Този сайт е личен. Всички материали в него изразяват само и единствено моите собствени виждания, убеждения, възгледи и позиции. Всички съдържащи се тук принципни становища и идеи не са имали, нямат и няма да имат за цел да засегнат човешката и професионалната чест на когото и да било.
  Нищо, написано тук, по никакъв начин не може да ангажира нито един от моите настоящи и бъдещи работодатели от правителствени и неправителствени, областни и общински, корпоративни и частни организации, от университети и академии.
  Отсега нататък аз, като наемен работник на умствения труд, искрено се надявам, че моето мнение по даден въпрос няма да стане повод да бъдат застрашени интересите (икономически и финансови, материални и морални) на работодателите ми, само защото това мое мнение не е допаднало на някой от властимащите - министър-председател, председател на Народното събрание, президент, министър, депутат, висш магистрат, областен управител или кмет.
  Mисия на сайта >>

Вирусът: Ден 14

  Макар от 30 години (след Демокрацията) да съм в бурните води на Науката за сигурността, не мога да забравя първата си научна любов - математиката (от времето преди Демокрацията; по българските канони и закони съм кандидат на математическите науки).
Затова във всички последни свои монографии по сигурността давам и математически приложения.

Вирусът: Ден 13

  I have a Dream!
  И
  Аз имам Модел!
  Да, този Модел е спекулативен, хипотетичен, мисловен, теоретичен.
  Да, този Модел ми влияе на мисленето и аз неизбежно виждам нещата не такива, каквито са те, а такива, каквито ми ги показва моят Модел.
  Но аз имам Модел.
  Аз съм както всички вас – имам тревоги и страхове, имам деца, внуци и майка, имам проблеми с маските, които са малко зажми да те лажем, аз имам всичко, което има един средностатистически българин.
  Но освен това всичкото, аз имам Модел.

Вирусът: Ден 12

  Както се пошегува един вечно неуниващ приятел:
  След като за първи път в Ухан няма нов заразен, настъпи паника във ФБ - а за какво да се пише сега?
  Типично по китайски отговорът бе намерен бързо и категорично - уханският Фейсбук се задръсти от конетца и цветенца. Да се надяваме, че и нашият ФБ скоро ще стане отново скучен. И сантиментално-романтичен!

Вирусът: Ден 11

  :) :)
  Като човек, дошъл след 33 години в соца, да рапортувам бодро пред работническата класа, трудовото селячество, творческата интелигенция и всички останали от прогресивното човечество, както и да дам със синовна призателност отчет пред Партията и Народа:
  
  
  Прочетох си двете лекции, четири академични часа пред бакалаврите - Лема и дилема на несигурността. Сигурността като благо.

Вирусът: Ден 10

  :) :)
  
  На стари години днес направих официален дебют в новите информационни и комуникационни технологии в он-лайн преподаването.
  Имах две лекции при бакалаврите, 8.15 - 11.40:
  Сигурноста като потребност.
  Класификации на видовете сигурност.
  
  :) :)

Експорт на съдържанието