Този сайт е личен. Всички материали в него изразяват само и единствено моите собствени виждания, убеждения, възгледи и позиции. Всички съдържащи се тук принципни становища и идеи не са имали, нямат и няма да имат за цел да засегнат човешката и професионалната чест на когото и да било.
  Нищо, написано тук, по никакъв начин не може да ангажира нито един от моите настоящи и бъдещи работодатели от правителствени и неправителствени, областни и общински, корпоративни и частни организации, от университети и академии.
  Отсега нататък аз, като наемен работник на умствения труд, искрено се надявам, че моето мнение по даден въпрос няма да стане повод да бъдат застрашени интересите (икономически и финансови, материални и морални) на работодателите ми, само защото това мое мнение не е допаднало на някой от властимащите - министър-председател, председател на Народното събрание, президент, министър, депутат, висш магистрат, областен управител или кмет.
  Mисия на сайта >>

Сами си носим въжето

  1.
  Човек наистина може да се отчае за случващото се в нашата наука и във висшето ни образование!
  Добре, нека не обобщавам за цялата наука и всичкото висше образование, а да спра само до националната сигурност и да се спра на нея.
  И тези дни научих поредното световно, европейско, регионално и най-важното национално неизвестно лице, станало професор по сигурност!

Нещо не разбирам, ама абсолютно нищо не разбирам!

  1.
  Талмудът е казал, че ние виждаме нещата не каквито са те, а каквито сме ние.
  Питам се какво става с човека, ако вижда нещата такива, каквито те изобщо не са?
  
  
  2.
  Все същото, за което писах преди няколко дни - купчинката пясък от даден момент нататък се срива дори от една добавена песъчинка;
  чашата прелива дори от една капка;
  колата се обръща дори от едно камъче;

Не Дали, а Кога…

  Отдавна стана, откакто бях написал за убедеността си, че
  стабилността на безвремието и не-промяната, която навират в очите ни, с която сковават нашите надежди и която налагат с мощни (властови, икономически, финансови, силови и пропагандни) средства,
  може да се срути не чрез симетричен отговор с еквивалентни по мощ средства.

Моят опит в президентството се оказа печален

  Опитът ми в президентството наистина се оказа печален и причините за това са няколко:
  1. Надявах се президентът да направи поне нещо за бъдещето на децата на България, а той направи много неща за ... настоящето на своите деца.

Тимъти Снайдър, "Пътят към несвободата"

  Докато чаках пред зъболекарския кабинет, ме заговори сравнително млад човек. Той се смути от очевидно избилата на лицето ми досада, че дори тук няма как да не бъда въвлечен в политически разговори. Но си довърши мисълта:

Експорт на съдържанието