Този сайт е личен. Всички материали в него изразяват само и единствено моите собствени виждания, убеждения, възгледи и позиции. Всички съдържащи се тук принципни становища и идеи не са имали, нямат и няма да имат за цел да засегнат човешката и професионалната чест на когото и да било.
  Нищо, написано тук, по никакъв начин не може да ангажира нито един от моите настоящи и бъдещи работодатели от правителствени и неправителствени, областни и общински, корпоративни и частни организации, от университети и академии.
  Отсега нататък аз, като наемен работник на умствения труд, искрено се надявам, че моето мнение по даден въпрос няма да стане повод да бъдат застрашени интересите (икономически и финансови, материални и морални) на работодателите ми, само защото това мое мнение не е допаднало на някой от властимащите - министър-председател, председател на Народното събрание, президент, министър, депутат, висш магистрат, областен управител или кмет.
  Mисия на сайта >>

Когато глухите побеждават слепите

  Животът ми минава с млади хора. Знам, че сред тях има чудесни личности, с открити сетива за света, с критично мислене, с развито чувство за справедливост и остра чувствителност към истината.
  Ето защо снощи, когато, отивайки на лекции, видях една предизборна шатра с млади хора, раздаващи агитационни политически материали, неволно си помислих - какво може да ги мотивира да правят това, което правят? Те не следят ли случващото се у нас - жестоката корупция, апартаментите, терасите, провалите в сигурността, източването от държавни поръчки, изсмукването на еврофондове?

В Държавата на 4 Не и 4 Без...

  Вчера писах тук за некомпетентността в България. Когато съм по-краен и повече уморен от сблъсъка с реалността, дори говоря за некадърност, за новия СПИН, който пронизва и прониква в държавното тяло на България - Синдромът на придобитата институционална некадърност.
  Последната дума за благоприличие заменям понякога с некомпетентност.

Това е вече национален проблем

  Много често тук е писано за т.нар. ефект на Дънинг-Крюгер, едно от проявленията на който е това, че некомпетентният човек има самочувствието, че е по-компетентен от другите и не е в състояние да осъзнае своята некомпетентност; затова е склонен да надценява своите способности, самоуверен е в това, което прави.

Такова е нивото!

  Поне според мен, оставката засяга този, който я е подал, ако той я е подал тогава, когато е бил морално и политически, индивидуално и обществено задължен и длъжен да я подаде. сиреч - веднага, незабавно, в същата минута, без увъртания.
  Именно тогава оставката е смислен и осъзнат акт, който показва, че подалият оставката отлично разбира и напълно си дава сметка какво е направил и че това, което е направил прави оставането му на заеманата позиция невъзможно, неприемливо, непочтено и недопустимо.

SOS!

  Като слушам едни наши националисти как ще се борят за обединена и свободна Европа, та си спомних как и Дучето бе надписал през юни 1944 г. снимка на един немски разбойник от специалните части така:
  "Заедно ще се борим за общото дело - делото на обединена и свободна Европа!"

Експорт на съдържанието