Този сайт е личен. Всички материали в него изразяват само и единствено моите собствени виждания, убеждения, възгледи и позиции. Всички съдържащи се тук принципни становища и идеи не са имали, нямат и няма да имат за цел да засегнат човешката и професионалната чест на когото и да било.
  Нищо, написано тук, по никакъв начин не може да ангажира нито един от моите настоящи и бъдещи работодатели от правителствени и неправителствени, областни и общински, корпоративни и частни организации, от университети и академии.
  Отсега нататък аз, като наемен работник на умствения труд, искрено се надявам, че моето мнение по даден въпрос няма да стане повод да бъдат застрашени интересите (икономически и финансови, материални и морални) на работодателите ми, само защото това мое мнение не е допаднало на някой от властимащите - министър-председател, председател на Народното събрание, президент, министър, депутат, висш магистрат, областен управител или кмет.
  Mисия на сайта >>

Вирусът: Ден 9

  Написаното по-долу от мен може да се смята като
  
  
  Отворено писмо до Президента, Министър-председателя, Министъра на образованието и науката, Председателя на Съвет на ректорите, Министъра на вътрешните работи, Министъра на отбраната
  
  Аз продължавам да смятам, че освен решително да прилагаме мерките днес, ние - като държава, общество и граждани - трябва да мислим и малко по-надалеч.
  За да прогнозираме и предвиждаме. И да сме подготвени. Така няма да тичаме след проблемите, а ще ги изпреварваме и неутрализираме.

Вирусът: Ден 8

  Приятелят Стефано от Милано ми пише:
  "Не се учудвайте, че тук, виждате ли, не можем да овладеем положението!
  Резултатите ще се почувстват около две седмици след въвеждането на драстичните мерки. Вирусът е гаден, но подъл и слаб - за да се размножава и разпространява му трябват нови и нови хора, невинни или идиоти, което е едно и също! Помниш ли, Ник "Себичният ген" на Ричард Докинс? Вирусът действа като хищник, като освирепяло животно на своето клетъчно ниво, ние можем да му отговорим като човеци на обществено ниво!".

Вирусът: Ден 7

  Като почти аналагов човек, не съм спец по чертаенето на графики, затова ползвам едни наготово, те са от друга тема и икономистите ги познават много по-добре от мен.
Но тези графики могат да се използват, както това го знаят епидемиолозите-математици, също и за разпространението на някои вируси.

Вирусът: Ден 6

  Казано е, когато не правиш преди да му е дошло времето каквото трябва,
то когато му дойде времето правиш три пъти повече от това, което трябва,
а ако и когато му е дошло времето не правиш каквото трябва,
то правиш със закъснение пет пъти повече, отколкото трябва!

Вирусът: Ден 5

  В напрегнатата ситуация аз, дето се вика, едно си зная, едно си бая. :)
  Не, че ми е весело, но поне намирам повод да се радвам за моята Наука, за нашата Наука, за Науката за сигурността.
  Тя бе тръгнала по верния път, само дето оставаше нечута и непрочетена.
  А аз написах цяла тухла от 800 страници в името на тази наука - "Рискът - новото име на Сигурността".

Експорт на съдържанието