Този сайт е личен. Всички материали в него изразяват само и единствено моите собствени виждания, убеждения, възгледи и позиции. Всички съдържащи се тук принципни становища и идеи не са имали, нямат и няма да имат за цел да засегнат човешката и професионалната чест на когото и да било.
  Нищо, написано тук, по никакъв начин не може да ангажира нито един от моите настоящи и бъдещи работодатели от правителствени и неправителствени, областни и общински, корпоративни и частни организации, от университети и академии.
  Отсега нататък аз, като наемен работник на умствения труд, искрено се надявам, че моето мнение по даден въпрос няма да стане повод да бъдат застрашени интересите (икономически и финансови, материални и морални) на работодателите ми, само защото това мое мнение не е допаднало на някой от властимащите - министър-председател, председател на Народното събрание, президент, министър, депутат, висш магистрат, областен управител или кмет.
  Mисия на сайта >>

Да се опомним!

  Днес имах срещи с приятели.
  Единият е специалист по човешки ресурси. Когато се опитва да каже на ръководители на фирми и администрации, че констатира проблем с неграмотността сред техния персонал, те го гледат недоумяващо - защо им говори очевидни и общоизвестни, банални неща, та неграмотността вече е до болка ясен и естествен факт, приет от тях като даденост.

Чезаре Ломброзо, "Престъпният човек"

  Книгата се появи тези дни в книжарниците.
  Колега от Академията на МВР казваше, че всички цитират и още повече - критикуват Чезаре Ломброзо, но почти никой у нас не го е чел.
  Социалистическата криминология яростно го отричаше и осъждаше.

От Голямата правда и Малката правда към липсата на всякаква правда

  При соца имаше Голяма правда и Малка правда.
  
  Голямата правда бе свързана с БКП, Марксизма-Ленинизма, светлото бъдеще, вечната и нерушима българо-съветска дружба, по-ценна от слънцето и по-нужна от въздуха за всяко живо същество. Тук имаше ред, пипаше се здраво, две мнения нямаше, не можеше да се поставя под съмнение правилността на която и да е партийна линия, произтичаща от или успоредна на Априлската линия.

Днес е 26 април

  Привеждам този мой текст със съвсем мънички редакционни поправки всяка година на тази печална дата. И продължавам да си мисля колко брутален и циничен може да бъде режимът, който, докато се грижеше за себе си и безценното си здраве, скри от своя народ истината за случилото се! За такива неща прошка няма и не може да има...

  Днес е 26 април. Мнозина си припомниха за трагедията в Чернобил преди 32 години.

Университетите на лидерите

  1.
  Нямало полза от Фейсбук, а?
  В една агенция имам да разгадавам бумажен ребус, над познанията ми като нАучен работник. В този миг младежът на гишето възкликва:
  - Аз постоянно Ви чета нещата във Фейсбук!!
  И ме обслужва по фантастично възпитан и бърз начин!!!

Експорт на съдържанието