Този сайт е личен. Всички материали в него изразяват само и единствено моите собствени виждания, убеждения, възгледи и позиции. Всички съдържащи се тук принципни становища и идеи не са имали, нямат и няма да имат за цел да засегнат човешката и професионалната чест на когото и да било.
  Нищо, написано тук, по никакъв начин не може да ангажира нито един от моите настоящи и бъдещи работодатели от правителствени и неправителствени, областни и общински, корпоративни и частни организации, от университети и академии.
  Отсега нататък аз, като наемен работник на умствения труд, искрено се надявам, че моето мнение по даден въпрос няма да стане повод да бъдат застрашени интересите (икономически и финансови, материални и морални) на работодателите ми, само защото това мое мнение не е допаднало на някой от властимащите - министър-председател, председател на Народното събрание, президент, министър, депутат, висш магистрат, областен управител или кмет.
  Mисия на сайта >>

Започва изграждане на нов световен ред

От години пиша за симбиозата между тероризма и организираната престъпност.
В структурно отношение тази симбиоза се осъществява чрез преплитането на техните мрежи.
Но симбиозата им е много повече от това.
Много повече от това!
Светът се изправя срещу изключително опасни противници:
--- тероризмът, който все повече се превръща и в организирана престъпност;
--- организираната престъпност, която все повече се превръща и в тероризъм.
Вече не работи старото разбиране, че тероризмът преследва само (главно) политически цели, а организираната престъпност преследва само (главно) икономически цели.
Те все повече – поотделно и заедно – преследват и политически, и икономически цели!

Китай и Войната

Казват, че Китай пак се прави на маймуната, която в духа на вечните китайски стратегеми, се е качила нависоко и гледа как двата тигъра (Русия и Западът) се бият...

По-скоро, според скромното ми лично мнение, Китай иска Русия все така да продължи да затъва във войната, за да може той все така да купува от нея, направо обирайки я, на безценица енергийни ресурси и освен това тя да отслабне така в политическо и военно, финансово и икономическо отношение, че Китай да предяви към нея своите териториални претенции като концесии срещу неговата помощ за възстановяването ѝ.

20.02.2023 г.

Вирусът: Дни 1074-1080

19 февруари, Вирусът: Дни 1074-1080

Равносметката до Ден 1080 на вируса:
1296200 официално установени заразени, 38204 починали.

2023 година
13.02.-19.02. 88 51 62 48 45 25 11 общо 330
06.02.-12.02. 57 47 47 41 40 25 16 общо 273
30.01.-05.02. 91 60 60 38 39 22 12 общо 322
23.01.-29.01. 116 95 53 47 60 13 20 общо 404
16.01.-22.01. 166 157 129 93 121 30 23 общо 719
09.01.-15.01. 230 193 128 137 121 46 36 общо 891
02.01.-08.01. 74 301 253 191 173 74 45 общо 1111

ЕТЮДИ ЗА СИГУРНОСТТА: ЕТЮД 11. СТРАТЕГИЧЕСКИ ОПОРИ НА ДЪРЖАВАТА НА СИГУРНОСТТА

  Тези Етюди за Сигурността съдържат единствено резултати от научните ми виждания, изследвания, анализи и модели. С други думи, те представляват КРАТКО изложение на моите ГЛАВНИ приноси в Науката за Сигурността.
  
  ЕТЮД 11. СТРАТЕГИЧЕСКИ ОПОРИ НА ДЪРЖАВАТА НА СИГУРНОСТТА
  
  Систематизирани са петте стратегически институционални опори на съвременната Държава на Сигурността, т.е. на държавата като ефективен производител на сигурност.

Новият световен ред

Путин постоянно говореше за нов световен ред.

Иронията на съдбата и трагедията на Путин е, че с войната срещу Украйна той наистина подтикна международната общност към постепенно установяване на нов световен ред.

В този нов световен ред ще се преосмислят ролята и структурана на водещите международни организации, особено на ООН.

В този нов световен ред на първо място ще се поставят интересите бъдещето на човешката цивилизация.

В този нов световен ред ще се полагат интегрирани и безкомпромисни усилия за отстояване на интересите и бъдещето на нашата цивилизация срещу посегателствата на всички деструктивни сили и фактори, независимо дали това са терористични държави или мрежи на симбиозата на тероризма и организираната престъпност.

В този нов световен ред, независимо дали някоя държава се смята за велика сили и дали има огромни арсенали с оръжия за масово поразяване, тя ще бъде изолирана и маргинализирана, ще бъде изключена от международната общност, ще бъде превърната в rogue state, в государство изгой, в държава бандитка.

Експорт на съдържанието