Този сайт е личен. Всички материали в него изразяват само и единствено моите собствени виждания, убеждения, възгледи и позиции. Всички съдържащи се тук принципни становища и идеи не са имали, нямат и няма да имат за цел да засегнат човешката и професионалната чест на когото и да било.
  Нищо, написано тук, по никакъв начин не може да ангажира нито един от моите настоящи и бъдещи работодатели от правителствени и неправителствени, областни и общински, корпоративни и частни организации, от университети и академии.
  Отсега нататък аз, като наемен работник на умствения труд, искрено се надявам, че моето мнение по даден въпрос няма да стане повод да бъдат застрашени интересите (икономически и финансови, материални и морални) на работодателите ми, само защото това мое мнение не е допаднало на някой от властимащите - министър-председател, председател на Народното събрание, президент, министър, депутат, висш магистрат, областен управител или кмет.
  Mисия на сайта >>

Зациклили в своята безпросветност

Безкнижниците са off-line. Илитератите са аналогови.
Моноезичните са клаустрофоби.
Домодерните са провинциални.
Те не разбират вкуса на времето.
Те не схващат отвореността на пространството.
Те не проумяват посоката на вятъра.
Те не съзнават вълната на прилива.

Не знам на какво ги учат и как ги обучават

Гледам и слушам едни хора в полицейски униформи. Не най-важните, не носещите най-голямата отговорност.
Размахват пръст на обществото, заканват се, гледат строго и демонстрират мускули.
Не знам вече на какво ги учат и как ги обучават в Академията на МВР.
Преди време там имаше като преподаватели сериозни стълбове на науката за сигурността и вътрешния ред. Постепенно ги отстреляха и отпенсионираха - къде законно, къде не.

Прякорът и „Шпигел“

Някога, в средата на 90-те, се откри възможност с Димитър Йончев да направим анализ за ситуацията в страната ни за самия "Шпигел". Това за нас бе огромна чест, защото това не е просто списание, а класика в жанра! По него се сверяват часовници, то и сега съхранява и значението си, и влиянието си.
Тогава ние написахме нашия анализ. Но се завъртяха други събития по света и у нас и така и не попаднахме в списанието.

Герберщината – 3

След някакви си два мои статуса за административния произвол на герберите, продължавам да получавам много ето такива писъмца (запазвам правописа и краснословието без никаква намеса):
„Бих искал да добавя и себе си към статистиката с шантаж от работодателя заради принципната си позиция. Поради законови съображения не мога да представя обстоятелствата.“

Герберщината – 2

Моят статус вчера за писмо на приятел, разказващ какво правят „ГЕРБ“, как уволняват достойна учителка (и не само нея) за отказ да присъства на сбирането в Техпарк, предизвика серия от писма до мен на „лични“.
Някои от тези писма не мога да публикувам по изричната молба на авторите им, а други - защото ще стане ясно за какво и за кого се отнасят и ще подложа хората на опасност от репресии.

Експорт на съдържанието