Този сайт е личен. Всички материали в него изразяват само и единствено моите собствени виждания, убеждения, възгледи и позиции. Всички съдържащи се тук принципни становища и идеи не са имали, нямат и няма да имат за цел да засегнат човешката и професионалната чест на когото и да било.
  Нищо, написано тук, по никакъв начин не може да ангажира нито един от моите настоящи и бъдещи работодатели от правителствени и неправителствени, областни и общински, корпоративни и частни организации, от университети и академии.
  Отсега нататък аз, като наемен работник на умствения труд, искрено се надявам, че моето мнение по даден въпрос няма да стане повод да бъдат застрашени интересите (икономически и финансови, материални и морални) на работодателите ми, само защото това мое мнение не е допаднало на някой от властимащите - министър-председател, председател на Народното събрание, президент, министър, депутат, висш магистрат, областен управител или кмет.
  Mисия на сайта >>

Който не знае и не знае, че не знае

  Случайно, ама наистина случайно, не е поза, попаднах на едно нещо "по телевизията". И отново си припомних тази арабска поговорка:
  Който знае и знае, че знае,
  Той е мъдър – следвай го.
  Който не знае и знае, че не знае,
  Той е дете – обучавай го.
  Който знае и не знае, че знае,
  Той е заспал – събуди го.
  Който не знае и не знае, че не знае,
  Той е глупак - избягвай го.

Пропада България

  "Кръстовище над новия булевард пропадна.".
  По-точното заглавие е "И кръстовището над новия булевард пропадна."
  Пропада какво ли не, пропада България.
  Строи се корупционно, строи се непрофесионално, строи се недобросъвестно, строи се през пръсти, строи се през куп за грош!

Куцото пиле

  Такаааа...
  1992-1994 г.: аз съм председател на парламентарната комисия по национална сигурност. И понеже се срещам с представители на Турция, от нашето Външно министерство ми дадоха две странички ситно изписан текст - едната съдържаше всички наши искания към Турция, другата - всички искания на Турция към нас.
  2002-2006 г.: аз съм секретар на президента по националната сигурност. И понеже се срещам с представители на Турция, от нашето Външно министерство ми дадоха две странички ситно изписан текст - едната съдържаше всички наши искания към Турция, другата - всички искания на Турция към нас.

Така вече и в Африка не правят

  Минаха приятели за малко вчера, от чужбина напът за родния си град.
  В краткия разговор с тях четири акцента ме впечатлиха.
  1. И те са забелязали същото, което практически всеки констатира у нас - никъде няма толкова уморени, нервни, с поизкривени физиономии, доста агресивни и донякъде озлобени хора по тротоарите, в транспорта, в магазините, в разните иинституции.

За Папата и за още нещо

  Някак не мога да се възпламеня от национална гордост, че Папата е дошъл у нас. Уважавам институцията и човека, който я представлява.
  Добре е дошъл той. Скъп гост в разядената ни от корупция и управлявана без стратегия държава.

Експорт на съдържанието