Този сайт е личен. Всички материали в него изразяват само и единствено моите собствени виждания, убеждения, възгледи и позиции. Всички съдържащи се тук принципни становища и идеи не са имали, нямат и няма да имат за цел да засегнат човешката и професионалната чест на когото и да било.
  Нищо, написано тук, по никакъв начин не може да ангажира нито един от моите настоящи и бъдещи работодатели от правителствени и неправителствени, областни и общински, корпоративни и частни организации, от университети и академии.
  Отсега нататък аз, като наемен работник на умствения труд, искрено се надявам, че моето мнение по даден въпрос няма да стане повод да бъдат застрашени интересите (икономически и финансови, материални и морални) на работодателите ми, само защото това мое мнение не е допаднало на някой от властимащите - министър-председател, председател на Народното събрание, президент, министър, депутат, висш магистрат, областен управител или кмет.
  Mисия на сайта >>

Оставката е заздравяване

  Оставката – 1
  Това не е началото. Това дори не е краят на началото. Но може би е началото на края.
  
  
  Оставката – 2
  Обикновено казват, че успехът има много бащи...
  Днес успехът има много майки и нито един баща...

Голям взрив или голям срив

  Обществото е сложна система. Затова с някаква условност и с известно приближение могат и към обществото да се прилагат знания от теорията на системите.
  Една система може да попадне в ситуация, когато тя осъществява своите функции на някакво минимално ниво, основните ѝ процеси зациклят, информацията постепенно се превръща в шум и неразбираеми послания, ентропията, т.е. хаосът се стреми да нараства ускорено и системата може да забавя това нарастване като понижава сложността си или се самоизяжда, т.е като черпи енергия чрез разграждане на жизнено важни свои структури и дори подсистеми.

Кризата и поколението на площадите

  Кризата в България има четири измерения - тя е политическа, финансова, икономическа и ценностна.
  Четири са и основните характеристики на сегашната ситуация, които говорят за навлизането ни в дълга вълна на нестабилност и резки, понякога силно противоречиви, трудно контролируеми промени.

Умира от непрекъснато подобряване

  1.
  Ситуацията в страната ми напомня отново за анекдота, разказан от великия философ Кант:
  Лекарят постоянно говорил на болния, че всички симптоми говорят за несъмненото му оздравяване.
  А болният, в отговор на въпроса как се чувства, рекъл:
  - Умирам от непрекъснато подобряване.

Не става дума за прокоба

  Има старо като света правило:
  Един път е случайност.
  Втори път е тенденция.
  Трети път е закономерност.
  Четвърти път е закон.

Експорт на съдържанието