Този сайт е личен. Всички материали в него изразяват само и единствено моите собствени виждания, убеждения, възгледи и позиции. Всички съдържащи се тук принципни становища и идеи не са имали, нямат и няма да имат за цел да засегнат човешката и професионалната чест на когото и да било.
  Нищо, написано тук, по никакъв начин не може да ангажира нито един от моите настоящи и бъдещи работодатели от правителствени и неправителствени, областни и общински, корпоративни и частни организации, от университети и академии.
  Отсега нататък аз, като наемен работник на умствения труд, искрено се надявам, че моето мнение по даден въпрос няма да стане повод да бъдат застрашени интересите (икономически и финансови, материални и морални) на работодателите ми, само защото това мое мнение не е допаднало на някой от властимащите - министър-председател, председател на Народното събрание, президент, министър, депутат, висш магистрат, областен управител или кмет.
  Mисия на сайта >>

Чергата на България е пламнала

  Написах това тук съвсем наскоро.
  Когато чергата на държавата гори, тя се нуждае от пожарникар. Но не от пишман-пожарникар, а от държавник-пожарникар, от лидер, който разбира от управление на риска, ранно сигнализиране, превенция, диагностика на уязвимостите, стратегиране, кризисен мениджмънт, критично приоритизиране.
  А това са висши умения, не пунта мара.
  Какво да се прави, човекът смята, че нещата се решават с чук. А който мисли, че нещата се решават с чук, всички проблеми му се виждат като гвоздеи.

Пунта-марини ни работи

  1.
  Пунта мара не е да си подаде оставка през вратата, а да влезе през прозореца!
  Пунта мара е да го спипат в абсолютно скарано с европейските ценности деяние, а ти да го сложиш да ти прави европейските избори!!!!

Грабителски нагон

  Човек на моята възраст може да смята, че всичко е видял и едва ли каквото и да било е в състояние да го изненада.
  И все пак две тенденции ме карат да изпитвам нещо като шок и да ме обзема тревога - какво още може да се случи в България, какво още ни очаква като общество и държава!?
  -- Първото е алчността на част от управляващия елит - непомерни материални и финансови желания, присвоителски страсти, хипертрофирана жажда да имат, да притежават, да си уреждат на ниски цени, да трупат, дори понякога правят това като че плячкосват, обзети сякаш от грабителски нагон.

Народът спи…

  1.
  Европа ни чува...
  А България ви вижда...
  
  
  2.
  Дори в Турция, даже при Ердоган...
  Само при нас няма събуждане.
  Народът спи в безплатен, призрачен сън.
  Народът спи във скучно отражение.
  Народът спи сред чужди блясъци вън.
  Народът спи.
  Народът спи.
  Народът спи.

България vs. Корупцията: Или-Или

  "Алфа Рисърч": Борисов минимизира щетите от имотния скандал.
  
  Ами то не е нужно и нищо да прави - у нас е такова обществото късопаметно и способно да се лашка от един скандал към друг, че всяко чудо наистина е за три дни.
  
  Иначе какво с имотния скандал?
  Да не би имотните скандалисти да са с намалено имотно състояние?
  Да не би компетентните служби - полицейски, специални, следователски, ревизиращи, данъчни, прокурорски, прокорупционни и т.н. да са направили някакви проверки?
  Да не би спипаните в тези скандали да са се скрили от срам и да са изчезнали от политическата и управленска сцена?
  Да не би някой да се извини, покая и обеща, че повече така няма да прави?

Експорт на съдържанието