Този сайт е личен. Всички материали в него изразяват само и единствено моите собствени виждания, убеждения, възгледи и позиции. Всички съдържащи се тук принципни становища и идеи не са имали, нямат и няма да имат за цел да засегнат човешката и професионалната чест на когото и да било.
  Нищо, написано тук, по никакъв начин не може да ангажира нито един от моите настоящи и бъдещи работодатели от правителствени и неправителствени, областни и общински, корпоративни и частни организации, от университети и академии.
  Отсега нататък аз, като наемен работник на умствения труд, искрено се надявам, че моето мнение по даден въпрос няма да стане повод да бъдат застрашени интересите (икономически и финансови, материални и морални) на работодателите ми, само защото това мое мнение не е допаднало на някой от властимащите - министър-председател, председател на Народното събрание, президент, министър, депутат, висш магистрат, областен управител или кмет.
  Mисия на сайта >>

Властта си измива ръцете с тях

Ясно е, че властта не уважава протестиращите. Тя не желае да види в тях решителна обществена сила и си въобразява, че може да ги умори и демотивира с увъртане, бавене на топката, шикалкаване и нищо-не-правене.

Власт без маска и без грим

Сега ще видим истинското Му лице - как Той ще бъде запомнен!
Даже бившата комунистическа партия не си позволи през 1989-1990 и 1996-1997 г. да прати по такъв силов и безпрецедентен начин полиция и жандармерия срещу гражданите!

Власт без маска и без грим

Сега ще видим истинското Му лице - как Той ще бъде запомнен!
Даже бившата комунистическа партия не си позволи през 1989-1990 и 1996-1997 г. да прати по такъв силов и безпрецедентен начин полиция и жандармерия срещу гражданите!

Разбирането на ББ за правене на политика

Няма вече измъкване от присъдата на Историята!
Няма вече как да се прехвърли отговорността върху някой полицейски или жандармерийски шеф, че е разпоредил употребата на асиметрична, многократно превъзхождаща и брутално репресивна сила! И после този шеф да си тегли куршума, както се случи някога, толкова някога, колкото 30 лета...

Европа - безочливо сляпа

Още от самото начало на участието ми в политиката след 1989 г. съм вярвал в Европа и в европейската идея. Тогава повече някак интуитивно, като ментална нагласа, по-късно - с навлизането в сгъстените слоеве на знанието в сигурността и отбраната, външната политика и вътрешния ред – далеч по-осъзнато и по-аргументирано, пречупено през призмата на националните интереси и националните стратегически избори.

Експорт на съдържанието