Този сайт е личен. Всички материали в него изразяват само и единствено моите собствени виждания, убеждения, възгледи и позиции. Всички съдържащи се тук принципни становища и идеи не са имали, нямат и няма да имат за цел да засегнат човешката и професионалната чест на когото и да било.
  Нищо, написано тук, по никакъв начин не може да ангажира нито един от моите настоящи и бъдещи работодатели от правителствени и неправителствени, областни и общински, корпоративни и частни организации, от университети и академии.
  Отсега нататък аз, като наемен работник на умствения труд, искрено се надявам, че моето мнение по даден въпрос няма да стане повод да бъдат застрашени интересите (икономически и финансови, материални и морални) на работодателите ми, само защото това мое мнение не е допаднало на някой от властимащите - министър-председател, председател на Народното събрание, президент, министър, депутат, висш магистрат, областен управител или кмет.
  Mисия на сайта >>

Разсмиват ме

„Кристалина Георгиева заяви, че била подведена от адвокатската кантора „Уилмър Хейл“
На 24 септември написах тук следното (и така, след точка 1 и точка 2, сега минаваме на точка 3; скоро неминуемо ще дойде и точка 7):
"Имам де жа вю с танковата касета и Петър Младенов.
Реакцията е една и съща.
Първо, мълчание сякаш нищо не се е случило.
Второ, пълно и яростно отричане, че има нещо такова.

Измислено ехо

Това е поредният мой разказ, който се появява в рубриката „Ескизи от младостта“. И той е писан приблизително в периода от втората половина на 1979 г. и първата половина на 1980 г.

Измислено ехо
Човекът вървеше умислен и хич и не забелязваше природната картина край себе си. Само отвреме навреме леко се затичваше, духайки в шепите, и нахлузваше все по-силно шапката върху главата си. Снегът скърцаше под краката му и след тях оставаха сякаш несъразмерно големи следи..

Пандорини работи

Не зная дали само аз съм бил потресен днес, но че поне аз бях потресен – това е точно така!
Ще се окаже прав ББ поне в едно – за мисирките.
Обществена тайна е, че рано или късно ДП ще бъде осъден. И това ще бъде един от тестовете за началото на нормализацията на страната и отвоюването на държавата от олигархичния октопод, който я е сграбчил с пипалата си и изсмуква нейните жизнени сокове и бъдеще.

Спасен съм!

Продължавам да помествам в рубриката „Ескизи от младостта“ моите съчинения, които може би доста смело наричам разкази. Те са писани много отдавна – в края на 1979 г. и началото на 1980 г.

Спасен съм!

Къде съм? Защо не ми е позната тази стая? Какви са тези картини на стената?
Студено ми е. Само едно тъничко одеяло не може да спре хладния въздух, в който е потопено моето тяло. Толкова е тихо, че чувам как прашинките, подгонени от оскъдния слънчев лъч, падат на пода.

Илхан Либерало

Имаше някога една потресаваща в карикатурността си персона в Перник, при това със замах на общонационално явление – Кире Либерало!
Веднъж дойде в офиса ми на народен представител да ме агитира да стана негова дясна ръка!

Експорт на съдържанието