Организацията в беда е като жив организъм

  Няма да навлизам прекалено в научните дебри. Само ще кажа, че има пет нива на сигурността (на индивида, на групата от индивиди, на държавата, на общността от държави и на света).
  Във второто ниво на сигурността (между Индивида и Държавата) са групите от индивиди - Общностите и Организациите. Общностите обикновено са мислени като супер-Индивид или макро-Индивид, а Организациите - като мини-Държава или микро-Държава.
  Това е теорията, науката.
  Но напоследък, на фона на някои разрушителни процеси в обществото ни, наблюдавайки редица организации, започнах да си мисля, че Организацията освен за своите членове да са нещо като мъничка Държава, много ми приличат като поведение на отделния Индивид. Дадох си сметка:
  Организацията Е жив Организъм и не бива да се изучава основно и само като умален вид на Държава
  
  Наблюдаваме, да речем, една Организация (Институция) - тя както човешкият организъм е нападан (буквално) от инфекция, вирус, също е нападната (преносно) от инфекция, вирус.
  Както организмът на човека се бори с вируса и ако има сили го преборва, а ако няма - бива разяден от инфекцията, така и
  Организацията се бори със символичната инфекция и от силите й зависи дали ще се справи с вируса.
  Досущ както Индивида, Организацията е в беда, между нея и чуждото тяло възниква колизия. Или Организацията ще отхвърли чуждото тяло, или чуждото тяло ще унищожи Организацията.
  Ето защо една Организация прилича много на един Човек.
Не бе ми минавало през главата по-рано колко категорична може да бъде тази прилика!
  Общоизвестното и общопреподаваното изучаване на Организациите през последните 1-2 десетилетия стана твърде абстрактно и формално, в същото време то е скучна материя за околонаучни разработки или изтезаващи студентите лекции.
  А всъщност организацията наистина е жив организъм от хора, рационален актьор, който на базата на наличните ресурси и информацията, с която разполага, прави съзнателни избори, формулира определени цели и разработва стратегии за тяхното постигане.
  За да функционира, Организацията се базира на Ценности и произвежда Блага. Успешната Организация съумява произвежданите Блага (напр. Сигурност) да вгражда като свои Ценности, а така също и да произвежда допълително от Ценностите (напр. Солидарност), които я изграждат (слепят).
  Ето защо когато Организацията бъде нападната от чуждо тяло (напр. парашутно назначено, некомпетентно ръководство; минал по гърбовете или през труповете на хората кариерист; калинка; надхвърлил нивото си на компетентност псевдопрофесионалист), тя боледува като Човек - разяждат се Ценностите, които я изграждат и не може да произвежда Благата, заради които съществува.
  И именно като при Човека, ако Организацията не съумее да отхвърли чуждото тяло, то чуждото тяло подобно на ескалираща, метастазираща инфекция ще разяде Организацията.
  Цял живот съм в Науката и не преставам да се изненадвам колко много неща Науката вече е изследвала и описала. Тези дни установих, че моите наблюдения и изводи за - да го кажем така -
  поведението на Организацията в беда,
  т.е. в ситуации на екзистенциален риск, когнитивна неопределеност и онтологична несигурност
  а именно, че това поведение на Организацията е като при жив Индивид, отдавна са изследвани и систематизирани от Науката...
  Организацията в беда - това е дилема или-или. Това е конфликт с нулева сума - победата на единия е загуба на другия. Сиреч или инфекцията ще унищожи Организацията, или Организацията ще се пребори с инфекцията. Междинен вариант няма.   Или ако има, той се нарича агония.
  
  24.01.2017 г.

Отговор

Съдържанието на това поле е поверително и няма да бъде показвано публично.
CAPTCHA
Този въпрос се изисква за спам превенция.
    __  __ _    ___  _ 
___ \ \ / / | |__ / _ \ | |
/ __| \ V / | '_ \ | | | | | |
| (__ | | | |_) | | |_| | | |
\___| |_| |_.__/ \__\_\ |_|
Въведете показаните ASCII символи с цифри и малки или големи букви на латиница.