Този сайт е личен. Всички материали в него изразяват само и единствено моите собствени виждания, убеждения, възгледи и позиции. Всички съдържащи се тук принципни становища и идеи не са имали, нямат и няма да имат за цел да засегнат човешката и професионалната чест на когото и да било.
  Нищо, написано тук, по никакъв начин не може да ангажира нито един от моите настоящи и бъдещи работодатели от правителствени и неправителствени, областни и общински, корпоративни и частни организации, от университети и академии.
  Отсега нататък аз, като наемен работник на умствения труд, искрено се надявам, че моето мнение по даден въпрос няма да стане повод да бъдат застрашени интересите (икономически и финансови, материални и морални) на работодателите ми, само защото това мое мнение не е допаднало на някой от властимащите - министър-председател, председател на Народното събрание, президент, министър, депутат, висш магистрат, областен управител или кмет.
  Mисия на сайта >>

Вирусът: Ден 262

23 ноември, Вирусът: Ден 262

Равносметката за Ден 262 на вируса:
124966 официално установени заразени, 3069 починали.

Нарастването на официално установените заразени:

23.11-29.11. 3146
16.11.-22.11. 3519 4828 3938 3899 3983 2279 1123 общо 23569
09.11.-15.11. 3816 4390 3945 3414 4212 2498 816 общо 23091
02.11.-08.11. 2427 4041 4054 3754 3839 2301 675 общо 21091
26.10.-01.11. 2243 2569 2760 2689 2891 1803 1225 общо 16180
19.10.-25.10. 1024 1336 1472 1595 1589 1043 327 общо 8386
12.10.-18.10. 587 785 819 914 998 603 395 общо 5101

Вирусът: Ден 261

22 ноември, Вирусът: Ден 261

Равносметката за Ден 261 на вируса:
121820 официално установени заразени, 2880 починали.

Нарастването на официално установените заразени:

16.11.-22.11. 3519 4828 3938 3899 3983 2279 1123 общо 23569
09.11.-15.11. 3816 4390 3945 3414 4212 2498 816 общо 23091
02.11.-08.11. 2427 4041 4054 3754 3839 2301 675 общо 21091
26.10.-01.11. 2243 2569 2760 2689 2891 1803 1225 общо 16180
19.10.-25.10. 1024 1336 1472 1595 1589 1043 327 общо 8386
12.10.-18.10. 587 785 819 914 998 603 395 общо 5101

Борба за светлото минало

Властта заряза битката за по-добро бъдеще за България, очевидно проваляйки се днес в битката за по-добро настояще. И затова, като се възползва от споровете с Македония за Македония, изведнъж заряза претенциите си за регионален лидер, зачеркна всичко, което говореше по време на европредседателството и се захвана по пехливански да се бори за по-далечното светло минало – главно за онова от края на по-миналия и първата половина на миналия век.

Вирусът: Ден 260

21 ноември, Вирусът: Ден 260

Равносметката за Ден 260 на вируса:
120697 официално установени заразени, 2820 починали.

Нарастването на официално установените заразени:

16.11.-22.11. 3519 4828 3938 3899 3983 2279
09.11.-15.11. 3816 4390 3945 3414 4212 2498 816 общо 23091
02.11.-08.11. 2427 4041 4054 3754 3839 2301 675 общо 21091
26.10.-01.11. 2243 2569 2760 2689 2891 1803 1225 общо 16180
19.10.-25.10. 1024 1336 1472 1595 1589 1043 327 общо 8386
12.10.-18.10. 587 785 819 914 998 603 395 общо 5101

Чем богаты, тем и рады

Разбира се, че трагедията с двамата починали в болницата пациенти е голяма.
Само че винаги е важно зад дърветата да видим гората.
Ние научаваме за подобни случаи, както и за случаи на починали докато ги разкарват из различните болници, само защото конкретни роднини се обаждат на телевизиите и разказват за станалото.

Експорт на съдържанието