Този сайт е личен. Всички материали в него изразяват само и единствено моите собствени виждания, убеждения, възгледи и позиции. Всички съдържащи се тук принципни становища и идеи не са имали, нямат и няма да имат за цел да засегнат човешката и професионалната чест на когото и да било.
  Нищо, написано тук, по никакъв начин не може да ангажира нито един от моите настоящи и бъдещи работодатели от правителствени и неправителствени, областни и общински, корпоративни и частни организации, от университети и академии.
  Отсега нататък аз, като наемен работник на умствения труд, искрено се надявам, че моето мнение по даден въпрос няма да стане повод да бъдат застрашени интересите (икономически и финансови, материални и морални) на работодателите ми, само защото това мое мнение не е допаднало на някой от властимащите - министър-председател, председател на Народното събрание, президент, министър, депутат, висш магистрат, областен управител или кмет.
  Mисия на сайта >>

Димитър Аврамов, „Новата държава“

Една много солидна и респектираща монография.
Казвам го, без да познавам лично автора и даже без да имам нито преки, нито косвени впечатления от него.
Но винаги ми е някак особено радостно, когато прочета силна книга на български автор.

Добрият естраден певец се изложи

Като всяко чудо,
което винаги е у нас не повече от три дни, докато ни лашнат като лапнишарани в друга посока,
и ужасната глупост, изречена от иначе много добрия естраден певец Орлин Горанов, за Холокоста мина и замина.
Глупостта е изречена, забравете!
Макар че това не е глупост, а гадост.
Цитирал бил великия шахматист Боби Фишер.

Кратък полет на кукувичето гнездо

За първите два дни от първата седмица на март имаме 4991 (2588 и 2403) нови заразени.
За цялата първа седмица на февруари имахме 4986 нови заразени.
За първите два дни на миналата седмица имахме 3725 нови заразени, т.е. с 1266 нови заразени по-малко, отколкото през първите два дни на тази седмица.

Д-р Гюро Михайлов

Минутка внимание:
За понеделник 2588 нови заразени и 117 починали от/с вируса!
Предният понеделник заразените бяха с 600 по-малко.
Когато новите заразени бяха 2600 на седмица имаше строги ограничения. Когато имаме 2600 заразени за ден, ние махаме ограниченията!

Вирусът: Дни 353-359

28 февруари, Вирусът: Дни 353-359

Равносметката до Ден 359 на вируса:
247038 официално установени заразени, 10191 починали.

Нарастването на официално установените заразени:

22.02.-28.02. 1925 1800 1733 1822 1681 1079 322 общо 10362
15.02.-21.02. 1068 1349 1246 1086 1463 548 227 общо 6987
08.02.-14.02. 1115 1212 913 1070 966 506 163 общо 5945
01.02.-07.02. 832 967 719 883 910 493 182 общо 4986
25.01.-31.01. 772 827 598 560 695 349 130 общо 3931
18.01.-24.01. 570 544 482 455 566 266 121 общо 3004
11.01.-17.01. 620 750 535 535 552 233 77 общо 3302
04.01.-10.01. 1029 1310 1002 867 753 394 105 общо 5460
28.12.-03.01. 337 1438 1729 1046 247 340 171 общо 5308
21.12.-27.12. 1277 1799 1615 772 257 469 332 общо 6521

Експорт на съдържанието