Този сайт е личен. Всички материали в него изразяват само и единствено моите собствени виждания, убеждения, възгледи и позиции. Всички съдържащи се тук принципни становища и идеи не са имали, нямат и няма да имат за цел да засегнат човешката и професионалната чест на когото и да било.
  Нищо, написано тук, по никакъв начин не може да ангажира нито един от моите настоящи и бъдещи работодатели от правителствени и неправителствени, областни и общински, корпоративни и частни организации, от университети и академии.
  Отсега нататък аз, като наемен работник на умствения труд, искрено се надявам, че моето мнение по даден въпрос няма да стане повод да бъдат застрашени интересите (икономически и финансови, материални и морални) на работодателите ми, само защото това мое мнение не е допаднало на някой от властимащите - министър-председател, председател на Народното събрание, президент, министър, депутат, висш магистрат, областен управител или кмет.
  Mисия на сайта >>

Полът като биологическа предопределеност и-или социална роля.

  В съседния блок от няколко години наблюдавам две деца - сестриче и братче, или близнаци, или сестричето е малко по-голямо, но братчето е по-едричко и са като две капки вода.
  Винаги майка им бе с тях - на пазар, до училището, на разходка... Бащата обикновено ръчка нещо по колата или бистри футбол на пейката между блоковете с други мъже. А като мина аз, подхвърля нещо и за политика, макар да знае, че няма да ме въвлече в разговор.

Увереността на идиотите в себе си

  Нашият народ понякога е "стрелял" точно в десетката. Всъщност, не знам защо се казва "точно в десетката", макар че се досещам. Но аз никога не съм стрелял с нищо друго, освен с думи...
  
  Та народът ни го е казал много точно:
  Луд умора няма.
  
  През живота ми много хора са ме ядосвали или са ми късали нервите. Но най-много пакости са нанасяли именно онези, за които се отнася тази поговорка.

Нежелание за промяна

  Все съм си мислил, че систематични глупости може да говори и прави онзи, който е не просто глупав, а глупак. А когато човек е глупак, да перифразирам един съветски филм, то това е задълго, почти за цял живот.
  
  Но в последно време, когато Властта (за да обхвана всички власти) постоянно ни сервира абсурди, граничещи с глупостта (или глупости, граничещи с абсурда), аз се замислям малко по-надълбоко.
  Вярно е, че поради безумно снижения критерий за кадровия подбор (един от най-тежките грехове на Властта през последните десетина години), на високи позиции бяха изстреляни и персони, на чието лице е изписано, че не блестят с ум, да не говорим за интелект.

Камбаната бие за теб

  Гледайки какво причиняват на Десислава Иванчева, си казах - ако бях Оруел, щях да напиша страшна книга за България "2081".
  От Оруел щях да взема само това с главните букви:
  ВОЙНАТА Е МИР.
  Войната с обществото.
  СВОБОДАТА Е РОБСТВО.
  Свободата при фейк-демокрацията
  НЕВЕЖЕСТВОТО Е СИЛА.
  Невежеството на безконтролните.

Змия спасява риби от удавяне

  Моите симпатии и съчувствия са изцяло на страната на родителите на децата с увреждания.
  Не ми харесва това "с увреждания". Тези деца са само по-различни от гледна точка на това, което е прието за нормално. Но колко нормални хора у нас са всъщност деца на родители с ментални и ценностни увреждания!

Експорт на съдържанието