За Холокоста и България – 2

Наскоро писах за Холокоста и за това къде сме ние като държава и общество в този безсрамно чудовищен процес.
Да, благодарение на достойни българи нашите (в т.нар. стари земи) евреи са били спасени.
Но с участието и на български власти са пратени в пещите на смъртта евреите в окупираните от България съседни (т.нар. нови земи) територии.
Понеже през 1992-1994 и 2002-2006 г. имах възможност да чета значителен брой документи на наши министерства и ведомства, то когато се запознавах с несметното количество материали за съдбата на евреите, за които, да го кажа направо, е носила отговорност българската държава, аз с удивление виждах, че те като форма и изказ са си все в същия официално-приповдигнат дух, има очевидна приемственост, вероятно такъв е езикът на властта и на дипломацията.
Само че съдържанието, съдържанието…
Държавни представители от най-висок и от по-нисък административен ранг спокойно, делово, със съблюдаване на точките и запетаите на нормативните документи, с убийствено хладнокръвие, което винаги е черта на бюрократичния стил, обсъждат, анализират, разпореждат, предлагат, отчитат, правят изводи за какво? Всъщност за жестоката разправа с хиляди живи човешки същества, сред които има и изявени личности, но и неграмотни хорица, подписващи се с палец.
Много малко, бих казал безкрайно малко са документите, в които се доравя съпричастност, в които се чувства, че авторът си дава сметка какво ще се случи с тези нещастни човеци – мъже, жени, деца.
Разбира се, че спасяването на българските (в старите земи) евреи е истински подвиг на изявени и смели българи. Но като си казваме Спасихме българските евреи!, сякаш цялата държава, цялото общество, целият народ, всички българи до един са ги спасили. И това ни стига, за да не се интересуваме повече – как се е случило, кои са спасителите, кой се е скатавал страхливо, кой не си е мръднал пръста, кой е смятал, че това не го засяга, кой още не достигнали до пещите на смъртта предишните собстеници, вече е започнал да си присвоява нагло техните къщи и авоари! И спасителите, и страхливците, и безучастните, и алчните – те са все част от българската държава, от българското общество, от българския народ, от нас, от нашата обща история и памет.
Вероятно винаги е така – когато в една държава се случват значителни позитивни неща, всички казват победата е обща, наша, на всички ни. Точно така когато победихме БСП (к) на изборите в Перник – изведнъж се изсипаха знайни и незнайни хора – все победители! Ликуваха и се радваха, преливащи от бодрост и енергия. Докато ние двадесетината в офиса на СДС нямахме никакви сили, едва се влачехме, защото бяхме крайно недостатъчни, търсехме кой да ни помогне, не спяхме нощем, не отдъхвахме денем. Но победата е на всички! Когато обаче претърпявахме загуба – тя беше на конкретни хора. Те ставаха символи на злото, бяха отлюпсвани, обявявани за предатели, за внедрени от ДС, за какви ли не.
Така е наистина... Победите, позитивните дела имат безброй бащи, а загубите, негативните деяния – малцина майки…
Всъщност и при победите, и при загубите, и при позитивните дела, и при негативните деяния, всеки има дял, всеки е допринесъл с участие или безучастие.
В този смисъл търся мястото и ролята на България в участта на всички наши евреи във всички наши земи - и в щастливото спасяване на тези, които са били в част от нашите земи; и в ужасното унищожаване на останалите – това си е все наше общобългарско дело. И ние трябва да знаем истината за него – цялата истина.
Защо е нужно това?
Преди няколко дни писах – защото спомените от миналото могат да станат спомени от бъдещето.
Защото човекът не се е променил чак толкова много за последните 70-80-90-100 години. Той просто не е поставен сега в ситуацията или-или. Но може да бъде поставен. И ако не си е взел поуки от предшините подобни ситуации, той е в състояние да отприщи безкрайно лоши свои черти, да покаже твърде нелицеприятен свой нрав. Или най-малкото, да се направи, че него това не го засяга, да остане безучастен и апатичен тогава, когато други хора, хиляди, десетки хиляди, а може би стотици хиляди и дори милиони, ще страдат и защо не – ще вървят като стадо към кланица – на заколение.
Ако това може да ни служи за някаква утеха, огромен брой евреи в Германия и в победените от Германия държави е можело да бъдат спасени, но Европа и САЩ, демократичните държави не са желаели да ги приемат, обърнали са им гръб по всевъзможни - финансови, политически, икономически, социални и други подбуди. Това също е грях, за който се мълчи. Но включително и този грях може да ни помогне да разберем защо тази най-велика форма на управление и обществен живот – либералната демокрация, базирана на частната собственост, пазара, върховенството на закона, човешките права и свободи - днес се намира в тежка криза и (по)ражда на все повече места уродливи популисти и ксенофоби, нарцисисти и циклофреници, шмекери и еднокнижници като свои политически водачи…

В заключение, ето един документ – наш, български документ, на българската държава, а значи, уви, и на всички нас.
Доклад от Александър Белев, комисар за еврейските въпроси,
до министъра на вътрешните работи и народното здраве относ-
но изселването на евреите от Македония и Беломорието
София, 4 февруари 1943 г.
До Господина Министра на
вътрешните работи и народното здраве
ДОКЛАД
от Александър Белев,
Комисар за еврейските въпроси
Относно изселването на евреите
от Македония и Беломорието
Господин Министре,
1.

в) Изселването трябва да започне от началото на Март като месечно
могат да се изселват 10000–20000 души, равни на 10–20 специални изселнически влакове.
г) Изселващите се евреи трябва да бъдат предадени в предварително определени гари.
д) Събирането на евреите в концентрационни лагери и довеждането им до съответните гари е в тяжест на Комисарството.
е) От предаването на евреите на германските власти те загубват българското си поданство, ако са имали такова, и българската власт престава да се интересува за тях.
ж) Евреите, които се изселват, могат да вземат със себе си най-много 50–60 кгр. (и то само дрехи, завивки и храна за пътя, който ще трае 10–15 дни) на човек. Девизи и валута няма да се вземат.
з) Разписанието на специалните влакове, които ще дойдат от Райха, ще се уговори направо между германските и българските железници.
и) Евреите трябва предварително да бъдат съсредоточени в лагери близо до отправните гари, за да бъдат натоварени на влаковете щом пристигнат. Ще трябва да се прави сметка, че евреите ще трябва да престоят в лагерите 10–15 дни, а може би и месец.
к) Не е желателно евреите (евентуално и гърците), които ще бъдат вдигнати от Беломорието, да минат през турска или гръцка територия. За това те ще трябва да бъдат съсредоточени и предадени на някоя нормална гара в старите предели.
л) Вдигането на евреите от всяко населено място трябва да стане по възможност наведнъж, за да се избегнат бягствата и отиването в чети.

2. Ако се започва изселването на евреите добре е то да обхване и евреите от старите предели. След изселването на евреите от Македония и Беломорието, българските евреи ще живеят винаги под страх, че всеки момент могат да бъдат изселени, и ще реагират съответно. При това положение те могат да ни създадат много неприятности във всяко отношение.
3. Ако се възприеме изселването на евреите само от Македония и Беломорието, ще следва все пак да се вземат известни предпазни мерки по отношение на евреите от старите предели. На първо място трябва незабавно да се вземат в трудови групи всички мъже от 18 год. нагоре до 48
год., като в трудовите групи бъдат поставени под строг надзор, за да се осуетят бягствата.
4. За провеждане на изселването от Македония и Беломорието ще бъде необходимо:
а) Да се създадат лагери около Скопие и Битоля за евреите от тези градове. Могат да се предвидят лагери и около Щип и Пирот за евреите от тези градове. Вдигането на евреите ще стане от най-близките до лагерите гари.
Приблизителния брой на евреите в Скопие е към 4.000, в Битоля към 3.000, в Щип към 800, в Пирот към 300. В останалите градове на Македония евреите са малко: най-много във Велес – около 50 семейства и в Гевгели – около 30 души. Евреите от тези градове ще бъдат съсредоточени в лагерите около Битоля и Скопие. Приблизителния брой на евреите в
Беломорието е към 6.000.
Евреите от Беломорието ще трябва да бъдат съсредоточени в лагери в старите предели: към Радомир би било може би най-удобно. Този лагер ще трябва да бъде сравнително най-голям и трябва да побира 8.000 най-малко.
б) След установяване местата на лагерите ще следва да се пристъпи към построяване и организиране на лагерите с оглед да бъдат готови до началото на Март. Ако в съответните места има готови постройки, удобни за целта, ще може да бъдат използвани, ако има възможност да се осигури надзора над събраните в тях евреи. Ако такива постройки няма ще трябва
да се построят лагери от дъсчени бараки. Ще трябва следователно да се осигурят:
мястото: сухо, наклонено, с вода, достатъчно просторно;
дървения материал;
охраната на лагерите от полицията или войската;
здравна служба за предпазване от епидемии;
кухни и хранителни продукти за евреите и персонала на лагерите;
хранителни продукти запас за 10–15 дни пътуване;
работната ръка за постройката на лагера (евентуално от еврейските работни групи);
финансирането на лагерите ще стане със средствата на Фонда „Еврейски общини“.
За целта ще трябва да се осигури съдействието на трудовите войски, на Главното комисарство по снабдяването, на Дирекцията на полицията, на Главната Дирекция на народното здраве, на службата за обществените бедствия, на Дирекцията на железниците, на Дирекцията на пощите и на Щаба на войската.
в) От делегатите на Комисарството ще се поискат незабавно списъци на евреите по семейства в съответните общини, с означение на името, пола, възрастта и професията.
г) Вдигането на евреите от градовете където са малко на брой трябва да стане наведнъж и без предизвестие, като се осигури за съответния ден пълното съдействие на полицията, и ако е нуждно, и на войската.
Вдигането на евреите от градовете където са повече на брой може да стане постепенно под формата на принудително изселване в други градове или лагери.
д) За транспорта на евреите до лагерите ще трябва да се осигурят превозни средства. В повечето случаи превозването ще стане по железниците. Камионен превоз ще бъде необходим за евреите от Кавала поне до Драма. Евреите в Кавала са над 2000 души.
е) Ще бъде необходимо Министерския Съвет да реши: безплатния превоз на евреите по БДЖ и отпущане на вагоните по искане на Комисарството;
отпущането на необходимите хранителни продукти за лагерите и пътуването на евреите;
отпущането на местата за лагерите, ако са държавни или общински и завземането на частни места, ако е необходимо;
отпущането на материалите за постройката на лагерите;
лишаването от българско поданство на евреите, които бъдат изселени; осигуряването на съдействието на полицията и евентуално на войската по искане на Комисарството във връзка с изселването на евреите;
конфискуването на имуществата на изселените евреи.
ж) Комисарството ще следва да издаде наредби:
за отчетността на лагерите;
за управлението и ликвидирането на имуществата на изселените евреи.
5. Надзора и ръководството на изселването трябва да принадлежи на Комисарството.
6. Ако не се реши изселването на евреите и от старите предели все пак ще може да се използва случая за отстранение на нежелателните евреи от тези предели. За това броя на евреите, чието изселване ще трябва да се уговори, трябва да се посочи по-висок, например 20.000 души.
7. Изселването трябва да се запази в тайна. Постройката на лагерите трябва да се извърши, без да се обяснява за какво ще служат. При вдигането на евреите от градовете не следва да им се съобщава, че ще се изселват в чужбина, а ще им се обяснява, че се преселват в други части на страната и че до намиране места, ще стоят в лагери.
8. Концентрирането в лагерите трябва да бъде извършено най-късно в началото на Март за Македония и най-късно до края на Март за Беломорието.
Комисар: [подпис] Ал. Белев
  
  02.02.2021 г.

Отговор

Съдържанието на това поле е поверително и няма да бъде показвано публично.
CAPTCHA
Този въпрос се изисква за спам превенция.
   _  _   _____          _ 
__| | | |_ |_ _| _ __ ___ __| |
/ _` | | __| | | | '_ ` _ \ / _` |
| (_| | | |_ | | | | | | | | | (_| |
\__,_| \__| |_| |_| |_| |_| \__,_|
Въведете показаните ASCII символи с цифри и малки или големи букви на латиница.