Вирусът: Ден 57

2 май, Вирусът: Ден 57

1611 официално установени заразени, 72 починали.

Нарастването на официално установените заразени:

23.03.-29.03. 19 12 18 23 33 37 25 общо 167
30.03.-05.04. 18 25 33 37 28 21 24 общо 186
06.04.-12.04. 21 16 30 13 14 21 7 общо 122
13.04.-19.04 19 40 48 42 40 19 31 общо 239
20.04.-26.04. 51 49 66 90 63 56 58 общо 433
27.04.-03.05. 39 50 51 53 47 23 общо 263

Да напомня данните за отделните дни от седмицата:

Понеделниците: 128 + 39 = 167
Вторниците: 142 + 50 = 192
СрЕдите: 195 + 51 = 246
Четвъртъците: 205 + 53 = 258
Петъците: 178 + 47 = 225
Съботите: 164 + 23 = 187
Неделите: 145

Да повторя за 2 май:
1611 официално установени заразени, 72 починали.

Двете „добри“ мои траектории за 2 май даваха следните „прогнози“:

Първа траектория:
1681 официално установени заразени, 71 починали, 7503 общо реално заразени.
Втора траектория:
1714 официално установени заразени, 74 починали, 7944 общо реално заразени.

Вижда се очерталата се тенденция и двете „добри“ мои траектории да дават по-лоши и все по-лоши прогнози по отношение на официално установените заразени в сравнение с обявените данни. Разминаването на по-добрата траектория нараства от 2% на 4% и отгоре, което говори много.
Дори да отчетем факта, че вчера беше почивен ден и това досега неизменно водеше до даване на по-ниски данни, ясно е, че моят математически модел започва постепенно да изостава от реалността.
Но, както казах, аз ще проследя нещата без модификация на модела докато излязат данните за периода 3-5 май. Надявам се, че именно нарастващото разминаване между „прогнозни“ и официални данни ще ми позволи да разбера какво се случва у нас и защо има такова някакво непонятно засега за мен развитие на нещата въпреки про-вирусното поведение на обществото.

За утре с данните за 3 май двете мои „добри“ траектории дават следните „прогнози“:

Първа траектория:
1723 официално установени заразени, 73 починали, 7638 общо реално заразени.
Втора траектория:
1758 официално установени заразени, 76 починали, 8166 общо реално заразени.
  
  
  
  
  
Нямам рационално обяснение защо:

От една страна, ние:
--- като народ сме сред най-бедните и най-боледуващите, най-застаряващите и с най-уязвима система за здравеопазване в Европа;
--- също така като народ сме силно недисциплинирани и слабо зачитащи личното пространство на другите;
--- имаме огромни маси хора с безобразно ниски хигиенни навици и десетки скупчвания на хиляди човешки същества, живеещи в гета с потресаващо лоши санитарни условия;
--- системно и абсолютно масово игнорираме (Цветница, Великден, след 27 април) дори елементарните изисквания за предпазване от вируса и голяма част от нас се държат на практика про-вирусно...

А от друга страна, ние сме най-малко засега страдащият от вируса народ в Европа!

Според изчисления на мой приятел, ако у нас се случеше и 20% от онова, което се случва в 80% от европейските държави, тук би било ад - психически, властови, медицински, финансов и икономически..

Веднага ще кажа, за да не бъда обвинен в противното:
Аз се радвам, че се случва това нещо у нас, за което нямам рационално обяснение.
Просто науката ме е научила да вярвам, че в нашия свят има определена логика за всичко, което се случва и той затова е познаваем.
От ранната модерност велики философи са казвали с патос и преклонение: Нашият свят е познаваем! А е познаваем, защото в него е вградена съдържателна логика, която може постепенно да бъде разгадана.

С други думи - продължавам да смятам, че за всичко, което се случва си има рационално обяснение.
Но аз не мога да си обясня рационално това, за което написах в началото на този мой статус.
  
  
  
  
  
Не е по силите ми да отговарям на всички коментари и въпроси, пратени на „лични“.
Ще кажа само следното:

На близките си хора до края на месец май препоръчвам следните четири правила за поведение в новите условия на (от)падащи със скоростта на водите на Ниагарския водопад мерки, ограничения, забрани и препоръки:
Първо, не допускай приспиване на бдителността и не се поддавай на изкушението на мисълта, че епидемията отшумява и нивото на риск да се заразиш ти или твоите любими хора става все по-ниско и дори пренебрежимо ниско.
Второ, опитвай се максимално да се държиш в условията на отпадане на мерките и самоотстраняване на държавата от борбата с вируса, все едно, че мерките, които ограничават риска от заразяване продължават (тук – да поясня изрично - не става дума за абсолютно всички мерки-забрани, натрапени ни от властта, а за онези, които наистина снижават нивото на риска от заразяване).
Трето, смятай, че всеки, който пресича пътя ти, върви насреща ти, стои до теб на опашката, седи до теб в заведението или аудиторията, в ателието или салона, е потенциален носител на вируса (не, не да си мнителен до лична обида към другия, не да си преследван от фобии и мании, не да си паникьосан, не да се държиш агресивно, готов да вдигнеш скандал по най-малък повод, а да имаш едно наум, да си изградиш мислена система за ранно сигнализиране и превенция, да си създадеш невидима стена на защита от вируса, да минимизираш риска да ти бъде предаден вируса).
Четвърто, осъзнавай постоянно, че ти си този, единственият този, който може да те опази, ти се грижиш за себе си и не можеш да разчиташ, че другите ще те пазят така, както ти си готов да ги пазиш тях (ако някой е такъв човек, че да те пази и той теб, прекрасно, но не можеш да си позволиш лукса да смяташ, че такъв ще бъде всеки един друг човек, камо ли пък средностатистическият човек).

Горните правила са задължителни според мен, защото все още типичното поведение на мнозинството хора у нас не се подчинява на социалния закон:
Няма да правя на другите това, което не искам те да ми правят на мен!
А се подчинява на социалния закон:
Ще правя на другиге това, което и те ми правят на мен!

Когато първият социален закон стане норма за обществото ни, тогава не само по отношение на вируса, а и на практически всичко друго, ще ни бъде много по-лесно и доста по-леко да живеем. Дано вирусът ни доближи до осъзнаването, че може да бъде така, както е добре да бъде. Както е разумно да бъде. Както е естествено да бъде. Както е толкова човешко да бъде.

  
  
  
  
  
Не съм специалист, след почивните дни (защото през почивните дни очевидно лабораториите работят с по-нисък капацитет) ще кажа как са нещата с моя модел, който докъм 25-26 април работеше точно, после започна да губи точност. Днес разликите между реалните данни и най-близката до тях траектория за първи път надхвърли 4%. Но по-важното е, че макар разликата в точността да не е все още голяма, кривите на реалните данни и тези по моя модел започват да се различават по форма.

Консултирах се бегло с мой приятел, който не ми отстъпва като математика, но е много по-навътре в модели на ескалация на определени явления (вируси, мода, пожари, войни, лавини).
Малък проблем при него е, че не вярва на официалните данни и е убеден, че у нас се правят безобразно малко тестове (в Германия - 500 000 на седмица) и затова никой, абсолютно никой в България не може да разработи поне отчасти достоверен модел.

Без това да му бе съветът, аз от неговите разсъждения (все пак ограничени, сиреч кратки по време), си казах, по-скорпо помислих следното.

Вирусът в първите седмици се държи като всеки вирус, като всяка епидемия. Минава през силно ескалационна фаза (твърде опростено, затова не съвсем математически коректно, наречена от мен "геометрична", по геометрична прогресия - например 3 по 3 по 3 по 3).
След това една силно ескалационна епидемия тръгва по два пътя, условно казано "грипен" и "чумен".

Съвсем условно казано, акцентирам върху това, "Чумният" път следва графиката, върху която математиците от БАН (според мен) и аз (независимо от тези математици) приехме за базова - "геометрична фаза" (силно ескалационен ръст), "аритметична фаза" (слабо ескалационен ръст, условно по аритметична прогресия 3 плюс 3 плю 3 плюс 3), "стабилизационна фаза", "затихваща фаза".

Отново съвсем условно казано, "Грипният" път следва променена логика - той като че ли се самонасища, преяжда от заразени хора, уморява се, разпилява енергия, губи ищах, спихва се и спира.

"Чумният" път (малко садистично съхраних това му страшно название) е по-лош, защото изпуснат от контрол, вирусът може да погълне страшно много жертви. Страхувам се, че след като проспа 3 седмици, Русия в скоро време ще излезе на второ място след САЩ по заразени (аз от месец говоря на руските си приятели - не вярвайте, че това е обикновен грип, че това е западна провокация, че Европа страда защото е еврогейска, няма да ви се размине, а туткането на спотаилия се в бункера Путин ще ви излезе през носа, така че поне вие се пазете; сега те ми се оплакват - ти бе прав дорогой Ники!)...

„Грипният“ път на развитие на вируса, по който като че ли тръгва целокупна Европа, също съдържа една лоша новина.

Чумите и разпространяващите се по аналогични на тях закони заразни болести са епизодични, минават и заминават, може да се появят след 10, може след 100 години, може и да не се повторят, защото има ефективни - веднъж завинаги - ваксини или човек си изработва траен имунитет.

Гриповете и разпространяващите се по аналогични на тях закони заразни болести са сезонни, те идват всяка година или през 2-3, в нови варианти (мутации), за които има частично успешни ваксини и придобитият едната година имунитет почти не върши – ако изобщо върши работа – през следващата година.

Без да съм специалист, без да съм вникнал надълбоко в нещата, само подхвърлям едно свое тълкувание, че корона-вирусът от един момент нататък като че започва да се държи като (без да е) грип, сиреч на развитие по „Грипния път“. А това би означавало, че той ще има характера на сезонно заболяване и може да се окаже, че имунитетът, придобит едната година няма да върши почти никаква работа през следващата година.

Иначе доц. Мангъров може да твърди, че 500 000 българи минимум са се заразили, което би означавало, че с досега направените тестове би трябвало да сме установили поне 14 000 заразени (или били заразени), а ние имаме установени по-малко от 1700. Но дори той да е прав, всеки имунитет, дори стадният, всъщност не върши никаква работа (или почти никаква), защото е вероятно да е временно явление. Сиреч пак ще се питаме оти ручахме жабетата, само че с пъти повече жертви.

Заключение за по-накратко:
Имам подозрение, че корона-вирусът съчетава поведението на два типа зарази:
на епизодичните, имайки силно ескалационна фаза (ако бъде изпуснат от контрол);
и на сезонните - с честа повтаряемост и нетраен имунитет

И заключение на заключението - безумно вярвам, че до края на годината ще бъде намерена ваксина срещу корона-вируса, той не е познал, че човечеството ще седне покорно и покорено на задни лапки пред него!
  
  
  
  
  
Наистина вечерта не е време за размисъл.
Не знам дали утрото е по-мъдро от вечерта, но "по-мъдро" означава че не просто е толкова мъдро колкото вечерта, а дори още повече. А дали вечерта изобщо е мъдра? Съдейки по реакциите на предходния ми статус, може би трябва да си забраня каквито и да било статуси след 17.00.

Ето - мой ФБ-приятел изнесе данни, че ние правим по 150 теста на ден!
Не мога да повярвам! Кажете ми час по-скоро, че не са 150, а поне 510, аке не 1500!
Други държави правят по 7 000, 17 000, Германия - 70 000 (ако данните, които ми прати друг ФБ-приятел са точни) теста на ден, а ние - 150!
Че ние, ако е така, всъщност нищо не тестваме.
А ако нищо не тестваме, значи нямаме никаква обективна информация.
А ако нямаме никаква обективна информация, то на базата на какво вземаме управленски решения? Особено последните - за направо шоково свиване на извънредните мерки. не, не казвам трябвало ли е да се вземат, само се питам - на базата на какво са взети тези решения.
Защото управленските решения не могат да бъдат функция на това с кой крак е станал един много-важен-човек, а на базата на адекватна информация и сценарийно планиране, предлагащо различни възможни сценарии за развитие, така че въпросният много-важен-човек да избере най-добрият от тях.
  
  03.05.2020 г.

Отговор

Съдържанието на това поле е поверително и няма да бъде показвано публично.
CAPTCHA
Този въпрос се изисква за спам превенция.
 __   __ ____            _ 
\ \ / / | __ ) ___ __ __ __| |
\ \ / / | _ \ / _ \ \ \ / / / _` |
\ V / | |_) | | __/ \ V / | (_| |
\_/ |____/ \___| \_/ \__,_|
Въведете показаните ASCII символи с цифри и малки или големи букви на латиница.