Този сайт е личен. Всички материали в него изразяват само и единствено моите собствени виждания, убеждения, възгледи и позиции. Всички съдържащи се тук принципни становища и идеи не са имали, нямат и няма да имат за цел да засегнат човешката и професионалната чест на когото и да било.
  Нищо, написано тук, по никакъв начин не може да ангажира нито един от моите настоящи и бъдещи работодатели от правителствени и неправителствени, областни и общински, корпоративни и частни организации, от университети и академии.
  Отсега нататък аз, като наемен работник на умствения труд, искрено се надявам, че моето мнение по даден въпрос няма да стане повод да бъдат застрашени интересите (икономически и финансови, материални и морални) на работодателите ми, само защото това мое мнение не е допаднало на някой от властимащите - министър-председател, председател на Народното събрание, президент, министър, депутат, висш магистрат, областен управител или кмет.
  Mисия на сайта >>

Вирусът: Ден 24

  30 март, 379 официално установени заразени.
  Нарастването: 29 19 12 18 23 33 37 25 18 25
  
  Тези числа все повече са само някакви числа. Дано осъщесвяването на 1000 теста да ни даде по-точна картина. Макар че ако са върху конкретна група хора (например полицаи), те ще дадат „снимка“ за тази група хора и няма да бъдат представителна извадка за обществото. Не съм запознат в детайли с идеята. Не споря - по-добре нещо, отколкото нищо. Както казваше един близък, нещото е все пак нещо.

Вирусът: Ден 23

  29 март, 354 официално установени заразени.
  Нарастването: 29 19 12 18 23 33 37 25 18
  
  Няколко думи…
  
  Следя и аз като всички данните. Като всички и аз бих искал да зная реално заразените.
  
  ФБ-приятел ми писа от един български град – баща му, на цели 60 (аз съм на 64) има нужда от лекарска грижа в момента (висока температура) в болница. Казали им – отделенията са пълни, да си пие антибиотика вкъщи. Пълни отделения? При двама заразени с вируса…

Вирусът: Ден 22

  28 март, 338 официално установени заразени.
  Нарастването: 29 19 12 18 23 33 37 25
  Нелепо и идиотски може да се перифразира кръволокът Сталин, че заразяването на един близък човек е драма, а заразяването на много непознати хора е статистика.
  
  Така или иначе без ясна представа за реалното положение на нещата това е статистико-стъкмистика…
  
  Все пак за периода 27 март-2 април аз положих максимални усилия да модифицирам изчерпилия си вчера познавателната сила (ако имаше такава) мой модел.

Вирусът: Ден 21

  27 март, 313 официално установени заразени.
  Нарастването: 29 19 12 18 23 33 37
  
  Както казвах многократно, до днес моите изчисления ми даваха известно упование, че са сравнително достоверни. От утре за досегашните ми изчисления няма да е така.
  С вероятност по-голяма от 50% те ще са с по-малко от 50% достоверни.

Вирусът: Ден 20

  26 март, 276 официално установени заразени.
  Нарастването: 29 19 12 18 23 33
  
  Първата моя траектория, по-добрата от добрите вече не съществува, 276 е много повече от 226.
  Втората, по-лошата от добрите, и третата, по-добрата от лошите, все още според моите прогнози са над това число 276 – 313 и 335.

Експорт на съдържанието