Този сайт е личен. Всички материали в него изразяват само и единствено моите собствени виждания, убеждения, възгледи и позиции. Всички съдържащи се тук принципни становища и идеи не са имали, нямат и няма да имат за цел да засегнат човешката и професионалната чест на когото и да било.
  Нищо, написано тук, по никакъв начин не може да ангажира нито един от моите настоящи и бъдещи работодатели от правителствени и неправителствени, областни и общински, корпоративни и частни организации, от университети и академии.
  Отсега нататък аз, като наемен работник на умствения труд, искрено се надявам, че моето мнение по даден въпрос няма да стане повод да бъдат застрашени интересите (икономически и финансови, материални и морални) на работодателите ми, само защото това мое мнение не е допаднало на някой от властимащите - министър-председател, председател на Народното събрание, президент, министър, депутат, висш магистрат, областен управител или кмет.
  Mисия на сайта >>

Вирусът: Ден 19

  25 март, 243 официално установени заразени.
  Нарастването: 29 19 12 18 23
  Първата моя траектория, по-добрата от добрите вече може да бъде отписана. Тя се надяваше на 212.
  Втората, по-лошата от добрите, и третата, по-добрата от лошите, все още според моите прогнози са доста над това число – 278 и 287 в сравнение с 243.

Вирусът: Ден 18

  24 март, 220 официално установени заразени.
  Какво да кажа? Твърде хубаво е, че да му се зарадвам повече от 4 минути…
  Ето как нараства броят на зарезените през последните дни
  29 19 12 18
  Даже не знам какво да мисля. Или мисля неправилно поради грешни предположения, или няма как да мисля правилно, защото данните не са това, което бяха. Или просто е това, което е, само дето в стресовата ситуация не можем да му се порадваме поне за малко.

Вирусът: Ден 17

  23 март – 202 заразени.
  Броят на новите официално установени заразени у нас пада трети ден поред – 29, 19, 12.
  Това е светлинка.
  Веднага ще кажа, че ние с още един ден се приближаваме към „моята“ дата 27 март, когато моделът ми изчерпва моралното право да ви занимавам с изчисленията си. И няколко допънителни дни ще го следя, най-вероятно, само за себе си.

Вирусът: Ден 16

  До 22 март - 190 заразени.
  Както най-редовно пиша тук, след първата критична точка на моя модел, 19 март, този модел прогнозира 4 траектории.
  Казах също, че едва като получа картината за 24 март, за модела ми ще има сравнително поне минимални данни за разсъждения по коя от четирите траектории потегля заразата.

Вирусът: Ден 15

  171 заразени към края на 21 март.
  Досега казах много, особено трепетно и разтреперващо важни за мен са предходните ми два статуса. В тях всъщност казах всичко.

Експорт на съдържанието