Този сайт е личен. Всички материали в него изразяват само и единствено моите собствени виждания, убеждения, възгледи и позиции. Всички съдържащи се тук принципни становища и идеи не са имали, нямат и няма да имат за цел да засегнат човешката и професионалната чест на когото и да било.
  Нищо, написано тук, по никакъв начин не може да ангажира нито един от моите настоящи и бъдещи работодатели от правителствени и неправителствени, областни и общински, корпоративни и частни организации, от университети и академии.
  Отсега нататък аз, като наемен работник на умствения труд, искрено се надявам, че моето мнение по даден въпрос няма да стане повод да бъдат застрашени интересите (икономически и финансови, материални и морални) на работодателите ми, само защото това мое мнение не е допаднало на някой от властимащите - министър-председател, председател на Народното събрание, президент, министър, депутат, висш магистрат, областен управител или кмет.
  Mисия на сайта >>

Вирусът: Ден 38

13 април, 695 официално установени заразени.
Нарастването: 29 19 12 18 23 33 37 25 18 25 33 37 28 21 24 21 16 30 13 14 21 7 19
Траекторията по моя математически модел, на чиито прогнози базирам тези мои ФБ-включвания, очакваше за 13 април както следва (изчисенията бяха направени на 2 април):
Установени заразени 737, те са 695
(тази траектория става все по-песимистична в сравнение с отчитаната реалност, но да кажа, че другата от двете добри траектории към 13 април прогнозираше „едва“ 597 заразени).
Починали 35, те са 35.
Общо заразени 2625.

За данните утре сутрин (т.е. за 14 април), тази тенденция прави следните прогнози:
Установени заразени 767.
Починали 37.
Общо заразени 2736.

Утрешните данни – за 14 април – са последните по очертаните от мен в модела траектории, доколкото 14 април е критична точа, третата, за този модел, което значи, че след нея са възможни различни развития, докато в същото време евентуалната достоверност на изчисленията ми пада прекалено, за да си струва да разчитам на тях.

Вирусът: Ден 37

12 април, 676 официално установени заразени.
Нарастването: 29 19 12 18 23 33 37 25 18 25 33 37 28 21 24 21 16 30 13 14 21 7
Траекторията по моя математически модел, на чиито прогнози базирам тези мои ФБ-включвания, очакваше за 12 април както следва:

Установени заразени 709, те са 676 (слава Богу, моите прогнози за пореден ден все повече „изостават“ от все по-окуражително представяната ни реалност!).
Починали 33, те са 31.
Общо заразени 2518.

За данните утре сутрин (т.е. за 13 април), тази тенденция прави следните прогнози:

Установени заразени 737.
Починали 35.
Общо заразени 2625.

Изчисленията по тази траектория могат да се правят само до 14 април включително. Това е така, защото 14 април е третата критична точка на модела ми, т.е. според този модел заразата ще е изправена на 14 април пред избор на нова траектория, която – траектория – може да бъде в широк диапазон – от много лоша, до сравнително добра. Но за целта ми e нужна повече информация, а и вътрешна мотивация дали да продължавам да изразходвам време за подобен род пресмятания, а значи да хвърлям огромни усилия в посока на ново модифициране на модела.

Вирусът: Ден 36

11 април, 669 официално установени заразени.
Нарастването: 29 19 12 18 23 33 37 25 18 25 33 37 28 21 24 21 16 30 13 14 21
Тенденцията, която по моя математически модел се държи много близко до действителността, прогнозираше за 11 април следното:
Установени заразени 682, те са 669.
Починали 31, те са 28.
Общо заразени 2415.
За данните утре сутрин (т.е. за 12 април), тази тенденция прави следните прогнози:
Установени заразени 709.
Починали 33.
Общо заразени 2518.

Вирусът: Ден 35

10 април, 648 официално установени заразени.
Нарастването: 29 19 12 18 23 33 37 25 18 25 33 37 28 21 24 21 16 30 13 14

Напомням от статуса вчера.
Тенденцията, която е фаворит в моя математически модел прогнозираше за 10 април следното:
Установени заразени 656, те са 648.
Починали 29, те са 26.
Общо заразени 2317.
За данните утре сутрин (т.е. за 11 април), тази тенденция прави следните прогнози:
Установени заразени 682.
Починали 31.
Общо заразени 2415.
Да уточня отново, че всички тези прогнози са направени на 2 април, когато бе втората критична точка на моя модел.

Кратък коментар в четири пункта:
1. Втората ми и „печеливша“ траектория на броя на заразените и починалите продължава да дава [малко] по-високи числа и това – макар че „не познава“ - ме радва именно защото „не познава“. Но аз ще се взирам в нея още няколко дни, до следващата критична точка на моя модел на 14 април. Отсега може да се каже, обаче, че само малките числа като данни скриват факта, че ЗАСЕГА смъртността от вируса у нас е относително висока – 4.0% от заразените, а броят на оздравелите е сравнително нисък – 9.5%.

Вирусът: Ден 34

9 април, 624 официално установени заразени.
Нарастването: 29 19 12 18 23 33 37 25 18 25 33 37 28 21 24 21 16 30 13

Напомням от статуса вчера.
Тенденцията, която е фаворит в моя математически модел прогнозираше за 9 април следното:
Установени заразени 631, те са 624.
Починали 27, те са 25 (засега няма съобщения за нови починали).
Общо заразени 2222.

За данните утре сутрин (т.е. за 10 април), тази тенденция прави следните прогнози:
Установени заразени 656.
Починали 29.
Общо заразени 2317.
Да уточня, че всички тези прогнози са направени на 2 април, когато бе втората критична точка на моя модел.
.
Кратък коментар в четири пункта:

1. Моята втора и „печеливша“ траектория на броя на заразените и починалите започва да изостава - в хубавия смисъл - от съобщените данни, това е все пак добра новина. Тази траектория си остава моя фаворитка до следващата критична точка на модела ми – 14 април.

Експорт на съдържанието