Този сайт е личен. Всички материали в него изразяват само и единствено моите собствени виждания, убеждения, възгледи и позиции. Всички съдържащи се тук принципни становища и идеи не са имали, нямат и няма да имат за цел да засегнат човешката и професионалната чест на когото и да било.
  Нищо, написано тук, по никакъв начин не може да ангажира нито един от моите настоящи и бъдещи работодатели от правителствени и неправителствени, областни и общински, корпоративни и частни организации, от университети и академии.
  Отсега нататък аз, като наемен работник на умствения труд, искрено се надявам, че моето мнение по даден въпрос няма да стане повод да бъдат застрашени интересите (икономически и финансови, материални и морални) на работодателите ми, само защото това мое мнение не е допаднало на някой от властимащите - министър-председател, председател на Народното събрание, президент, министър, депутат, висш магистрат, областен управител или кмет.
  Mисия на сайта >>

Вирусът: Ден 7

  Като почти аналагов човек, не съм спец по чертаенето на графики, затова ползвам едни наготово, те са от друга тема и икономистите ги познават много по-добре от мен.
Но тези графики могат да се използват, както това го знаят епидемиолозите-математици, също и за разпространението на някои вируси.

Вирусът: Ден 6

  Казано е, когато не правиш преди да му е дошло времето каквото трябва,
то когато му дойде времето правиш три пъти повече от това, което трябва,
а ако и когато му е дошло времето не правиш каквото трябва,
то правиш със закъснение пет пъти повече, отколкото трябва!

Вирусът: Ден 5

  В напрегнатата ситуация аз, дето се вика, едно си зная, едно си бая. :)
  Не, че ми е весело, но поне намирам повод да се радвам за моята Наука, за нашата Наука, за Науката за сигурността.
  Тя бе тръгнала по верния път, само дето оставаше нечута и непрочетена.
  А аз написах цяла тухла от 800 страници в името на тази наука - "Рискът - новото име на Сигурността".

Вирусът: Ден 4

  Сега са нужни хладнокръвие, дисциплина, съвсем нормални и изпълними профилактични мерки и размърдала се както трябва власт.
  Светът е отворена книга, която трябва да се чете и между редовете. Но властта не си пада много по четенето.

Вирусът: Ден 3

  Слушам едни дебати при самия Него!
  Ами това трябваше да се дебатира преди 4 седмици и резултатите - практически и ефективни - да са преди 2 седмици!!
  И как се сеят и леят народни пари - 24 милиона, 6 милиона. за да се открива топлата вода. Златно време за шарлатани, остапбендеровци, дребни мошеници и големи лаладжии е явно нашето!
  Науката казва - вървете преди извънредната ситуация, действайте про-активно и активно, т.е. онзиден и вчера.
  Ние действаме ре-активно и пост-активно, т.е. днес и утре.
  Ние вървим след извънредната ситуация и в обратната посока.
  
  10.03.2020 г.

Експорт на съдържанието