Този сайт е личен. Всички материали в него изразяват само и единствено моите собствени виждания, убеждения, възгледи и позиции. Всички съдържащи се тук принципни становища и идеи не са имали, нямат и няма да имат за цел да засегнат човешката и професионалната чест на когото и да било.
  Нищо, написано тук, по никакъв начин не може да ангажира нито един от моите настоящи и бъдещи работодатели от правителствени и неправителствени, областни и общински, корпоративни и частни организации, от университети и академии.
  Отсега нататък аз, като наемен работник на умствения труд, искрено се надявам, че моето мнение по даден въпрос няма да стане повод да бъдат застрашени интересите (икономически и финансови, материални и морални) на работодателите ми, само защото това мое мнение не е допаднало на някой от властимащите - министър-председател, председател на Народното събрание, президент, министър, депутат, висш магистрат, областен управител или кмет.
  Mисия на сайта >>

Властта: симптоми и синдроми на далеч по-сериозно заболяване

  Противопоставянето на националната сигурност и човешките права не е от днес, но тази сутрин, казано от точно тази персона, не е никак безобидно.
  Погрешността на тезата идва най-напред именно от противопоставянето като мислене или-или. Това е не толкова социално (по-простичко – социално), а биологическо (по-грубичко – животинско) мислене. Както Науката за сигурността (и не само тази наука) отдавна е показала и доказала, така и по-популярно това е обяснено в чудесната книга „Nonzero. The Logic of Human Destiny“ („Не-Нула. Логиката на човешката съдба“) на Robert Wright - човекът е първото живо същество, което е започнало да трансформира всичките си отношения или-или („конфликти с нулева сума“) в отношения и-и („конфликти с ненулева сума“). И това е една от причините, заради които именно човекът е станал Човек и цар на планетата, а другите животни са си останали животни и до ден днешен.

Триптих след един, с извинение, дебат

Ето мои мисли, и размисли през деня, започнал с това, което бе наречено дебат Цецка Ц. – Румен Р.
  1.
  Можем условно да кажем (по-мъдри хора са го правили по-аргументирано), че в обществено-политическото пространство има две тела - институционалното и личностно.
  Политиците постоянно се опитват да вместят своето личностно тяло в институционалното.
  Държавниците успяват да разширят, да развият личностното си тяло така, че да изпълнят максимално цялото институционално тяло.

„Ако махнем Този, ще дойдат отново Ония…“

  Пак същата дилема - ако махнем Този, ще дойдат отново Ония.
  И ако за втори път махнем Този, то както преди ще бъдем обвинени, че сме довели Ония.
  Така Този се крепи, само защото алтернативата Му са Ония.
  Ние, намаляващото малцинство в държавата Го махаме или искаме да Го махнем, защото изпитваме национален срам от Него, от езика Му, от хаоса от имитации и симулации на управление, от ниската култура и простащините, които ни заливат.

Грозен цирей

  За още един високопоставен българин написали, че бил имал вземане-даване с ДС. Но това не е новина, новина е ако не е имал.
  Аз сред приятелите си мога да посоча няколко, които, както се оказа, са били някак свързани с ДС и всички те, въпреки това са си останали свестни хора, чудесни личности и затова са ми и близки приятели.

Не само говорим така, както живеем, но и живеем така, както говорим

  Обикновеният човек може да псува, да говори цинизми, да употребява простотии, да прибягва до каруцарски език. Това опира до личната култура, възпитание, ценности, манталитет.
  Когато обаче политиците правят същото, те легитимират, превръщат в норма, правят допустим и придават естественост на този тип говорене.
  И вече обществото разбира, че това е нормално говорене, че така може, че няма нищо срамно и пошло, че това е начинът и средството да се обсъждат и да се мислят насъщните политически и човешки проблеми!
  Чалгата не е страшна, страшна е чалгизираната менталност.

Експорт на съдържанието