Този сайт е личен. Всички материали в него изразяват само и единствено моите собствени виждания, убеждения, възгледи и позиции. Всички съдържащи се тук принципни становища и идеи не са имали, нямат и няма да имат за цел да засегнат човешката и професионалната чест на когото и да било.
  Нищо, написано тук, по никакъв начин не може да ангажира нито един от моите настоящи и бъдещи работодатели от правителствени и неправителствени, областни и общински, корпоративни и частни организации, от университети и академии.
  Отсега нататък аз, като наемен работник на умствения труд, искрено се надявам, че моето мнение по даден въпрос няма да стане повод да бъдат застрашени интересите (икономически и финансови, материални и морални) на работодателите ми, само защото това мое мнение не е допаднало на някой от властимащите - министър-председател, председател на Народното събрание, президент, министър, депутат, висш магистрат, областен управител или кмет.
  Mисия на сайта >>

Диктатура на корупцията

  Явно абсолютно реалната възможност да се загубят евро-изборите и изпитаният неистов, просто панически страх от това, доведе до своеобразен "катарзис", до коренна промяна в политическата и икономическата ситуация у нас - така смята мой познат, който успява да поддържа близки отношения с върхушките (върховете) и в ГЕРБ, и в БСП.

Опция 4

  Наистина не мога да проумея политическата пасивност, социумното безсилие, социеталното безхаберие и социалното безразличие на нашето общество.
  Турци, гърци, (северно)македонци, албанци, сърби, румънци - абсолютно всички край нас, абсолютно всички край нас протестират, когато трябва, борят се, когато е необходимо, мобилизират се, когато се налага, вдигат се на крак, когато чувстват, че са длъжни да го направят!

Наука и Посредственост

  Случайно срещнах днес приятел и колега от Науката за сигурността. Казах му набързо за новата ми книга. Той нещо се бе обезверил. Сподели следното:
  - Опасявах се, че дъното на българската наука е при размиването на всякакви критерии кой може и кой не може (като способност) да прави наука. Науката ни стана общодостъпна, не си решил, не си се превърнал в учЕн! В нея се настаниха кохорти с апетити за научни степени и звания.

Еманация на лошото в нас и у нас

  С приятели, познати, колеги, просто случайно срещнати в (гр)адския транспорт хора напоследък си блъскаме главите над феномена – да живеем в много зле управлявана държава, която се влачи на опашката в Европа, да са ни яхнали некомпетентност и корупция в небивали мащаби, младите да емигрират на талази, тези, които си идват за малко да изпитват културен шок от това, в което се превръщаме, но в същото време никой да не протестира! Никой! Само ние в цяла Европа не протестираме, само ние мълчим, задъхваме се от апатия и се задавяме от безразличие.

Настоящето е ипотекирано, бъдещето е капарирано

  Защо при бюджетен излишък се взимал нов заем?
  Ами такава е цялата същност на управлението - това е толкоз просто и логично:
  Парите от настоящето те харчат докато са на власт, парите от бъдещето те харчат, за да бъдат пак на власт.
  Настоящето е ипотекирано, бъдещето е капарирано.

Експорт на съдържанието