Този сайт е личен. Всички материали в него изразяват само и единствено моите собствени виждания, убеждения, възгледи и позиции. Всички съдържащи се тук принципни становища и идеи не са имали, нямат и няма да имат за цел да засегнат човешката и професионалната чест на когото и да било.
  Нищо, написано тук, по никакъв начин не може да ангажира нито един от моите настоящи и бъдещи работодатели от правителствени и неправителствени, областни и общински, корпоративни и частни организации, от университети и академии.
  Отсега нататък аз, като наемен работник на умствения труд, искрено се надявам, че моето мнение по даден въпрос няма да стане повод да бъдат застрашени интересите (икономически и финансови, материални и морални) на работодателите ми, само защото това мое мнение не е допаднало на някой от властимащите - министър-председател, председател на Народното събрание, президент, министър, депутат, висш магистрат, областен управител или кмет.
  Mисия на сайта >>

Оставете червения генерал да говори. Само тогава може нещо да каже

  1.
  Моето мнение е:
  Оставете червения генерал да говори!
  Само така ще разберем какво мисли.
  Само така ще се убедим, че познава и признава конституцията и законите на страната, особено в сферата на сигурността и отбраната, външната политика и вътрешните работи, а няма да се сдобием с втори генерал на най-висок пост, който ги няма тези неща за нищо - и защото не ги е чел, и защото не схваща, че такива неща имат свойството да трябва да бъдат спазвани.

Вече съм приключил с участието си в медиите...

От есента на 2014 г. съм преустановил участието си в медиите под каквато и да е форма. 25 години стигат, времето вече не е мое!
Всички мои публикации в различни сайтове след това мое решение, са директни заемки от този сайт или от статуси във Фейсбук. Някои - с моето съгласие, някои - без да бъда уведомен, че ме препечатват. Всичко зависи от културата на хората, правещи един или друг информационен сайт.

Някой трябва да Му каже - спри се, престани, замълчи, произвеждаш думи, които могат да имат страшно висока цена за България!

  Има премиер на държава-член на ЕС,
  който говори това, което Ердоган иска и прави онова, което Путин желае;
  който се изявява все по-настойчиво като лобист на две държави - Турция и Русия, които не са членки на ЕС и започва да играе ролята на техен троянски кон в ЕС;
  който не зачита самото понятие обща европейска политика в отбраната, външните отношения, сигурността, правосъдието и вътрешните работи;
  който постоянно напада с тежки критики ЕС, като отправя тези критики сякаш е премиер на страна извън ЕС;

В новата стратегическа среда ББ е паникьосан, дезориентиран, изнервен и готов да се прави на нещастен, да бъде съжаляван

  Досега ББ се справяше доста добре за собственото си ниво на политическа подготвеност и интелигентност. Защото, казано на математически език, ситуацията бе линейна. Малки въздействия - малки последствия; големи въздействия - големи последствия.
  Но сега ситуацията и на международната, и на националната сцена са вече нелинейни. Малки въздействия могат да имат големи последствия и обратно - големи въздействия могат да водят до малки последствия.
  В такава сложна, динамична, нелинейна и непредсказуема среда ББ е стратегически сляп и тактически елементарен.

Премиер, който като нацупено малко дете поднася запалена клечка до сламената ни колиба

  Аз сега по отношение на властта съм един обикновен гражданин и не зная какво се случва из най-горните й етажи, кой какви анализи готви, какви съвети дава на премиера и на президента.
  Знам само, че се намираме в много сериозна, изключително трудна и свръхдинамична ситуация, в която държавата и нейната висша власт трябва да има силно изострени сетива за ранно сигнализиране и превенция, а не само за реагиране на процесите и отиграване на събитията. Плюс много високо чувство за отговорност!

Експорт на съдържанието