Този сайт е личен. Всички материали в него изразяват само и единствено моите собствени виждания, убеждения, възгледи и позиции. Всички съдържащи се тук принципни становища и идеи не са имали, нямат и няма да имат за цел да засегнат човешката и професионалната чест на когото и да било.
  Нищо, написано тук, по никакъв начин не може да ангажира нито един от моите настоящи и бъдещи работодатели от правителствени и неправителствени, областни и общински, корпоративни и частни организации, от университети и академии.
  Отсега нататък аз, като наемен работник на умствения труд, искрено се надявам, че моето мнение по даден въпрос няма да стане повод да бъдат застрашени интересите (икономически и финансови, материални и морални) на работодателите ми, само защото това мое мнение не е допаднало на някой от властимащите - министър-председател, председател на Народното събрание, президент, министър, депутат, висш магистрат, областен управител или кмет.
  Mисия на сайта >>

Живейте така, че да имате неща, които никой да не може да ви отнеме

Млад човек от хората, които обучаваме, ми написа писмо с огорчение, че смята своето представяне на защитата на дипломната работа като оценено несправедливо по-ниско, отколкото то е заслужавало. И като самооценка за постигнатото в разработката, и на фона на другите оценки.

Ние, преподавателите (и аз също) участваме в една ескалираща девалвация на оценките.
Някога – не е жалба за младост – беше много по-сурово.

Вирусът: Ден 317

17 януари, Вирусът: Ден 317

Равносметката до Ден 317 на вируса:
211813 официално установени заразени, 8483 починали.

Нарастването на официално установените заразени:

11.01.-17.01. 620 750 535 535 552 233 77 общо 3302
04.01.-10.01. 1029 1310 1002 867 753 394 105 общо 5460
28.12.-03.01. 337 1438 1729 1046 247 340 171 общо 5308
21.12.-27.12. 1277 1799 1615 772 257 469 332 общо 6521
14.12.-20.12. 2095 2743 1959 2042 1739 1002 166 общо 11746
07.12.-13.12. 2764 3980 3328 3075 3097 1287 497 общо 18028
30.11.-06.12. 2814 3475 3138 3280 3614 2037 577 общо 18935
23.11.-29.11. 3146 4382 3712 3568 3327 1792 739 общо 20666
16.11.-22.11. 3519 4828 3938 3899 3983 2279 1123 общо 23569
09.11.-15.11. 3816 4390 3945 3414 4212 2498 816 общо 23091
02.11.-08.11. 2427 4041 4054 3754 3839 2301 675 общо 21091

Взривът на конспиративните теории и оргията на конспиролозите

Рисковото общество, в което постепенно навлизахме от началото на века, е сложно, комплексно, свръхдинамично, качествено различно общество. То е общество, което изисква адаптация – трудна и продължителна – към него.
За съжаление, нещата станаха анормално драматични с избухването на пандемията, макар че тя се вписва в общата картина на Рисковото общество, просто анализите и прогнозите (в т.ч. и мои) за възможни пандемии като стратегически рискове, не бяха чути и ние се оказахме неподготвени за сегашната пандемия.

Вирусът: Ден 316

16 януари, Вирусът: Ден 316

Равносметката до Ден 316 на вируса:
211736 официално установени заразени, 8474 починали.

Нарастването на официално установените заразени:

11.01.-17.01. 620 750 535 535 552 233
04.01.-10.01. 1029 1310 1002 867 753 394 105 общо 5460
28.12.-03.01. 337 1438 1729 1046 247 340 171 общо 5308
21.12.-27.12. 1277 1799 1615 772 257 469 332 общо 6521
14.12.-20.12. 2095 2743 1959 2042 1739 1002 166 общо 11746
07.12.-13.12. 2764 3980 3328 3075 3097 1287 497 общо 18028
30.11.-06.12. 2814 3475 3138 3280 3614 2037 577 общо 18935
23.11.-29.11. 3146 4382 3712 3568 3327 1792 739 общо 20666
16.11.-22.11. 3519 4828 3938 3899 3983 2279 1123 общо 23569
09.11.-15.11. 3816 4390 3945 3414 4212 2498 816 общо 23091
02.11.-08.11. 2427 4041 4054 3754 3839 2301 675 общо 21091

Вирусът: Ден 315

15 януари, Вирусът: Ден 315

Равносметката до Ден 315 на вируса:
211503 официално установени заразени, 8457 починали.

Нарастването на официално установените заразени:

11.01.-17.01. 620 750 535 535 552
04.01.-10.01. 1029 1310 1002 867 753 394 105 общо 5460
28.12.-03.01. 337 1438 1729 1046 247 340 171 общо 5308
21.12.-27.12. 1277 1799 1615 772 257 469 332 общо 6521
14.12.-20.12. 2095 2743 1959 2042 1739 1002 166 общо 11746
07.12.-13.12. 2764 3980 3328 3075 3097 1287 497 общо 18028
30.11.-06.12. 2814 3475 3138 3280 3614 2037 577 общо 18935
23.11.-29.11. 3146 4382 3712 3568 3327 1792 739 общо 20666
16.11.-22.11. 3519 4828 3938 3899 3983 2279 1123 общо 23569
09.11.-15.11. 3816 4390 3945 3414 4212 2498 816 общо 23091
02.11.-08.11. 2427 4041 4054 3754 3839 2301 675 общо 21091

Експорт на съдържанието