Този сайт е личен. Всички материали в него изразяват само и единствено моите собствени виждания, убеждения, възгледи и позиции. Всички съдържащи се тук принципни становища и идеи не са имали, нямат и няма да имат за цел да засегнат човешката и професионалната чест на когото и да било.
  Нищо, написано тук, по никакъв начин не може да ангажира нито един от моите настоящи и бъдещи работодатели от правителствени и неправителствени, областни и общински, корпоративни и частни организации, от университети и академии.
  Отсега нататък аз, като наемен работник на умствения труд, искрено се надявам, че моето мнение по даден въпрос няма да стане повод да бъдат застрашени интересите (икономически и финансови, материални и морални) на работодателите ми, само защото това мое мнение не е допаднало на някой от властимащите - министър-председател, председател на Народното събрание, президент, министър, депутат, висш магистрат, областен управител или кмет.
  Mисия на сайта >>

България: напред, кръгом и пак напред!

  1.
  България е като онзи войник, който се движил само напред: напред, кръгом и пак напред!
  07.03.2018 г.
  
  
  2.
  Оруел трябва да се препрочита най-редовно.
  "Войната е мир. Свободата е робство. Невежеството е сила.“
  "Всички животни са равни, но някои са по-равни от други."
  Нищо ново под слънцето.

Дорис Нейсбит, Джон Нейсбит, "Овладяване на мегатенденциите. Осъзнаване на реалностите и действие в развиващия се нов свят"

  Изключително полезна книга
  1.
  Днес, докато висях в една от институциите по мои си дела, написах нещо във ФБ, натиснах "Споделяне" и то ... изчезна. Може пък да се появи, да се завърне като блуден син.
  Там разказах как чаках при Съдебната палата трамвай 5, но той не идваше. Обадих им се в Центъра, да, имало авария, поне час-два нямало да има трамвай. Ами напишете на спирките, посъветвах ги, хората стоят в неизвестност, бързат - някои за болници, други за друго. Оттам ме скастриха с остър тон, но обещаха.

Държава с отслабваща имунна система

  Както ми казваше един лекар, проблемът не е, че върлува заразна болест, проблемът е в изтощената имунна система на организма. Един млад и здрав организъм може да лекува инфекцията, дето се вика, с две бири и леко прокашляне, а един възрастен и отслабнал организъм същата инфекция може да го доведе до бронхопневмония. Или до нещо по-тежко и по-фатално.

Качествено нов етап на деградацията на държавността

  Всъщност, "гинка" не е просто отделно взето колосално безобразие, нека не се лъжем. Това е начало на качествено нов етап на деградацията на нашата държавност. Първият управленски акт на реално притежаващата държавата ни партия - гинки за егоистично разграбване на България...
  Държавата ни е похитена от една безскрупулна прослойка. Тя осъществява практически пълен контрол върху четирите власти - законодателна, изпълнителна, съдебна и медийна; може да принуждава с мека или груба сила депутатите, така че винаги да има тематични мнозинства, като държи в запас за политически рекет партия-идиотка; налага в опозиционната партия архаични теми за дневен ред, които я правят абсолютно неадекватна и тотално декоративна; и владее нужните манипулиращи и демагогски ресурси да си поръчва желаните изборни резултати.

Държава опасна за националната сигурност

  В политическите науки има редица теории за държавата, за нейната роля, функции, права, отговорности, способности, инструменти и ресурси.
  Но всички тези теории са безсилни да обяснат процеси, при които:
  1. Държавата се разграничава от обществото като най-голямата общност от хора, обитаващи нейната територия, снема от себе си грижата за неговото бъдеще и дори системно работи срещу това бъдеще, разглеждайки го като заплаха за нейните амбиции и намерения.
  2. Държавата се използва като средство за прехвърляне на всички видове собственост в ръцете на тези, които са я похитили и я контролират в свой личен и групов интерес, с което всъщност обезсмислят самата нейна, на държавата, същност.

Експорт на съдържанието