Този сайт е личен. Всички материали в него изразяват само и единствено моите собствени виждания, убеждения, възгледи и позиции. Всички съдържащи се тук принципни становища и идеи не са имали, нямат и няма да имат за цел да засегнат човешката и професионалната чест на когото и да било.
  Нищо, написано тук, по никакъв начин не може да ангажира нито един от моите настоящи и бъдещи работодатели от правителствени и неправителствени, областни и общински, корпоративни и частни организации, от университети и академии.
  Отсега нататък аз, като наемен работник на умствения труд, искрено се надявам, че моето мнение по даден въпрос няма да стане повод да бъдат застрашени интересите (икономически и финансови, материални и морални) на работодателите ми, само защото това мое мнение не е допаднало на някой от властимащите - министър-председател, председател на Народното събрание, президент, министър, депутат, висш магистрат, областен управител или кмет.
  Mисия на сайта >>

Вирусът: Дни 1214-1220

09 юли, Вирусът: Дни 1214-1220

Равносметката до Ден 1220 на вируса:
1309263 официално установени заразени, 38432 починали.

2023 година
03.07.-09.07. 56 29 31 19 14 15 6 общо 170
26.06.-02.07. 51 50 35 24 27 8 8 общо 203
19.06.-25.06. 69 60 40 42 39 16 10 общо 276
12.06.-18.06. 102 80 61 64 46 19 10 общо 382
05.06.-11.06. 113 77 60 66 52 34 17 общо 419
29.05.-04.06. 150 100 77 81 92 23 20 общо 543

За някои [руски] проукраински коментатори

И аз като много други слушам постоянно редица проукраински коментатори. Но напоследък някои от тях престанах да следя (например Юлия Латинина, но не само).
Прави впечатление, че повечето от тях непрекъснато и по няколко пъти на ден говорят, говорят, говорят... Питам се – а кога те мислят?

ЕТЮДИ ЗА СИГУРНОСТТА: ЕТЮД 17. БАЗИСНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МРЕЖАТА КАТО КЛЮЧОВА КАТЕГОРИЯ В СЪВРЕМЕННАТА НАУКА ЗА СИГУРНОСТТА

  Тези Етюди за Сигурността съдържат единствено резултати от научните ми виждания, изследвания, анализи и модели. С други думи, те представляват КРАТКО изложение на моите ГЛАВНИ приноси в Науката за Сигурността.
  
  ЕТЮД 17. БАЗИСНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МРЕЖАТА КАТО КЛЮЧОВА КАТЕГОРИЯ В СЪВРЕМЕННАТА НАУКА ЗА СИГУРНОСТТА
  
  Систематизирани са водещите свойства на Мрежата – фундаментална научна категория и същностно явление в сложните социални системи при навлизането ни в качествено ново общество, което освен че е Глобализирано, Постмодерно, Рисково е и Мрежово; именно Мрежовото общество отразява системно-структурно измерение на трансформацията на нашия свят – неговата архитектура и мрежовизирането му, постепенното преминаване от вертикална към хоризонтална организация на системите, структурите и институциите.

СПОРЪТ ЗА НАСЛЕДНИЦИТЕ НА ДС Е МНОГО ПОЛЕЗЕН, МАКАР И В НЕ НАЙ-ПОДХОДЯЩОТО ЗА СПОР ВРЕМЕ

Аз съм страничен и пасивен наблюдател, който би искал изборите в София да спечели кандидат на демократите.
И по принцип намирам спора за миналото, свързано с ДС за полезен.
Защо?

Първо, защото този проблем тежи на всички нас, които създавахме или подкрепяхме СДС ( някои в центъра, други по места - както аз в Перник). Ние с общи действия и бездействия, с различна индивидуална и колективна вина не успяхме да го решим. И сега идва възмездието за това.

Вирусът: Дни 1207-1213

02 юли, Вирусът: Дни 1207-1213

Равносметката до Ден 1213 на вируса:
1309093 официално установени заразени, 38426 починали.

2023 година
26.06.-02.07. 51 50 35 24 27 8 8 общо 203
19.06.-25.06. 69 60 40 42 39 16 10 общо 276
12.06.-18.06. 102 80 61 64 46 19 10 общо 382
05.06.-11.06. 113 77 60 66 52 34 17 общо 419
29.05.-04.06. 150 100 77 81 92 23 20 общо 543

Експорт на съдържанието