Този сайт е личен. Всички материали в него изразяват само и единствено моите собствени виждания, убеждения, възгледи и позиции. Всички съдържащи се тук принципни становища и идеи не са имали, нямат и няма да имат за цел да засегнат човешката и професионалната чест на когото и да било.
  Нищо, написано тук, по никакъв начин не може да ангажира нито един от моите настоящи и бъдещи работодатели от правителствени и неправителствени, областни и общински, корпоративни и частни организации, от университети и академии.
  Отсега нататък аз, като наемен работник на умствения труд, искрено се надявам, че моето мнение по даден въпрос няма да стане повод да бъдат застрашени интересите (икономически и финансови, материални и морални) на работодателите ми, само защото това мое мнение не е допаднало на някой от властимащите - министър-председател, председател на Народното събрание, президент, министър, депутат, висш магистрат, областен управител или кмет.
  Mисия на сайта >>

Владимир Береану, „За кого звъни телефонът“

  Като ученик в Националната математическа гимназия, бях свикнал с простичкия факт, че в нея учат представители на какви ли не етноси и религии. Имаше арменци, турци, евреи и т.н., единственото по-различно нещо, което можеше да ти направи някакво впечатление, бяха имената им. И нищо друго. Три години в една и съща стая, легло до легло бяхме с Мориц, ходил съм му на гости, бяхме като братя, но едва като студент в Съветския съюз разбрах, че съществува такова странно нещо, наречено "еврейски въпрос"...

Първата демокрация умря

  1.
  И аз вече не знам какво да кажа, когато студент пита защо съответните органи у нас все още се наричат правораздавателни, когато те са все повече правоотнемателни...
  16.04.2018 г.
  
  
  2.
  Признавам си, че го цитирам заради числата, но ми хареса.
  Вървим от метрото с един съсед, живее някъде наблизо и е бил в УБО някога редови служител. Но има наблюдения върху процесите и често ми споделя разни информации "на ухо". Обикновено ме окуражава:

Човек с увреждания да не си в Отечеството ни любезно!

  Неотдавна написах този текст на моя сайт -   http://nslatinski.org/?q=bg/node/1394.
  От самото начало на първия му мандат (през който бях негов секретар по националната сигурност), аз се опитвах - сравнително неуспешно и относително безполезно - да обърна с лице президента Първанов към хората с увреждания. Бях воден от мисълта, че отношението към тези хора е един от най-точните измерители дали и доколко нашето общество се е европеизирало; дали и доколко то съзнава, че това са огромен брой хора, чиито знания, енергия, характер и амбиции не се използват ефективно и пълноценно от него; дали и доколко тези хора заслужават нашето уважително и подкрепящо ги внимание... или те за нас са досадна и затормозяваща съзнанието ни общност от инвалиди, сиреч някакви си невалидни и изискващи само обременителни разходи същества.

10 черти на властника с хиперего и грандомания

  1. Определен нарцисизъм [любов към себе си, възхищение към себе си, егоцентризъм];
  2. Нужда да бъде обичан и да прелъстява;
  3. Тенденция към естровертност, дори към хистрионизъм [личностно разстройство, при което постоянно се търси или изисква подкрепа, одобрение, похвали и център на внимание];
  4. Добра параноидна основа [страдащ от параноя, обсебен от страхове, аномално страхлив];
  5. Малко мегаломания [мания за величие, прекомерно самочувствие];
  6. Щипка психопатия [дълбоко психическо разстройство];
  7. Съвест с променлива геометрия;
  8. Определена доза агресивност;
  9. Достатъчна способност да се прикрива и да лъже;
  10. Стремеж към свръхактивност и изключителна работоспособност.
  
  Паскал дьо Сютер (1963), професор по психология.
  
  19.04.2018 г.

Демокрацията е в опасност!

  От ума ми с огромна тревога не излиза безумността на вчерашната показна акция с ареста на кмет(ицат)а на "Младост"...
  Махаме това, че властта
  в трите й не сдържащи и не контролиращи се една друга, а работещи в унисон и взаимно улесняващи се форми - изпълнителна, съдебна и законодателна,
се превърна в развъдник на зловеща корупция, а извършва като по сталинско време наказателна репресия по един отделно взет случай и като по гьобелски включва медии за масово ошашавяне...

Експорт на съдържанието