Този сайт е личен. Всички материали в него изразяват само и единствено моите собствени виждания, убеждения, възгледи и позиции. Всички съдържащи се тук принципни становища и идеи не са имали, нямат и няма да имат за цел да засегнат човешката и професионалната чест на когото и да било.
  Нищо, написано тук, по никакъв начин не може да ангажира нито един от моите настоящи и бъдещи работодатели от правителствени и неправителствени, областни и общински, корпоративни и частни организации, от университети и академии.
  Отсега нататък аз, като наемен работник на умствения труд, искрено се надявам, че моето мнение по даден въпрос няма да стане повод да бъдат застрашени интересите (икономически и финансови, материални и морални) на работодателите ми, само защото това мое мнение не е допаднало на някой от властимащите - министър-председател, председател на Народното събрание, президент, министър, депутат, висш магистрат, областен управител или кмет.
  Mисия на сайта >>

От непълноценната демокрация печелят недемократите

  1.
  :) :)
  Някога, като млад преподавател в Науката за сигурността, разказвам на студенти първи курс за глобалните тенденции и става дума за противоречията Север-Юг.
  Обяснявам, че Север - това са богатите държави, а Юг - бедните.

София - Балканската Венеция!

  Приятели и познати са потресени от снощните си приключения из столицата.
  А аз си помислих само - колко вярно, правилно и точно нещо е мандатността при демокрацията!
  Впрочем, абсурдно е да има мандатност за безобидната по нашата конституция роля на президента, а да няма за ключовата роля на премиера!

Национален спорт

  Няма съмнение, светът навлиза в дълга вълна на аномални и екстремални рискови ситуации, ненормалността става новата нормалност, ние ще преминаваме почти без право на отдих от една криза в друга.
  Студентите в Науката за сигурността зная, че една от водещите съвременни тенденции в глобализиращия се свят е:
  Нарастваща роля на природни (причинени от природни явления), антропогенни (причинени от човешка дейност) и техногенни (причинени от индустриални технологии) бедствия, аварии, катастрофи, други извънредни ситуации (например пандемии) и необходимостта от все повече ресурси за тяхното ранно сигнализиране, превенция, своевременно реагиране, противодействие и ликвидиране на последиците.

Деца, спасявайте се

  Преди малко ми се обаждат от Пропуски - един младеж Ви чака пред бариерата, носи Ви колетче.
  Отивам да видя за какво става дума.
  Веднага го познах - беше чудесен студент с много добра дипломна работа. Сега разнася писма и пратки.
  Какво става? - питам го.
  Ето какво става! - с три езика, с две магистратури, само на тази работа ме взеха! До края на годината се изнасям за Лондон. Броя месеците и се махам! Скоро няма да им стъпя тук!

Като за световно!

  Тази вечер се видях с приятел, води чужденец, европеец, също университетски преподавател. Работят по проект за регионалната сигурност.
  Освен всичко друго, стана дума за пътищата. И двамата бяха абсолютно категорични - българските пътища са най-лоши или поне по-лоши в сравнение с пътищата в Словения, Хърватска, Черна гора, Сърбия, Румъния, Гърция, Турция, европейската част на Русия, Литва, Латвия, Естония. Не просто по-лоши са пътищата ни според тях, а с пъти по-лоши. Попитах ги тези събеседници мои - как си обясняват това?

Експорт на съдържанието