1002 867 753 394 105 общо 5460
28.12.-03.01. 337 1438 1729 1046 247 340 171 общо 5308
21.12.-27.12. 1277 1799 1615 772 257 469 332 общо 6521
14.12.-20.12. 2095 2743 1959 2042 1739 1002 166 общо 11746
07.12.-13.12. 2764 3980 3328 3075 3097 1287 497 общо 18028
30.11.-06.12. 2814 3475 3138 3280 3614 2037 577 общо 18935
23.11.-29.11. 3146 4382 3712 3568 3327 1792 739 общо 20666
16.11.-22.11. 3519 4828 3938 3899 3983 2279 1123 общо 23569
09.11.-15.11. 3816 4390 3945 3414 4212 2498 816 общо 23091
02.11.-08.11. 2427 4041 4054 3754 3839 2301 675 общо 21091

Тръмпанарството – критичен симптом на тежка болест

От самото начало винаги съм казвал и писал, че Тръмп е Зло, огромно и – боя се – непоправимо Зло.
Зло, което нанесе колосални вреди на глобалната сигурност, на Запада, на Европа, на отношенията на САЩ с ЕС.
Тръмп е най-изявеният представител на идващите на власт политически чудовища - безскрупулни популисти, в чиито дълбини на подсъзнанието набират сила деструктивизми, които ако се разразят, няма да се различават много дори от фашизма.

Вирусът: Ден 309

09 януари, Вирусът: Ден 309

Равносметката за Ден 309 на вируса:
208406 официално установени заразени, 8097 починали.
Преминахме печалната граница от 8000 починали от (с) вируса.

Нарастването на официално установените заразени:

04.01.-10.01. 1029 1310 1002 867 753 394
28.12.-03.01. 337 1438 1729 1046 247 340 171 общо 5308
21.12.-27.12. 1277 1799 1615 772 257 469 332 общо 6521
14.12.-20.12. 2095 2743 1959 2042 1739 1002 166 общо 11746
07.12.-13.12. 2764 3980 3328 3075 3097 1287 497 общо 18028
30.11.-06.12. 2814 3475 3138 3280 3614 2037 577 общо 18935
23.11.-29.11. 3146 4382 3712 3568 3327 1792 739 общо 20666
16.11.-22.11. 3519 4828 3938 3899 3983 2279 1123 общо 23569
09.11.-15.11. 3816 4390 3945 3414 4212 2498 816 общо 23091
02.11.-08.11. 2427 4041 4054 3754 3839 2301 675 общо 21091

Експорт на съдържанието