Този сайт е личен. Всички материали в него изразяват само и единствено моите собствени виждания, убеждения, възгледи и позиции. Всички съдържащи се тук принципни становища и идеи не са имали, нямат и няма да имат за цел да засегнат човешката и професионалната чест на когото и да било.
  Нищо, написано тук, по никакъв начин не може да ангажира нито един от моите настоящи и бъдещи работодатели от правителствени и неправителствени, областни и общински, корпоративни и частни организации, от университети и академии.
  Отсега нататък аз, като наемен работник на умствения труд, искрено се надявам, че моето мнение по даден въпрос няма да стане повод да бъдат застрашени интересите (икономически и финансови, материални и морални) на работодателите ми, само защото това мое мнение не е допаднало на някой от властимащите - министър-председател, председател на Народното събрание, президент, министър, депутат, висш магистрат, областен управител или кмет.
  Mисия на сайта >>

Днес е 26 април

  Привеждам този мой текст със съвсем мънички редакционни поправки всяка година на тази печална дата. И продължавам да си мисля колко брутален и циничен може да бъде режимът, който, докато се грижеше за себе си и безценното си здраве, скри от своя народ истината за случилото се! За такива неща прошка няма и не може да има...

  Днес е 26 април. Мнозина си припомниха за трагедията в Чернобил преди 32 години.

Университетите на лидерите

  1.
  Нямало полза от Фейсбук, а?
  В една агенция имам да разгадавам бумажен ребус, над познанията ми като нАучен работник. В този миг младежът на гишето възкликва:
  - Аз постоянно Ви чета нещата във Фейсбук!!
  И ме обслужва по фантастично възпитан и бърз начин!!!

10 черти на некомпетентния ръководител (Ефектът Данинг-Крюгер)

  Напоследък ние постоянно се натъкваме на ситуации, в които дефицитът на компетентност бива компенсиран с агресия спрямо компетентните и в резултат всяко следващо решение е по-лошо и по-деструктивно от предходното.
  Всъщност, както често е цитиран, вкл. и във Фейсбук, това е т.нар. ефект на Данинг-Крюгер
   (Дейвид Данинг и Джъстин Крюгер - американски социални психолози - те формулират този ефект през 1999 г.).
  Те подчертават, че особено разрушителен е този ефект, когато съответният човек е ръководител на процес и-или институция.

Ще строим затвор!

  "Ще строим завод!" - бе казал поетът.
  "Ще строим затвор!" - превъзбудено възклицават "по телевизията".
  
  Френският социолог Лоик Вакан (1960) в излязлата и на български език през 2004 г. книга „Затворите на нищетата“ пише с тревога за набираща сила тенденция в съвременната демократична държава – за разтоварването на държавата от отговорности по отношение на социалния и икономическия произход на несигурността, за „нов наказателен разум, целящ да криминализира бедните”, за „политика на криминализация на нищетата”, за „карцерална хипертрофия” и „наказателно управление на социалната несигурност”.

Имало е нямане

  1.
  "Афис: Спорът между Цветанов и президента е като препирня между Давид и Голиат".
  Само на мен ли ми се струва, че "това, което имаме тук като заглавие" е изключително тъпо!?
  Афис не са ли чули нещо за Давид и Голиат от Библията? Не знаят ли кой какъв е и кой от тях кого и как побеждава?

Експорт на съдържанието